BureaucratieMinister Plasterk ziet de wijze waarop adviesbureau Berenschot de bureaucratie in het hoger onderwijs meet hooguit als startpunt voor een gesprek over de verbetering van het onderwijs.

Begin dit jaar bleek uit een rapportage van Berenschot dat een kwart van de arbeidsplaatsen bij hogescholen en universiteiten wordt ingezet voor overheadfuncties. In vergelijking met andere publieke organisaties zou het hoger onderwijs geen gek figuur slaan. Maar Plasterk is daar niet zo zeker van, bleek vorige week tijdens het jaarcongres van de Hbo-raad. “De meter van Berenschot geeft namelijk niet aan wat de bureaucratie per instelling is, iets waar de Tweede Kamer juist om heeft gevraagd.” Het Berenschotrapport geeft volgens Plasterk ook geen inzicht in de toedeling van de kosten. “Hoeveel geld gaat er naar het onderwijspersoneel, hoeveel naar management? De Berenschotmeter is dus wat mij betreft niet volledig.”OnderzoeksgeldDe driehonderd miljoen euro extra die het kabinet heeft gereserveerd voor kennis en innovatie moet volledig worden geïnvesteerd in ongebonden, fundamenteel onderzoek. Ook moet er extra geld naar het alfa- en gammaonderwijs. Dat staat in een brief die de universiteiten en wetenschapsorganisaties NWO en KNAW naar minister Plasterk hebben gestuurd. De miljoenen moeten ten goede komen aan onderzoekstalent, de onderzoeksinfrastructuur en aan excellent onderzoek. Anders gezegd: de Veni-, Vidi-, en Vici-beurzen van NWO moeten worden uitgebreid, er moet geld naar topfaciliteiten en er moeten dertig top-onderzoekseenheden komen. Die laatste moeten onder de de gezamenlijke regie van KNAW, NWO en universiteitenkoepel VSNU komen te staan. Daarmee moet het eenvoudiger worden om Europees onderzoeksgeld te werven.ProeftuinDe gemeente Delft wil een ‘proeftuin’ worden voor energiebesparing. Zo moet het gemeentehuis verlicht worden met lampen die nauwelijks energie verbruiken, moeten de gemalen gaan draaien op groene energie en moet het gemeentelijke wagenpark minder schadelijke stoffen uitstoten. Dat vertelt Stip-wethouder Lian Merkx deze week in het Algemeen Dagblad. Merkx wil bij het maken van energiezuinige plannen nauw samenwerken met de TU Delft, maar wil nog niet zeggen wat de universiteit precies voor haar kan betekenen.Virtuele wereldenKennisinstellingen, bedrijven en media die zich willen verdiepen in de trends en ontwikkelingen in virtuele werelden kunnen sinds kort aankloppen bij het Platform Virtuele werelden. Het platform bestaat uit experts van de TU Delft, de Universiteit Twente, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze doen onder meer onderzoek naar de demografische ontwikkelingen in Second Life. Zo brengen ze de ‘residents’ in kaart en onderzoeken ze wat er onder deze bewoners leeft.LintjesregenDe lintjesregen van vorige week is niet voorbij gegaan aan de TU Delft. Prof.dr.ir. Harrie van den Akker, die sinds 1988 leiding geeft aan het Kramers Laboratorium, mag de eretitel officier in de Orde van Oranje-Nassau voeren. Dit, vanwege zijn betekenis voor het wetenschappelijk onderwijs en zijn maatschappelijke betrokkenheid. Ir. Ruben Abellon werd lid van Orde van Oranje-Nassau, vanwege zijn verdiensten voor het internationaal studentenpastoraat in Delft. Sjaak Lispet, hoofd van de interne dienst van de afdeling biotechnologie, kreeg dezelfde onderscheiding. Lispet is actief als vrijwilliger in Delft en aan de TU. Emeritus hoogleraar prof.dr.ir. Henk Stassen, oud-decaan van de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen werd ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dit, onder meer voor zijn baanbrekend wetenschappelijk werk aan de verbetering van protheses.Energieprijs02 normaal linkslijnend:Prof.dr.ir. Mark van Loosdrecht van Technische Natuurwetenschappen heeft vorige week de Dow Energieprijs 2007 ontvangen van chemiebedrijf Dow Benelux. De hoogleraar kreeg de prijs voor zijn bijdrage aan een innovatieve biologische afvalwaterzuiveringsmethode. Zijn vinding maakt een energiebesparing van dertig procent mogelijk. Volgens de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, die als jury optrad, zou de manier waarop we nu afvalwater zuiveren binnen enkele jaren ingrijpend kunnen veranderen door het werk van Van Loosdrecht. Bij de zogenaamde aërobe korrelslibtechnologie van de onderzoeker, vormen aërobe - zuurstof gebruikende - bacteriën korrels in het te zuiveren water. Het grote voordeel van deze korrels is dat ze snel bezinken en dat alle benodigde biologische zuiveringsprocessen binnen deze korrels plaatsvinden. Waterschap de Veluwe zuivert rioolwater sinds enkele weken bij wijze van experiment met deze nieuwe techniek.StudentondernemersHeeft een student het te druk met zijn eigen bedrijf om een tentamen te maken, dan moet hij een mondelinge herkansing krijgen. Dat schrijft het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) in een tien-puntenplan over ondernemerschap. Bovendien zou de ondernemer studiepunten moeten krijgen voor vaardigheden die hij in zijn eigen bedrijf opdoet. Het ISO verklaart niet hoe de ideeën zich verhouden tot de roep om hogere onderwijskwaliteit of meer lesuren. Wel zou er betere begeleiding moeten komen voor studenten met een eigen bedrijf, bijvoorbeeld in de vorm van een poule van ervaren studenten die ‘tegen een mild tarief’ adviezen geven. Het ISO wil verder dat de bijverdiengrens wordt afgeschaft, zodat de studiefinanciering van studentondernemers niet in gevaar komt als hun bedrijf te lucratief wordt.JarigDe Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek, beter bekend als TNO, bestaat 75 jaar. Koningin Beatrix nam vorige week in de Oude kerk het boek ‘Toen.Nu.TNO' in ontvangst. Daarin blikt het instituut alvast vooruit naar haar honderdjarige bestaan in 2032. Tot die tijd wil TNO werken aan oplossingen voor onder andere armoede in de wereld en vergrijzing. De Utrechtse plantkundige Friedrich Went richtte het instituut op om toegepaste technische kennis te ontwikkelen. Na de eerste wereldoorlog was veel behoefte aan kennis voor de gezondheidszorg, industrie en landbouw. Na een moeizame start groeide TNO uit tot een vooraanstaand onderzoeksinstituut.Ter ere van het jubileum, organiseert TNO open dagen en de wedstrijd 'Not Invented Yet'. In een kort filmpje op internet presenteren de deelnemers hoe ze de toekomst positief willen beïnvloeden. TNO werkt het beste idee uit en geeft de winnaar een camera en laptop.www.notinventedyet.nlVerzekerd Ongeveer twee procent van de studenten heeft geen ziektekostenverzekering. Daarmee steken ze gunstig af bij hun leeftijdsgenoten. Om precies te zijn 1,8 procent van de hbo-studenten en 2,2 procent van de universitaire studenten loopt onverzekerd rond, meldt een woordvoerder van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van hun niet-studerende leeftijdsgenoten is 3,5 procent onverzekerd. Uit het vandaag gepubliceerde onderzoek blijkt dat 1,5 procent van de totale Nederlandse bevolking (241 duizend mensen) geen basisverzekering heeft afgesloten.WinnaarHet was een thuiswedstrijd voor de in Frankrijk geboren zeiler Thierry Schmitter. De TU-alumnus won vorige week tijdens de Semaine Olympique Française goud in de paralympische 2.4-klasse. Al voor de laatste wedstrijd gevaren was, had Schmitter de overwinning binnen. "Deze heb ik echt verdiend", vertelt de zeiler op de site van het Koninklijke Nederlandse Watersportverbond. Schmitter, die bij een klimongeluk een dwarslaesie kreeg, zeilt al van jongs af aan. 'Om steeds beter te worden' traint hij 130 dagen per jaar.Solar TeamHet Twentse Solar Team heeft vorige week zijn zonnewagen gepresenteerd. Het is het eerste Nederlandse team dat zijn wagen gereed heeft voor de World Solar Challenge, die in oktober in Australië wordt gehouden. Met een innovatief kantelbaar zonnepaneel hoopt het Twentse team te winnen van de Delftse concurrent, Nuna. Die wist de race op zonne-energie in 2005 voor de derde achtereenvolgende keer te winnen.TeamwerkHet Universiteitsfonds Delft reikt volgende week de UfD-Ritsema van Eckprijs uit. Genomineerd zijn dit jaar het team jonge onderzoekers van het studentensatellietproject Delfi-C3 en de studenten van het Formula Studentteam, die werken aan een supersnelle veilige racewagen. Het fonds reikt de prijs van tienduizend euro elk jaar uit aan een groep jonge medewerkers, studenten of onderzoekers van de TU die in teamverband bijzondere prestaties heeft geleverd.Denktank'De grootste denktank ter wereld', noemt de organisatie van 'Create Tomorrow’ het. Duizend studenten van de technische universiteiten in Delft, Eindhoven en Twente buigen zich volgende week over problemen van het bedrijfsleven. Het evenement heeft tot doel innovatieve oplossingen te bedenken voor problemen die bedrijven in de praktijk tegenkomen en contact tussen bedrijven en studenten te stimuleren. Bedrijven die de cases aanleveren, zijn onder meer Grolsch, Xerox en ExxonMobil. Prins Maurits maakt deel uit van de jury die de studenten beoordeelt. Het studententeam met het meest innovatieve idee gaat naar huis met vierduizend euro.www.createtomorrow.nl

BureaucratieMinister Plasterk ziet de wijze waarop adviesbureau Berenschot de bureaucratie in het hoger onderwijs meet hooguit als startpunt voor een gesprek over de verbetering van het onderwijs. Begin dit jaar bleek uit een rapportage van Berenschot dat een kwart van de arbeidsplaatsen bij hogescholen en universiteiten wordt ingezet voor overheadfuncties. In vergelijking met andere publieke organisaties zou het hoger onderwijs geen gek figuur slaan. Maar Plasterk is daar niet zo zeker van, bleek vorige week tijdens het jaarcongres van de Hbo-raad. “De meter van Berenschot geeft namelijk niet aan wat de bureaucratie per instelling is, iets waar de Tweede Kamer juist om heeft gevraagd.” Het Berenschotrapport geeft volgens Plasterk ook geen inzicht in de toedeling van de kosten. “Hoeveel geld gaat er naar het onderwijspersoneel, hoeveel naar management? De Berenschotmeter is dus wat mij betreft niet volledig.”OnderzoeksgeldDe driehonderd miljoen euro extra die het kabinet heeft gereserveerd voor kennis en innovatie moet volledig worden geïnvesteerd in ongebonden, fundamenteel onderzoek. Ook moet er extra geld naar het alfa- en gammaonderwijs. Dat staat in een brief die de universiteiten en wetenschapsorganisaties NWO en KNAW naar minister Plasterk hebben gestuurd. De miljoenen moeten ten goede komen aan onderzoekstalent, de onderzoeksinfrastructuur en aan excellent onderzoek. Anders gezegd: de Veni-, Vidi-, en Vici-beurzen van NWO moeten worden uitgebreid, er moet geld naar topfaciliteiten en er moeten dertig top-onderzoekseenheden komen. Die laatste moeten onder de de gezamenlijke regie van KNAW, NWO en universiteitenkoepel VSNU komen te staan. Daarmee moet het eenvoudiger worden om Europees onderzoeksgeld te werven.ProeftuinDe gemeente Delft wil een ‘proeftuin’ worden voor energiebesparing. Zo moet het gemeentehuis verlicht worden met lampen die nauwelijks energie verbruiken, moeten de gemalen gaan draaien op groene energie en moet het gemeentelijke wagenpark minder schadelijke stoffen uitstoten. Dat vertelt Stip-wethouder Lian Merkx deze week in het Algemeen Dagblad. Merkx wil bij het maken van energiezuinige plannen nauw samenwerken met de TU Delft, maar wil nog niet zeggen wat de universiteit precies voor haar kan betekenen.Virtuele wereldenKennisinstellingen, bedrijven en media die zich willen verdiepen in de trends en ontwikkelingen in virtuele werelden kunnen sinds kort aankloppen bij het Platform Virtuele werelden. Het platform bestaat uit experts van de TU Delft, de Universiteit Twente, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze doen onder meer onderzoek naar de demografische ontwikkelingen in Second Life. Zo brengen ze de ‘residents’ in kaart en onderzoeken ze wat er onder deze bewoners leeft.LintjesregenDe lintjesregen van vorige week is niet voorbij gegaan aan de TU Delft. Prof.dr.ir. Harrie van den Akker, die sinds 1988 leiding geeft aan het Kramers Laboratorium, mag de eretitel officier in de Orde van Oranje-Nassau voeren. Dit, vanwege zijn betekenis voor het wetenschappelijk onderwijs en zijn maatschappelijke betrokkenheid. Ir. Ruben Abellon werd lid van Orde van Oranje-Nassau, vanwege zijn verdiensten voor het internationaal studentenpastoraat in Delft. Sjaak Lispet, hoofd van de interne dienst van de afdeling biotechnologie, kreeg dezelfde onderscheiding. Lispet is actief als vrijwilliger in Delft en aan de TU. Emeritus hoogleraar prof.dr.ir. Henk Stassen, oud-decaan van de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen werd ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dit, onder meer voor zijn baanbrekend wetenschappelijk werk aan de verbetering van protheses.Energieprijs02 normaal linkslijnend:Prof.dr.ir. Mark van Loosdrecht van Technische Natuurwetenschappen heeft vorige week de Dow Energieprijs 2007 ontvangen van chemiebedrijf Dow Benelux. De hoogleraar kreeg de prijs voor zijn bijdrage aan een innovatieve biologische afvalwaterzuiveringsmethode. Zijn vinding maakt een energiebesparing van dertig procent mogelijk. Volgens de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, die als jury optrad, zou de manier waarop we nu afvalwater zuiveren binnen enkele jaren ingrijpend kunnen veranderen door het werk van Van Loosdrecht. Bij de zogenaamde aërobe korrelslibtechnologie van de onderzoeker, vormen aërobe - zuurstof gebruikende - bacteriën korrels in het te zuiveren water. Het grote voordeel van deze korrels is dat ze snel bezinken en dat alle benodigde biologische zuiveringsprocessen binnen deze korrels plaatsvinden. Waterschap de Veluwe zuivert rioolwater sinds enkele weken bij wijze van experiment met deze nieuwe techniek.StudentondernemersHeeft een student het te druk met zijn eigen bedrijf om een tentamen te maken, dan moet hij een mondelinge herkansing krijgen. Dat schrijft het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) in een tien-puntenplan over ondernemerschap. Bovendien zou de ondernemer studiepunten moeten krijgen voor vaardigheden die hij in zijn eigen bedrijf opdoet. Het ISO verklaart niet hoe de ideeën zich verhouden tot de roep om hogere onderwijskwaliteit of meer lesuren. Wel zou er betere begeleiding moeten komen voor studenten met een eigen bedrijf, bijvoorbeeld in de vorm van een poule van ervaren studenten die ‘tegen een mild tarief’ adviezen geven. Het ISO wil verder dat de bijverdiengrens wordt afgeschaft, zodat de studiefinanciering van studentondernemers niet in gevaar komt als hun bedrijf te lucratief wordt.JarigDe Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek, beter bekend als TNO, bestaat 75 jaar. Koningin Beatrix nam vorige week in de Oude kerk het boek ‘Toen.Nu.TNO' in ontvangst. Daarin blikt het instituut alvast vooruit naar haar honderdjarige bestaan in 2032. Tot die tijd wil TNO werken aan oplossingen voor onder andere armoede in de wereld en vergrijzing. De Utrechtse plantkundige Friedrich Went richtte het instituut op om toegepaste technische kennis te ontwikkelen. Na de eerste wereldoorlog was veel behoefte aan kennis voor de gezondheidszorg, industrie en landbouw. Na een moeizame start groeide TNO uit tot een vooraanstaand onderzoeksinstituut.Ter ere van het jubileum, organiseert TNO open dagen en de wedstrijd 'Not Invented Yet'. In een kort filmpje op internet presenteren de deelnemers hoe ze de toekomst positief willen beïnvloeden. TNO werkt het beste idee uit en geeft de winnaar een camera en laptop.www.notinventedyet.nlVerzekerd Ongeveer twee procent van de studenten heeft geen ziektekostenverzekering. Daarmee steken ze gunstig af bij hun leeftijdsgenoten. Om precies te zijn 1,8 procent van de hbo-studenten en 2,2 procent van de universitaire studenten loopt onverzekerd rond, meldt een woordvoerder van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van hun niet-studerende leeftijdsgenoten is 3,5 procent onverzekerd. Uit het vandaag gepubliceerde onderzoek blijkt dat 1,5 procent van de totale Nederlandse bevolking (241 duizend mensen) geen basisverzekering heeft afgesloten.WinnaarHet was een thuiswedstrijd voor de in Frankrijk geboren zeiler Thierry Schmitter. De TU-alumnus won vorige week tijdens de Semaine Olympique Française goud in de paralympische 2.4-klasse. Al voor de laatste wedstrijd gevaren was, had Schmitter de overwinning binnen. "Deze heb ik echt verdiend", vertelt de zeiler op de site van het Koninklijke Nederlandse Watersportverbond. Schmitter, die bij een klimongeluk een dwarslaesie kreeg, zeilt al van jongs af aan. 'Om steeds beter te worden' traint hij 130 dagen per jaar.Solar TeamHet Twentse Solar Team heeft vorige week zijn zonnewagen gepresenteerd. Het is het eerste Nederlandse team dat zijn wagen gereed heeft voor de World Solar Challenge, die in oktober in Australië wordt gehouden. Met een innovatief kantelbaar zonnepaneel hoopt het Twentse team te winnen van de Delftse concurrent, Nuna. Die wist de race op zonne-energie in 2005 voor de derde achtereenvolgende keer te winnen.TeamwerkHet Universiteitsfonds Delft reikt volgende week de UfD-Ritsema van Eckprijs uit. Genomineerd zijn dit jaar het team jonge onderzoekers van het studentensatellietproject Delfi-C3 en de studenten van het Formula Studentteam, die werken aan een supersnelle veilige racewagen. Het fonds reikt de prijs van tienduizend euro elk jaar uit aan een groep jonge medewerkers, studenten of onderzoekers van de TU die in teamverband bijzondere prestaties heeft geleverd.Denktank'De grootste denktank ter wereld', noemt de organisatie van 'Create Tomorrow’ het. Duizend studenten van de technische universiteiten in Delft, Eindhoven en Twente buigen zich volgende week over problemen van het bedrijfsleven. Het evenement heeft tot doel innovatieve oplossingen te bedenken voor problemen die bedrijven in de praktijk tegenkomen en contact tussen bedrijven en studenten te stimuleren. Bedrijven die de cases aanleveren, zijn onder meer Grolsch, Xerox en ExxonMobil. Prins Maurits maakt deel uit van de jury die de studenten beoordeelt. Het studententeam met het meest innovatieve idee gaat naar huis met vierduizend euro.www.createtomorrow.nl