Het Innovatieplatform van premier Balkenende pleit voor meer uitwisseling van onderzoekers tussen universiteiten en bedrijven.

,,Innoveren is mensenwerk‘', verwoordt Philips-topman Gerard Kleisterlee, die lid is van het platform, het pleidooi van het Innovatieplatform. ,,Juist door intensieve uitwisseling ontstaan netwerken van onderzoekers die noodzakelijk zijn om in Nederland de koppeling te maken tussen de universiteiten, het bedrijfsleven en uiteindelijk de markt.''Dat was precies de strekking van een advies dat de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid vorige maand al aan onderwijsminister Maria van der Hoeven stuurde. De raad pleitte daarin onder meer voor een Nederlandse variant van het Europese Marie Curie-programma.Via dit Europese beurzenstelstel kunnen talentvolle jonge onderzoekers een tijdlang in het buitenland aan de slag. Het programma maakt het ook voor Nederlandse bedrijven in de praktijk aantrekkelijker om een onderzoeker uit het buitenland te halen dan iemand uit eigen land aan te stellen.Een slechte ontwikkeling, meent het Innovatieplatform, dat in september werd opgericht om de kenniseconomie te stimuleren. Het platform wil dat er nog dit jaar experimenten van start gaan om de mobiliteit van onderzoekers tussen universiteiten en bedrijven in Nederland te vergroten. Die experimenten zouden moeten uitmonden in een duurzame regeling, vergelijkbaar met het Marie Curie-programma. Minister Van der Hoeven en haar collega van Economische Zaken, Laurens Jan Brinkhorst, hebben al toegezegd dat ze zich in het kabinet sterk gaan maken voor de plannen.Overigens is niet iedereen evenzeer onder de indruk van de prestaties van het Innovatieplatform tot nu toe. D66-leider Boris Dittrich zei afgelopen week dat premier Jan Peter Balkenende wat hem betreft te weinig werk maakt van het platform. Dat dreigt nu volgens Dittrich een 'polderclub’ te worden, waarin men vooral het eigenbelang verdedigt. Dittrich wil dat Balkenende nog vóór de zomer duidelijk maakt wat nu eigenlijk de visies van het platform zijn. (MP)

,,Innoveren is mensenwerk‘', verwoordt Philips-topman Gerard Kleisterlee, die lid is van het platform, het pleidooi van het Innovatieplatform. ,,Juist door intensieve uitwisseling ontstaan netwerken van onderzoekers die noodzakelijk zijn om in Nederland de koppeling te maken tussen de universiteiten, het bedrijfsleven en uiteindelijk de markt.''Dat was precies de strekking van een advies dat de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid vorige maand al aan onderwijsminister Maria van der Hoeven stuurde. De raad pleitte daarin onder meer voor een Nederlandse variant van het Europese Marie Curie-programma.Via dit Europese beurzenstelstel kunnen talentvolle jonge onderzoekers een tijdlang in het buitenland aan de slag. Het programma maakt het ook voor Nederlandse bedrijven in de praktijk aantrekkelijker om een onderzoeker uit het buitenland te halen dan iemand uit eigen land aan te stellen.Een slechte ontwikkeling, meent het Innovatieplatform, dat in september werd opgericht om de kenniseconomie te stimuleren. Het platform wil dat er nog dit jaar experimenten van start gaan om de mobiliteit van onderzoekers tussen universiteiten en bedrijven in Nederland te vergroten. Die experimenten zouden moeten uitmonden in een duurzame regeling, vergelijkbaar met het Marie Curie-programma. Minister Van der Hoeven en haar collega van Economische Zaken, Laurens Jan Brinkhorst, hebben al toegezegd dat ze zich in het kabinet sterk gaan maken voor de plannen.Overigens is niet iedereen evenzeer onder de indruk van de prestaties van het Innovatieplatform tot nu toe. D66-leider Boris Dittrich zei afgelopen week dat premier Jan Peter Balkenende wat hem betreft te weinig werk maakt van het platform. Dat dreigt nu volgens Dittrich een 'polderclub’ te worden, waarin men vooral het eigenbelang verdedigt. Dittrich wil dat Balkenende nog vóór de zomer duidelijk maakt wat nu eigenlijk de visies van het platform zijn. (MP)