Overslaan en naar de inhoud gaan

MedezeggenschapNa maanden onenigheid over de medezeggenschap rondom de bezuinigingen, zijn de ondernemingsraad (or) en het college van bestuur (cvb) eruit.

Volgens or-voorzitter Dineke Heersma is afgelopen maandag afgesproken dat ‘alle onderwerpen langs de onderdeelcommissies (odc’s) gaan en dat die hun adviezen doorkoppelen aan de or’. Grote synergieplannen komen direct op de tafel van de or. “Voor deze onderwerpen hebben wij de odc’s nodig voor de inhoud. Tenslotte leven zij in die beheerseenheid.” De or wilde in eerste instantie dat de hele operatie ‘herijking’ als één grote reorganisatie behandeld zou worden. Dat zou tot grote vertraging kunnen leiden, ook voor onderdelen waarover overeenstemming bestaat. Het cvb wilde juist vaart maken door de medezeggenschap per faculteit en voor de universiteitsdienst apart te regelen, dus met de onderdeelcommissies. De or vreesde zo het overzicht te verliezen.

Weg uit orSonja Cox, de enige promovendus in de ondernemingsraad, legt aan het einde van het jaar haar taken als or-lid neer. Ze wil zich gaan toeleggen op het schrijven van haar proefschrift. Cox wil begin 2012 promoveren op ‘(benaderingen voor) stochastische partiële differentiaalvergelijkingen’, in de vakgroep analyse bij de afdeling wiskunde (EWI). Wie haar gaat opvolgen is nog niet helemaal duidelijk. In principe is het de volgende op de kieslijst van haar fractie, Democratisch Beleid.

TevredenheidDe tevredenheid over de universiteitsdienst (UD) is in twee jaar gestegen van 6,7 naar 7. Dat blijkt uit het dit jaar gehouden tevredenheidonderzoek. Daarmee lijkt het vorig jaar gestarte verbeterprogramma Opmaat zijn vruchten af te werpen. Doel is in drie jaar een waardering van 7 te krijgen. Vrijwel alle onderdelen van de UD scoorden hoger dan in 2008. De TU-bibliotheek is koploper met 7,8. De grootste winst boekte Finance & Control, dat van 6 naar 6,7 ging. F&C-directeur Mariëlle Vogt is trots op de stijging, maar verwachtte die wel. “De nadruk in het onderzoek ligt op het shared service centre. Dat heeft met de klanten de hoofdprocessen verbeterd, zoals het uitbetalen van personeelsdeclaraties en inkoopfacturen. Daarnaast begint het programma Klantgericht werken vruchten af te werpen. Motto is ‘aaaien’: Aandacht, Actie ondernemen, Afspraak is afspraak, Initiatief tonen, Energie uitstralen en Nazorg.”

OmbudsmanDe TU heeft per 1 september een nieuwe ombudsman voor studenten: Bart Moors. Moors is een oude bekende van de TU. Hij werkte eerder voor de dienst personeel & organisatie. “Hij is zeer innemend en vertrouwenwekkend”, zei collegelid Paul Rullmann tijdens een overleg met de studentenraad. “We zijn er heel gelukkig mee.” Moors vervult de functie parttime (0.2 fte) en volgt Wil Knippenberg op.

ChinezenMet tientallen ondernemers mag YesDelft wel een succes heten, maar feitelijk is het een dwerg. Althans, vergeleken met de aan de Fudan University gelieerde Yangpu incubator. Job Nijs was vorige week namens de Delftse ondernemersbroedplaats op bezoek bij deze grote broer in Sjanghai, waar maar liefst duizend technostarters gehuisvest zijn. Nijs en zijn Chinese collega’s hebben een uitwisselingsprogramma getekend, een soft landings programma, dat inhoudt dat bedrijven uit Sjanghai die voet aan de grond willen krijgen in Nederland kunnen rekenen op steun van YesDelft en dat Delftse bedrijven omgekeerd ook kunnen aankloppen bij de incubator in Sjanghai. Binnenkort opent een startend ict-consultancybedrijf uit Sjanghai een vestiging in het nieuwe nog te openen YesDelft-gebouw in sciencepark Technopolis. Nijs, die in China ook lobbyde voor Technopolis, heeft goede hoop dat de komende jaren veel meer Chinese bedrijven zich vestigen in Delft. “Er gebeuren daar spannende dingen. China verandert van een productieland in een R&D-land.”

VakantietipBlijf je in Nederland maar wil je je vakantie toch een tropisch tintje geven? Ga dan naar de botanische tuin van de TU. Daar begint vrijdag 25 juni een expositie over biodiversiteit. In de oranjerie wordt met tekst en beeld biodiversiteit vanuit verschillende gezichtspunten belicht. Daarnaast zijn delen van de tuin ingericht op het thema.

Open huisHet Drijvend Paviljoen ontworpen door Deltasync is zaterdag te bezichtigen tijdens de Dag van de Architectuur. Er staat een tentoonstelling over drijvend bouwen en ’s middags zijn er lezingen van betrokkenen bij de bouw. Donderdag opent burgemeester Aboutaleb van Rotterdam het drijvende bouwsel in de Rijnhaven. Het is makkelijk te vinden: vanuit het centrum de Erasmusbrug over en dan na een klein eindje aan je rechterkant.

Rijnhaven Rotterdam,  zaterdag 26 juni, 10.00 – 17.00 uur

BedrijvenspiegelOuderejaars techniekstudenten van vier universiteiten krijgen rond deze tijd de Bedrijven Spiegel in de bus. Dat is een boekwerk waarin potentiële werkgevers zich presenteren. Het is een initiatief van een groepje Delftse studenten die achttien jaar geleden vaststelden dat er een grote kloof bestond tussen studenten en het bedrijfsleven. Het boekje wordt nog steeds door Delftse studenten gemaakt.

www.bedrijvenspiegel.nl

KernenergieLigt er helemaal geen toekomst voor kernenergie in Nederland in het verschiet, of staat de politiek alleen heel veilige centrales toe die op zijn vroegst in 2040 kunnen draaien? Over deze vragen gaat het symposium ‘Kernenergie in Nederland: vier scenario’s’ op vrijdag 25 juni in Nieuwspoort in Den Haag. 

www.kerntechniek.nl

FuturistischEen opblaasbare windturbine die je in je rugzak meeneemt, een gyroscoop die energie uit golven oogst en een immense parabool met een zonnepaneel waarmee in de ruimte energie opgewekt wordt. Het is een greep uit de ideeën waar derdejaarsstudenten van Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek zich de afgelopen maanden over hebben gebogen. Donderdag 24 juni presenteren ze hun ideeën. Met deze jaarlijkse Ontwerp Synthese Oefening sluiten ze hun bacheloropleiding af.

GeschilDe studentenraad (sr) heeft het college van bestuur (cvb) deze week negatief geadviseerd over een numerus fixus met gewogen loting in 2011. In een overleg met de sr zei collegelid Paul Rullmann dat beide partijen elkaar dan voor de geschillencommissie zien, maar volgens de sr hoeft dat niet. “Wij hebben adviesrecht en zullen zelf geen geschil melden”, zegt sr-voorzitter Michael van Lith desgevraagd. De sr wil in 2011 al decentrale selectie en vindt dat het cvb daar eerder over had moeten overleggen nu de uitgestelde deadline voor het aanvragen hiervan bijna verloopt. “De manier waarop het nu is gegaan is niet goed, maar studenten moeten niet de dupe worden van ons meningsverschil”, zegt Van Lith. “Het is van belang de instroom in 2011 al te reguleren.” En dus blijft de aanvraag staan voor gewogen loting in 2011.

www.delta.tudelft.nl/21418

Apart from football, am I alone in never having heard about the Netherlands in the international news back home? And as for who the prime minister of Holland is – no se, I’m afraid. Surprisingly, Donata, a new TU international student like me, told me that she did hear some news back home before coming here: ‘Netherlands to close prisons for lack of criminals’ read the headline. Wow, now that really blew my Venezuelan mind and confirmed that, yup, I’ve now entered the twilight zone!

Changing headlines, a couple of months ago I did read somewhere that (Royal Dutch) Shell was topping the charts in Fortune’s Global 500 ranking of the world’s biggest corporations. Low crime rates, good businesses… seems like everything works fine over here. Perhaps Holland does keep a low international profile, but as they say: no news is good news.

Although I didn’t know much about Holland before arriving here, I’ve been told quite a lot about the Dutch since. I heard for instance that Dutch people were very open-minded and pragmatic, that they’re very direct and frank. But what I wasn’t told and wasn’t expecting is their kindness (so far, I should add) and helpfulness. On several occasions I’ve been extremely well taken care of. For example, I never could have imagined that a total Dutch stranger I met on the train would insist on using his own cell phone to call the airport and talk for ten minutes to ensure that my lost baggage would arrive safely on the TU campus. Nor that I would have such a pleasant conversation with a Dutch stranger about the difference between Dutch and Venezuelan name initials and last names while opening a bank account at ING - which, by the way, looked like a Mac Store instead of a bank office, which was really cool.

These, and several other examples showed me how friendly and kind the people around here really are (so far). And so I’m starting to think - before sinking into a narrative fallacy and ending up with biased theories – could it be that people in the Netherlands are just plain and simply happy? I am wrong to think that happiness could be the source of their well-being and relaxed fashion, enjoy-the-day, living style of life?

Gabriele, another new student, told me that in Italy the professors are like gods. The other day, at the Aerospace faculty, there was a guy speaking from the top of the ground-floor staircase, welcoming the new students. He had the sun at his back, so you couldn’t see him very well; you just saw a figure speaking to a crowd, the light beaming around him, like a prophet. Gabriele turned to me and said: “Look Paul, just like an Italian professor!” Very funny, but now that we’re in the Netherlands, it seems like you can even have drinks with your professors at special events, like new students José Manuel and Jonatan told me they did last week. And sometimes you can even call professors by their first names, I’ve heard.

At TU Delft, some professors are quite renowned, but that doesn’t stop them from offering you a warm welcome when you arrive and even something to drink when at their offices. And something quite unexpected is that some of them feel just like they’re at home. Sarah told me she saw a professor going out for a coffee in the architecture faculty hallway in his socks, with a big smile on his face. While such things may not impress some people, and others may not even notice them, I think it’s the simple things like these that hold the secrets to the Dutch way of good living. And I for one am looking forward to learning more of those secrets in the months and years to come.

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe