Het plan van aanpak van het college van bestuur voor een beter binnenklimaat van het gebouw van Elektrotechniek is afgewezen door de hoofdinspecteur van de Arbeidsinspectie.

Het cvb beraadt zich nu op zijn standpunt. De inspecteur eist spoed bij het voorbereiden van de plannen.Eind maart had de hoofdinspecteur aan de TU een ultimatum gesteld en gevraagd om een plan van aanpak op korte termijn. Hij stelde de TU in die brief formeel ,,in gebreke wat betreft de klimatologische arbeidsomstandigheden‘'.Het college van bestuur reageerde kort daarop met de principiële toezegging dat het zou werken aan een structurele oplossing, en met de belofte dat er nog dit jaar individueel regelbare thermosstaatknoppen komen. Vervolgens vroeg men de tijd tot 1 februari volgend jaar om andere maatregelen voor te bereiden. Daarbij zou gekozen worden uit de volgende mogelijkheden: aanbrengen zonwerend glas, verbeteren van de gevelventilatie via het openmaken van ramen in de binnengevel en het openen van de buitengevel. De kosten van die maatregelen lopen op van drie tot twaalf miljoen gulden.Hoofdinspecteur Houdkamp heeft nu aan het college meegedeeld dat het plan van aanpak niet aan de door hem gestelde eisen voldoet. ,,Het aanbrengen van alleen zonwerende beglazing is geen afdoende optie. De onderzoekstermijn is te lang en het aanleveren van van het plan van aanpak op 1 februari is niet acceptabel.'' Houdkamp kan nog wel leven met de geplande onderzoeken - die vooral gericht zijn op energiebesparing en milieubescherming -, als ze maar voor 1 november af zijn, en als de werkzaamheden ook op 1 november beginnen.RuzietjeDe hele affaire heeft ondertussen ook geleid tot een ruzietje tussen de medezeggenschapscommissie (mc) van Elektro en het college van bestuur. Het cvb heeft zich gestoord aan een brief van de mc aan de arbeidsinspectie. De mc had de TU-organisatie vergeleken met een 'bord spaghetti'. ,,Het wemelt van de gladde slierten die schijnbaar geen oorsprong en geen einde bezitten. Als aan een van de slierten getrokken wordt begint het altijd wel ergens te bewegen en te kronkelen.''Het cvb noemt deze brief 'laakbaar'. ,,Het beeld dat over de TU wordt opgeroepen berokkent alleen maar schade en dient geen enkel zakelijk doel.'’(R.M.)Richard Meijer

Het plan van aanpak van het college van bestuur voor een beter binnenklimaat van het gebouw van Elektrotechniek is afgewezen door de hoofdinspecteur van de Arbeidsinspectie. Het cvb beraadt zich nu op zijn standpunt. De inspecteur eist spoed bij het voorbereiden van de plannen.Eind maart had de hoofdinspecteur aan de TU een ultimatum gesteld en gevraagd om een plan van aanpak op korte termijn. Hij stelde de TU in die brief formeel ,,in gebreke wat betreft de klimatologische arbeidsomstandigheden‘'.Het college van bestuur reageerde kort daarop met de principiële toezegging dat het zou werken aan een structurele oplossing, en met de belofte dat er nog dit jaar individueel regelbare thermosstaatknoppen komen. Vervolgens vroeg men de tijd tot 1 februari volgend jaar om andere maatregelen voor te bereiden. Daarbij zou gekozen worden uit de volgende mogelijkheden: aanbrengen zonwerend glas, verbeteren van de gevelventilatie via het openmaken van ramen in de binnengevel en het openen van de buitengevel. De kosten van die maatregelen lopen op van drie tot twaalf miljoen gulden.Hoofdinspecteur Houdkamp heeft nu aan het college meegedeeld dat het plan van aanpak niet aan de door hem gestelde eisen voldoet. ,,Het aanbrengen van alleen zonwerende beglazing is geen afdoende optie. De onderzoekstermijn is te lang en het aanleveren van van het plan van aanpak op 1 februari is niet acceptabel.'' Houdkamp kan nog wel leven met de geplande onderzoeken - die vooral gericht zijn op energiebesparing en milieubescherming -, als ze maar voor 1 november af zijn, en als de werkzaamheden ook op 1 november beginnen.RuzietjeDe hele affaire heeft ondertussen ook geleid tot een ruzietje tussen de medezeggenschapscommissie (mc) van Elektro en het college van bestuur. Het cvb heeft zich gestoord aan een brief van de mc aan de arbeidsinspectie. De mc had de TU-organisatie vergeleken met een 'bord spaghetti'. ,,Het wemelt van de gladde slierten die schijnbaar geen oorsprong en geen einde bezitten. Als aan een van de slierten getrokken wordt begint het altijd wel ergens te bewegen en te kronkelen.''Het cvb noemt deze brief 'laakbaar'. ,,Het beeld dat over de TU wordt opgeroepen berokkent alleen maar schade en dient geen enkel zakelijk doel.'’(R.M.)Richard Meijer