Door de coronacrisis kunnen veel jonge wetenschappers op tijdelijke contracten hun onderzoek niet op tijd afronden. Zij vragen minister Van Engelshoven om een steunpakket.
(Foto: Lucas de Leeuw)

Door de coronacrisis kunnen veel jonge wetenschappers op tijdelijke contracten hun onderzoek niet op tijd afronden. Zij vragen minister Van Engelshoven om een steunpakket.

De maat is vol, schrijven het Promovendi Netwerk Nederland, PostdocNL en De Jonge Akademie aan de minister. Door de coronacrisis staan veel jonge wetenschappers met de rug tegen de muur: hun experimenten mislukken, data zijn ontoegankelijk, proefpersonen zijn onbereikbaar en veldwerk wordt stopgezet. Daarom vragen ze de minister om een steunpakket van 350 miljoen euro waarmee ze hun aanstelling kunnen verlengen. 

De netwerkorganisaties geven wat geanonimiseerde voorbeelden. Zo zou promovenda ‘Stefanie’ begin dit jaar een experiment uitvoeren, totdat door de lockdown haar laboratorium moest sluiten. Arts-onderzoeker ‘Rachid’ kon opeens geen nieuwe patiëntgegevens verzamelen, omdat de reguliere zorg stil lag. En ook postdoc ‘Lisa’, die dankzij een beurs in California zit, heeft dit voorjaar geen enkele meting kunnen verrichten. Nu is het geld van haar beurs bijna op en haar project nog niet afgerond.

In de knel 
Kortom: het is onvermijdelijk dat onderzoek vertraging oploopt. Vooral wetenschappers met een tijdelijk contract, zoals promovendi en postdocs, komen hierdoor in de knel. Zij moeten hun projecten immers in een beperkt tijdsbestek afronden.

Namens de Young Academies van alle Nederlandse universiteiten vragen de briefschrijvers minister Van Engelshoven om een continuïteitspakket van 350 miljoen euro. Het bedrag is gebaseerd op berekeningen van universiteitenvereniging VSNU, ziekenhuizenfederatie NFU, onderzoeksfinancier NWO en wetenschapsgenootschap KNAW. Hiermee zouden tijdelijke aanstellingen kunnen worden verlengd “tot een maximum van bijvoorbeeld zes maanden”.

Zwaarste klappen 
De academische wereld heeft al veel gedaan om de zwaarste klappen op te vangen, stellen ze, van speciale noodfondsen tot corona-crowdfunding acties. “Maar de eigen middelen en reserves zijn onvoldoende om continuïteit van onderzoek en innovatie te garanderen.”

Zonder extra geld dreigt er in Nederland een verloren generatie van onderzoekers te ontstaan, waarschuwen de briefschrijvers. In omringende landen als Duitsland, Zweden en Zwitserland, kunnen jonge wetenschappers volgens hen al wel enkele maanden verlenging aanvragen.

HOP, Evelien Flink