Vrouwen of mannen die ouder zijn dan veertig kunnen toch een postdoc-beurs krijgen bij de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschap (KNAW).

Deze beslissing is genomen na een uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling, die het hanteren van een leeftijdsgrens discriminerend vindt voor vrouwen.De KNAW heeft besloten de leeftijdsgrens op te heffen uit angst voor juridische problemen. Er is namelijk een wet in de maak die leeftijdsdiscriminatie moet stoppen. De Academie vreest wel dat hierdoor het programma Academie-onderzoekers in gevaar komt. Dit programma is ingezet om de terugloop van jonge wetenschappers een halt toe te roepen. Voor promovendi gold een leeftijdsgrens van 35 jaar, voor postdocs lag die op veertig jaar.Het hanteren van een maximum leeftijd pakte vooral negatief uit voor vrouwen, vond de Commissie Gelijke Behandeling, omdat die gemiddeld langer over hun proefschrift doen dan mannen. Vrouwen onderbreken hun wetenschappelijke loopbaan vaak voor het krijgen en verzorgen van kinderen. Bovendien werken ruim vier keer zoveel vrouwen als mannen met een hogere opleiding in deeltijd.Onderzoeksorganisatie NWO is overigens niet van plan haar beleid te veranderen, omdat ze het huidige beleid absoluut niet discriminerend vindt. NWO wijst op een clausule in het postdoc-programma, waarin staat dat van leeftijdsgrenzen afgeweken kan worden, bijvoorbeeld als de aanvrager door het vervullen van zorgtaken een aantal jaren niet gewerkt heeft. (HOP/IEK)

Deze beslissing is genomen na een uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling, die het hanteren van een leeftijdsgrens discriminerend vindt voor vrouwen.De KNAW heeft besloten de leeftijdsgrens op te heffen uit angst voor juridische problemen. Er is namelijk een wet in de maak die leeftijdsdiscriminatie moet stoppen. De Academie vreest wel dat hierdoor het programma Academie-onderzoekers in gevaar komt. Dit programma is ingezet om de terugloop van jonge wetenschappers een halt toe te roepen. Voor promovendi gold een leeftijdsgrens van 35 jaar, voor postdocs lag die op veertig jaar.Het hanteren van een maximum leeftijd pakte vooral negatief uit voor vrouwen, vond de Commissie Gelijke Behandeling, omdat die gemiddeld langer over hun proefschrift doen dan mannen. Vrouwen onderbreken hun wetenschappelijke loopbaan vaak voor het krijgen en verzorgen van kinderen. Bovendien werken ruim vier keer zoveel vrouwen als mannen met een hogere opleiding in deeltijd.Onderzoeksorganisatie NWO is overigens niet van plan haar beleid te veranderen, omdat ze het huidige beleid absoluut niet discriminerend vindt. NWO wijst op een clausule in het postdoc-programma, waarin staat dat van leeftijdsgrenzen afgeweken kan worden, bijvoorbeeld als de aanvrager door het vervullen van zorgtaken een aantal jaren niet gewerkt heeft. (HOP/IEK)