Omdat nog geen nieuwe decaan is gevonden, blijft aardwetenschapper prof.dr.ir. Cor van Kruijsdijk nog tot 1 september interim-decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG).

/strong>Samen met civieler prof.dr.ir André Molenaar en geodeet prof.dr.ir. Peter Teunissen vormt Van Kruijsdijk sinds het vertrek van decaan Overbeek het tijdelijke bestuur van de faculteit.Bij hun aantreden in november was afgesproken dat zij tot 1 mei zouden aanblijven. Verwacht werd dat het college van bestuur in die periode de opvolger van Overbeek zou hebben gevonden. Dat is niet gelukt. Daarom heeft het college het interim-bestuur verzocht nog een aantal maanden bij te tekenen. Is er in september nog geen nieuwe decaan gevonden, dan wordt volgens Van Kruijsdijk naar een andere oplossing gezocht. Hij wil in ieder geval niet nog langer aanblijven. ,,Nee, het andere werk begint nu al op te lopen‘’, aldus Van Kruijsdijk.Voormalig decaan prof.ir. Henk Jan Overbeek vertrok vorig jaar november, toen het college van bestuur zijn verzoek afwees om in deeltijd te werken. De zoekcommissie gaf zijn opdracht terug aan het college omdat de door hen voorgedragen kandidaat-decaan was afgewezen. Vervolgens stelde collegevoorzitter Van Luijk een nieuwe zoekcommissie in.Volgens faculteitssecretaris mr. Iep Buijser wil het interim-bestuur de komende periode het implementatieplan voor de onderzoeksportfolio afronden en een nieuw intern verdeelmodel ontwerpen.

Omdat nog geen nieuwe decaan is gevonden, blijft aardwetenschapper prof.dr.ir. Cor van Kruijsdijk nog tot 1 september interim-decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG).Samen met civieler prof.dr.ir André Molenaar en geodeet prof.dr.ir. Peter Teunissen vormt Van Kruijsdijk sinds het vertrek van decaan Overbeek het tijdelijke bestuur van de faculteit.Bij hun aantreden in november was afgesproken dat zij tot 1 mei zouden aanblijven. Verwacht werd dat het college van bestuur in die periode de opvolger van Overbeek zou hebben gevonden. Dat is niet gelukt. Daarom heeft het college het interim-bestuur verzocht nog een aantal maanden bij te tekenen. Is er in september nog geen nieuwe decaan gevonden, dan wordt volgens Van Kruijsdijk naar een andere oplossing gezocht. Hij wil in ieder geval niet nog langer aanblijven. ,,Nee, het andere werk begint nu al op te lopen‘’, aldus Van Kruijsdijk.Voormalig decaan prof.ir. Henk Jan Overbeek vertrok vorig jaar november, toen het college van bestuur zijn verzoek afwees om in deeltijd te werken. De zoekcommissie gaf zijn opdracht terug aan het college omdat de door hen voorgedragen kandidaat-decaan was afgewezen. Vervolgens stelde collegevoorzitter Van Luijk een nieuwe zoekcommissie in.Volgens faculteitssecretaris mr. Iep Buijser wil het interim-bestuur de komende periode het implementatieplan voor de onderzoeksportfolio afronden en een nieuw intern verdeelmodel ontwerpen.