Nederlandse hoogleraren hebben beduidend meer waardering voor de TU dan de eigen studenten. Delft komt als tweede technische universiteit uit de bus in een enquête onder een kleine vijftienhonderd hoogleraren, in opdracht van weekblad Elsevier.

Eindhoven veroverde de eerste plaats onder de hoogleraren. De hoogleraren hebben vooral waardering voor de Delftse opleidingen elektrotechniek en technische natuurkunde. Scheikundige technologie en technische wiskunde rangschikken ze als tweede, achter Eindhoven.In de enquête onder studenten van de opleidingen bouwkunde, elektrotechniek en werktuigbouwkunde eindigt Delft telkens als laatste. Deze slechte score is terug te voeren op traditionele Delftse minpunten als de termijn van tentamenuitslagen en de communicatie tussen faculteit en student. Maar ook bij punten als de kwaliteit van hoorcolleges, het uitdagen tot wetenschappelijk denken en de lokatie van tentamens komen de Delftse opleidingen minder goed uit de bus.Bij elektrotechniek is het totale verschil met de concurrentie overigens miniem, 6.8 voor Delft tegenover 6.9 voor Eindhoven en 7.1 voor Twente. Bij werktuigbouwkunde scoort Delft een 6.5. Winnaar Eindhoven haalt een 7.1.Collegevoorzitter De Voogd noemt in een reactie de presentatie van de resultaten door Elsevier ‘bedrieglijk'. Delft wordt als derde van de technische universiteiten gerangschikt, terwijl maar bij drie van de zestien Delftse opleiding werd geënquêteerd. De Voogd heeft met verbazing kennisgenomen van de enquête. Werktuigbouwkunde eindigt ook bij de hoogleraren op de derde plek. In een toelichting meldt het weekblad dat de onderzoeksreputatie van de staf zwaar weegt bij de beoordeling. ,,Dan zou werktuigbouwkunde bovenaan moeten eindigen, omdat de wetenschappelijke kwaliteit van de staf alom erkend wordt'', aldus De Voogd.Curieus in de vorige week verschenen Elsevier-enquête is dat Twente, vorig jaar nog nummer één bij de hoogleraren, nu naar de derde plaats is geduikeld. Ten faveure van Eindhoven, vorig jaar nog derde. Elsevier zelf erkent dat bij de ranking 'enige reserve' geboden is.Dat neemt niet weg dat collegevoorzitter De Voogd de enquêtes serieus neemt. ,,We kunnen de uitkomsten niet negeren. Ik vind het met name zorgelijk dat we al jaren lang dezelfde minpunten hebben. Een kwestie als de termijn van tentamenuitslagen hadden we al eerder moeten verbeteren. Daar moeten we nu écht iets aan doen.''In juni dit jaar presenteerde de TU de uitkomsten van een interne studentenenquête, uitgevoerd door marktonderzoeker NIPO volgens het sjabloon van de Elsevier-enquête. Opmerkelijk genoeg waren die uitkomsten voor de drie nu beoordeelde opleidingen over de hele linie positiever dan de Elsevier-scores. In het eindoordeel over de opleidingen zit een verschil van ruim een half punt. De Voogd: ,,Elsevier heeft alle studenten vanaf het tweedejaar geënquêteerd en wij alleen de doctoraalstudenten. Maar een echte verklaring hebben we nogniet.'’

Delft komt als tweede technische universiteit uit de bus in een enquête onder een kleine vijftienhonderd hoogleraren, in opdracht van weekblad Elsevier. Eindhoven veroverde de eerste plaats onder de hoogleraren. De hoogleraren hebben vooral waardering voor de Delftse opleidingen elektrotechniek en technische natuurkunde. Scheikundige technologie en technische wiskunde rangschikken ze als tweede, achter Eindhoven.In de enquête onder studenten van de opleidingen bouwkunde, elektrotechniek en werktuigbouwkunde eindigt Delft telkens als laatste. Deze slechte score is terug te voeren op traditionele Delftse minpunten als de termijn van tentamenuitslagen en de communicatie tussen faculteit en student. Maar ook bij punten als de kwaliteit van hoorcolleges, het uitdagen tot wetenschappelijk denken en de lokatie van tentamens komen de Delftse opleidingen minder goed uit de bus.Bij elektrotechniek is het totale verschil met de concurrentie overigens miniem, 6.8 voor Delft tegenover 6.9 voor Eindhoven en 7.1 voor Twente. Bij werktuigbouwkunde scoort Delft een 6.5. Winnaar Eindhoven haalt een 7.1.Collegevoorzitter De Voogd noemt in een reactie de presentatie van de resultaten door Elsevier ‘bedrieglijk'. Delft wordt als derde van de technische universiteiten gerangschikt, terwijl maar bij drie van de zestien Delftse opleiding werd geënquêteerd. De Voogd heeft met verbazing kennisgenomen van de enquête. Werktuigbouwkunde eindigt ook bij de hoogleraren op de derde plek. In een toelichting meldt het weekblad dat de onderzoeksreputatie van de staf zwaar weegt bij de beoordeling. ,,Dan zou werktuigbouwkunde bovenaan moeten eindigen, omdat de wetenschappelijke kwaliteit van de staf alom erkend wordt'', aldus De Voogd.Curieus in de vorige week verschenen Elsevier-enquête is dat Twente, vorig jaar nog nummer één bij de hoogleraren, nu naar de derde plaats is geduikeld. Ten faveure van Eindhoven, vorig jaar nog derde. Elsevier zelf erkent dat bij de ranking 'enige reserve' geboden is.Dat neemt niet weg dat collegevoorzitter De Voogd de enquêtes serieus neemt. ,,We kunnen de uitkomsten niet negeren. Ik vind het met name zorgelijk dat we al jaren lang dezelfde minpunten hebben. Een kwestie als de termijn van tentamenuitslagen hadden we al eerder moeten verbeteren. Daar moeten we nu écht iets aan doen.''In juni dit jaar presenteerde de TU de uitkomsten van een interne studentenenquête, uitgevoerd door marktonderzoeker NIPO volgens het sjabloon van de Elsevier-enquête. Opmerkelijk genoeg waren die uitkomsten voor de drie nu beoordeelde opleidingen over de hele linie positiever dan de Elsevier-scores. In het eindoordeel over de opleidingen zit een verschil van ruim een half punt. De Voogd: ,,Elsevier heeft alle studenten vanaf het tweedejaar geënquêteerd en wij alleen de doctoraalstudenten. Maar een echte verklaring hebben we nogniet.'’