TU Delft Delta Schieoevers Noord
De gemeente wil Schieoevers Noord veranderen in een modern woon- en werkgebied (Foto: Gemeente Delft)

Nu Delft woningen verkiest boven extra bedrijfsruimte op Schieoevers-Noord, vreest het bedrijfsleven banenverlies.

De gemeente wil voor 2040 15.000 nieuwe woningen bouwen en 10.000 extra banen creëren. Een deel hiervan komt in en rond de kabelfabriek aan Schieweg 15 op Schieoevers-Noord. Het college van burgemeester en wethouders wil hier evenveel woon- als werkplekken creëren.

Toch is in het door het college gepresenteerde Concept Ontwikkelingsplan (COP) meer ruimte voor woningen dan werkplekken ingetekend. Volgens het bedrijfsleven is dit ‘een doodsteek voor de Delftse maakindustrie’.

Relatie met campus koesteren
De gemeente houdt onvoldoende rekening met zwaardere bedrijvigheid, meent Jaap Langhout van de actiegroep Bedrijven Kring Schieoevers. “De bedrijven die in het huidige plan een plek krijgen, zijn vooral start-ups die voldoende hebben aan kantoorruimte. Voor de maakindustrie, die in een hogere milieucategorie valt vanwege vrijkomend lawaai, trillingen en stank, is echter geen plaats.”

Volgens Langhout dankt de Delftse maakindustrie haar bestaan aan wat starters op de campus ontwikkelen en zijn het de uitvindingen van TU-studenten, die voor een groot deel de banen creëren. “Je moet de relatie met de campus daarom juist behouden en koesteren”, stelt hij. “Als er in Delft geen ruimte meer is voor start-ups die voortkomen uit de TU, verdwijnt talent naar andere steden.”

De actiegroep heeft de gemeente daarom een eigen ontwikkelingsplan gestuurd waarin ze het belang van het behoud van de maakindustrie benadrukt, wil het de doelstelling van 10.000 extra banen halen.  

Starters en doorgroeiers vertrekken uit Delft
Ook het Economisch Platform Delft (EPD) maakt zich zorgen. De in februari 2018 opgerichte denktank bracht onlangs de economische en technologische toekomst van Delft in kaart. Voorzitter Mick Eekhout gaf in een pleidooi aan dat de stad nauwelijks beschikt over vrije en betaalbare huurruimte voor jonge makers.

Volgens het EPD is het gebrek aan financiële middelen een groot struikelblok voor TU-starters. Zij vinden hierdoor vooral onderdak in schaarse, goedkope hallen zoals de Schiehallen. Eekhout: “Tot overmaat van ramp staan de huidige Schiehallen op de nominatie om herbestemd te worden voor woningbouw.”

BKS en EPD vrezen dat bedrijven naar andere locaties zullen uitwijken, zoals de RDM Hallen in Rotterdam. Eekhout meent dat dit de economische groei van Delft zal afremmen. Om toch plek te bieden aan starters heeft het EPD een alternatieve oplossing: huisvesting in een ‘Keukenhofachtig’ kassencomplex van 40.000m2. Deze goedkope en demontabele huisvesting kan een uitkomst zijn als de Schiehallen verdwijnen. Toch vindt Eekhout dit niet nodig. “Waarom bouwen als er al uitstekende hallen staan?”

Meer dan werken
Wethouder Stephan Brandligt, verantwoordelijk voor Duurzaamheid, Werk en inkomen en Financiën, vindt dat het allemaal niet zo’n vaart loopt. “Ons wensbeeld is een levendig gemengd stedelijk gebied, met ruimte voor kennisintensieve en innovatieve maakindustrie. De ambitie is om evenveel arbeidsplekken als woningen in het gebied te realiseren. Het belangrijkste motief hiervoor is om het huidige bedrijventerrein te intensiveren en er stedelijke functies en voorzieningen aan toe te voegen.”

Maar volgens Eekhout van Economisch Platform Delft blijft het een ingewikkeld dilemma. “Kiest de gemeente voor kennis en innovatie of voor woningen en leefbaarheid?”

Meer lezen over de ontwikkeling van Schieoevers-Noord?