IO-promovendus wint Cameretten

TU-promovendus Jasper van Kuijk heeft zaterdag het Cameretten cabaretfestival gewonnen. Hij plaatst zich daarmee in een illuster rijtje cabaretiers als Theo Maassen en Hans Teeuwen.

Van Kuijk won zowel de publieks- als de juryprijs en werd zo de onbetwiste winnaar van het cabaretfestival. Volgens de jury heeft Van Kuijk ‘een prettige podiumpresence’. “Hij hoort duidelijk thuis op het podium”, aldus het juryrapport.Het programma ’t Kan nie op’ waarmee de promovendus bij Industrieel Ontwerpen zijn prijzen in de wacht sleepte, is volgens de jury ‘een spannend en geloofwaardig pleidooi tegen versimpeling en animatie’. Rode draad in het stuk is Van Kuijks huisarrest dat hem ertoe dwingt de wereld te beschouwen aan de hand van televisiebeelden. Die zet hij in de ogen van de jury om in ‘een eerlijke waarachtige verontwaardiging’. “Zijn programma vol schrijnende humor zit goed in elkaar. Zijn opsluiting vormt een mooie rode draad en zijn actuele bespiegelingen getuigen van sterk persoonlijk en maatschappelijk engagement.” De jury noemt de thematiek in Van Kuijks programma ijzersterk, overtuigend en intelligent.Jasper van Kuijk zelf is een paar dagen na de finale nog niet helemaal van de schrik bekomen. “Het begint langzaam in te dalen dat ik heb gewonnen. Het was zo onwerkelijk, ik klapte helemaal dicht.” De IO-promovendus had er bewust geen rekening mee gehouden dat hij zou kunnen winnen. “Mijn motto was, er is geen finale.” Half december promoveert hij, daarna zou hij verder gaan als postdoc. Komt dat plan nu te vervallen? “Ik ga het theater in, want dit is een grote kans. Maar het rijtje met grote cabaretiers waar ik nu in geplaatst wordt, zegt niks. Cameretten winnen is geen garantie. Er gaan wat meer deuren open nu, maar ik moet ze open houden. Hoe dan ook kun je niet 24 uur per dag met cabaret bezig zijn. Ik blijf gewoon bij de TU, ik wil niet weglopen van mijn project.”

De finalisten van Cameretten toeren de komende maanden door Nederland. Meer info op www.cabagenda.nl, zoekterm Cameretten.

Het reactorinstituut heeft ongeveer anderhalve maand nodig om de productie van radio-isotopen voor te bereiden, schat prof.dr. Bert Wolterbeek (toegepaste natuurwetenschappen). Aangezien de reactor in Petten op 1 maart vanwege onderhoudswerkzaamheden gesloten wordt, is een snelle beslissing noodzakelijk.Vorige week maakte het RID bekend ongeveer tien procent van de productie van de Nuclear Research & consultancy Group (NRG) in Petten over te willen nemen. De situatie dreigt nijpend te worden omdat ook de Canadese centrale in Shalk River sinds september vorig jaar is stilgelegd vanwege een lekkage. Samen nemen de reactoren in Petten en Canada tachtig procent van de wereldproductie van radio-isotopen voor hun rekening.Productie draaien in de Delftse onderzoeksreactor gaat ten koste van het onderzoek, beaamt Wolterbeek. Maar de RID-onderzoekers steunen het aanbod volgens hem unaniem. De bal ligt nu bij het ministerie van VWS, NRG en het bedrijf Covidien dat wereldwijd ziekenhuizen van radio-isotopen voor onderzoek en behandeling van kankerpatiënten voorziet. Normaal gesproken levert NRG Covidien bestraald verrijkt uranium, waar het bedrijf dan het 99-molybdeen uit wint. Het RID zou die NRG-rol gedeeltelijk over kunnen nemen.Er wordt nog bekeken of de vergunning voor de Delftse reactor aangepast moet worden: dit heeft te maken met de strenge regelgeving ten aanzien van de splijtstof in de reactor. Over de inkomsten van eventuele isotopenproductie kan Wolterbeek nog niets meedelen. Er bestaat volgens hem geen vaste prijs voor de levering van bestraald uranium. RID-manager drs.ir. Rik Linssen bespreekt het Delftse aanbod met de betrokken partijen.