De studenten van belangenvereniging ISO trekken aan de bel over de voorlichting rond studieschuld. Het is te gemakkelijk om bij de overheid een lening af te sluiten, vinden ze.

Het wordt steeds duurder om te studeren, meldt het Interstedelijk Studenten Overleg. In een rapport zet de organisatie maatregelen van het kabinet op een rij en inventariseert zij de gevolgen van studieleningen.

De meeste kwesties die het ISO aansnijdt zijn al wel bekend, zoals het afschaffen van de basisbeurs voor masterstudenten. Maar de studenten vragen ook aandacht voor enkele minder bekende maatregelen. Zo zal de studieschuld van ouders niet meer meetellen bij de berekening van de aanvullende beurs van hun kinderen. Ook maakt het voor de veronderstelde ouderlijke bijdrage niet meer uit hoeveel minderjarige kinderen de ouders moeten verzorgen. Hierdoor zullen minder studenten een aanvullende beurs kunnen krijgen.

Dus moeten studenten meer lenen. De organisatie rekent uit hoeveel inkomen de voormalige studenten kwijt zijn door het aflossen van hun studieschuld: vier jaar 426 euro bij DUO lenen betekent na afloop vijftien jaar lang 4,3 procent van je salaris inleveren. Als ze werken, doen ze langer over hun opleiding en dat kost ook geld, aldus het ISO.

Zijlstra vindt dat studenten niet moeten worden onderschat, zei hij tegen het ANP. Het zijn immers volwassenen en die weten best waarvoor ze een lening aangaan.

Het ISO is niet de eerste die hier aandacht voor vraagt. In april heeft een voormalige student watkostmijnstudieschuld.nl gelanceerd, waarop studenten zelf kunnen uitrekenen wat er met hun schuld gebeurt als ze versneld aflossen of juist niet. Ze krijgen bijvoorbeeld een eenvoudig overzicht van de rentekosten.

De meeste universiteiten en hogescholen vieren de start van het nieuwe collegejaar op de eerste maandag van september, maar enkele instellingen zijn deze week al van start gegaan.

KarakterHet karakter van studenten en docenten stond centraal bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Voormalig landbouwminister Cees Veerman zei daar dat docenten hun beroepstrots moesten hernemen. Collegevoorzitter Ron Bormans wees er onder meer op dat hogescholen moeten werken aan de “persoonlijke ontwikkeling en gewetensvorming” van hun studenten. Tot slot riep voorzitter Fons van Wieringen van de Onderwijsraad in herinnering dat het hbo van oudsher bijdroeg aan de emancipatie van achtergestelde groepen als arbeiderskinderen en vrouwen.

AchtergesteldDat laatste zal rector Bas Kortmann van de Radboud Universiteit Nijmegen als muziek in de oren hebben geklonken. Hij vertelde hoezeer katholieken rond 1900 nog achtergesteld werden - er waren destijds maar twee katholieke hoogleraren - en trok een vergelijking met moslims nu. Hij maakt zich zorgen over de opkomst van de PVV.

Open staanIn Delft liet voorzitter Dirk Jan van den Berg zich minder duidelijk over de PVV uit, maar hij benadrukte wel dat, “welke coalitie ook de uitkomst is”, Nederland open moet blijven staan voor “andere kleuren, culturen, kleding en keukens”. Verder hield hij het klassieke pleidooi voor extra overheidsinvesteringen en drukte hij studenten op het hart hun talent niet te verspillen.

ZuurDe Hogeschool Inholland liet een trendwatcher opdraven om over de toekomst van onderwijs en technologie te praten. Klaarblijkelijk keek voorzitter Geert Dales liever niet achterom, zeker niet na alle publiciteit rond de Inholland-opleiding met het dubieuze afstudeertraject. Wel zei hij het “zuur” te vinden dat dit nieuws ertoe leidde dat het hele hbo werd ‘weggezet als een sector waar men maar wat doet'. Dat heeft het hbo 'gegriefd’, meent hij. Hij was het eens met andere bestuurders en noemde het hbo een ‘waanzinnige emancipatiemotor’.

Het wordt steeds duurder om te studeren, meldt het Interstedelijk Studenten Overleg. In een rapport zet de organisatie maatregelen van het kabinet op een rij en inventariseert zij de gevolgen van studieleningen.

De meeste kwesties die het ISO aansnijdt zijn al wel bekend, zoals het afschaffen van de basisbeurs voor masterstudenten. Maar de studenten vragen ook aandacht voor enkele minder bekende maatregelen. Zo zal de studieschuld van ouders niet meer meetellen bij de berekening van de aanvullende beurs van hun kinderen. Ook maakt het voor de veronderstelde ouderlijke bijdrage niet meer uit hoeveel minderjarige kinderen de ouders moeten verzorgen. Hierdoor zullen minder studenten een aanvullende beurs kunnen krijgen.

Dus moeten studenten meer lenen. De organisatie rekent uit hoeveel inkomen de voormalige studenten kwijt zijn door het aflossen van hun studieschuld: vier jaar 426 euro bij DUO lenen betekent na afloop vijftien jaar lang 4,3 procent van je salaris inleveren. Als ze werken, doen ze langer over hun opleiding en dat kost ook geld, aldus het ISO.

Zijlstra vindt dat studenten niet moeten worden onderschat, zei hij tegen het ANP. Het zijn immers volwassenen en die weten best waarvoor ze een lening aangaan.

Het ISO is niet de eerste die hier aandacht voor vraagt. In april heeft een voormalige student watkostmijnstudieschuld.nl gelanceerd, waarop studenten zelf kunnen uitrekenen wat er met hun schuld gebeurt als ze versneld aflossen of juist niet. Ze krijgen bijvoorbeeld een eenvoudig overzicht van de rentekosten.