Overslaan en naar de inhoud gaan
Is het geld dat de regering apart heeft gezet voor het hoger onderwijs wel voldoende en wordt het goed besteed? TU Delft Delta
Regeringspartij D66 wil zeker weten dat het macrobudget voor het hoger onderwijs voldoet en dat het past bij de verschillende beleidsdoelen. (Foto: Pxhere)

Is het geld dat de regering apart heeft gezet voor het hoger onderwijs wel voldoende en wordt het goed besteed?

Een commissie onder leiding van voormalig PvdA-staatsecretaris Van Rijn bekijkt momenteel hoe de bekostiging van het hoger onderwijs kan worden verbeterd. Bij de benoeming van deze commissie benadrukte minister Van Engelshoven dat het simpelweg verhogen van het budget geen oplossing was. De commissie heeft alleen de opdracht gekregen om te onderzoeken hoe de huidige ‘taart’ het best kan worden verdeeld.

Maar D66-Kamerlid Paul van Meenen, partijgenoot van de minister, wil toch wel graag weten of het macrobudget voor het hoger onderwijs voldoet en of het past bij de verschillende beleidsdoelen. Er wordt momenteel al onderzocht of het primair en het voortgezet onderwijs voldoende geld hebben en Van Meenen vindt dat dit onderzoek er ook moet komen voor het mbo en het hoger onderwijs.

Ook de oppositie onder aanvoering van GroenLinks diende dinsdag een motie in die de regering opriep om de toereikendheid van de financiering van het hoger onderwijs en onderzoek alsnog te verkennen. Minister Van Engelshoven gaf de voorkeur aan de motie van D66, “maar misschien kunt u samen tot iets moois komen”. Op dinsdag 19 februari zal er over de moties worden gestemd.

Universiteitenvereniging VSNU is blij dat de Tweede Kamer nader onderzoek wil. Volgens haar maakte eerder onderzoek duidelijk dat de knelpunten in de bekostiging “niet louter voortkomen uit de systematiek ervan, maar vooral uit een structureel gebrek aan middelen”.

HOP, Hein Cuppen

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe