Van de Keuzegids mogen 59 bacheloropleidingen zichzelf een jaar lang ‘top’ noemen. Het zijn vooral university colleges en opleidingen in de exacte vakken, theologie en filosofie. Wageningen is opnieuw de beste universiteit.

In de Keuzegids Universiteiten 2013 steekt Wageningen net als in voorgaande jaren boven de rest uit. Ook het bacheloronderwijs van de Open Universiteit en de TU Eindhoven doet het goed. Omdat de Radboud Universiteit de Universiteit Leiden nipt voorbleef in de puntentelling krijgt de Nijmeegse instelling dit jaar het predicaat ‘beste brede universiteit’.

Twee universiteiten halen een onvoldoende: de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU). “Vooral bij de UvA wordt nog wel eens ter verdediging aangevoerd dat ‘onze studenten nu eenmaal kritischer’ zijn”, schrijft de redactie. “Maar hoe kan het dan dat deze universiteit in 2004 nog even goed uit onze kwaliteitstest kwam als Utrecht?”

Bestuurders mogen de ranglijst voor instellingen dan reuze interessant vinden, aankomende studenten kunnen beter kijken naar de scores per opleiding, waarschuwt de redactie van de Keuzegids. Alle universiteiten hebben wel een opleiding in huis waar ze in uitblinken.

De Keuzegids biedt scholieren daarom ook een overzicht van sterke en zwakke opleidingen per sector. De bachelor communicatiewetenschap in Leiden haalt bijvoorbeeld een veel hogere score (82 van de 100) dan dezelfde opleiding aan de VU (50). Biologie daarentegen krijgt aan de VU 66 punten en in Leiden slechts 58.

De beste bachelorstudies, met minstens 76 punten, krijgen dit jaar voor het eerst het stempel ‘topopleiding’. Het zijn er 59, vooral in de exacte vakken, theologie en filosofie. De university colleges zijn volgens de Keuzegids praktisch een garantie voor kwaliteit.

Binnen de domeinen ‘recht & bestuur’ en ‘economie en bedrijf’ zijn topopleidingen zeldzaam. Niet toevallig, denkt de redactie van de Keuzegids, want juridische en economische opleidingen zijn nogal massaal. Uitzonderingen zijn de topopleidingen economie in Maastricht en bestuur & organisatie in Utrecht. Beide grote studies weten het onderwijs toch kleinschalig te houden.

De jaarlijkse verschijnende Keuzegids Universiteiten is bedoeld om scholieren te helpen bij hun studiekeuze. De redactie biedt een overzicht van de sterke en zwakke punten van opleidingen op grond van studentoordelen, onderwijsstatistieken en oordelen in visitatierapporten van onderwijskeurmeester NVAO.

De studentoordelen komen uit de Nationale Studenten Enquête (NSE). Deze wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau Intomart GfK in opdracht van de stichting Studiekeuze123. In de NSE oordelen studenten over allerlei aspecten van hun opleiding, uiteenlopend van het onderwijsprogramma en de docenten tot de roosters en de faciliteiten.

NASCHRIFT

Dr. Paul Alkemade (TNW) heeft een grappige tabel gevonden in de Studiekeuzegids: Hij schrijft ons: 'Op pagina 15 staat een grappige/vreemde (!) tabel over inloten. Het geeft de indruk dat de samenstellers niet erg numeriek onderlegd zijn.
Loten gebeurt bij vele studies, ook in Delft.
De kans op inloten is gelukkig in het algemeen niet laag in Delft. Bij bouwkunde volgens de tabel zelfs meer dan 100%! Zie aangehechte foto. Wat men zich daarbij voorstelt is mij onduidelijk.. .'