Jan Dirk Jansen TU Delft Delta
Jan Dirk Jansen wordt de nieuwe decaan van CiTG. (Foto: Leo den Ouden)

TU Delft hoogleraar reservoirsystemen Jan Dirk Jansen wordt per 1 mei 2018 de nieuwe decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Hij volgt Bert Geerken op die in mei met pensioen gaat.

Het college van bestuur laat in een persbericht weten blij te zijn met Jan Dirk Jansen ‘een kandidaat uit eigen geledingen’ te hebben gevonden. Als Delftse student civiele techniek studeerde hij af op het bezwijkgedrag van constructies. Daarna werkte hij bij Shell in verschillende functies in Nederland, Noorwegen en Nigeria.

Dat weerhield hem er niet van om in 1993 te promoveren aan de toenmalige faculteit Werktuigbouwkunde op een onderwerp uit de niet-lineaire dynamica. Zes jaar later combineerde hij zijn baan bij Shell tot 2010 met een aanstelling bij de TU. De universiteit benoemde hem in 2005 tot hoogleraar reservoir systems and control. In 2010 werd hij gasthoogleraar aan Stanford University en bij terugkeer in 2011 kreeg hij een voltijdse aanstelling als voorzitter van de afdeling geoscience & engineering.

Jansen pleitte onlangs voor stikstofinjectie in het aardgasveld van Groningen

Jansen is expert op het gebied van reservoirbeheer en productieoptimalisatie. Hij is nauw betrokken bij het Delft Aardwarmte project en ontwikkelt technieken voor de beheersing van ondergrondse vloeistofstroming met toepassingen in de olie- en gaswinning, geothermie, en geïnduceerde aardbevingen.

Onlangs pleitte hij in Delta voor stikstofinjectie in het aardgasveld van Groningen. “Door stikstof te injecteren in de velden ga je bodemdaling tegen. Je haalt de wortel van het kwaad weg”, redeneerde Jansen, die tevens lid is van de Mijnraad. Deze raad adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat over het verlenen van opsporings- en winningsvergunningen en winningsplannen. Daarnaast geeft de raad advies over het gebruik van de diepe ondergrond voor de opslag van CO2.

Jansen blijft na zijn benoeming tot decaan lid van de Mijnraad. De functie die hij wel zal neerleggen, is die van voorzitter van de Raad van Hoogleraren aan de TU Delft. Jansen zegt in het persbericht uit te kijken naar zijn nieuwe rol als decaan. "CiTG heeft een grote invloed op onze samenleving dankzij enthousiaste en getalenteerde medewerkers en studenten."