Hogeschool Windesheim wil af van het bindend studieadvies. Als het aan het bestuur ligt, worden trage eerstejaars niet meer weggestuurd. Dat zal minister Van Engelshoven. delta tu delft
Windesheim experimenteert met ‘flexstuderen’ waarbij de student zijn eigen tempo bepaalt. (Photo: Wikipedia)

Hogeschool Windesheim wil af van het bindend studieadvies. Als het aan het bestuur ligt, worden trage eerstejaars niet meer weggestuurd.

Het is niet verrassend dat uitgerekend Windesheim met dit plan komt. De hogeschool experimenteert met ‘flexstuderen’ waarbij de student zijn eigen tempo bepaalt en per studiepunt betaalt. Een bsa geldt daar niet. Wel praten studiebegeleiders regelmatig met de flexstudenten over hun voortgang. Dat bevalt zo goed dat het bestuur het bsa bij alle opleidingen wil afschaffen, meldt hogeschoolblad Win’.

Het plan zal minister Van Engelshoven als muziek in de oren klinken. Bij de opening van dit collegejaar kwam ze onverwacht met het voorstel om de bsa-norm landelijk te verlagen naar 40 studiepunten. Ze vindt dat studenten nu vaak “onnodig struikelen” in het eerste jaar. “Met een bsa van 50 of 60 ECTS in dat eerste jaar pak je deze groep studenten op het kwetsbaarste moment”, lichtte ze toe.

Gebruuskeerd
Ze kreeg in de Kamer weinig steun voor haar plan en ook de instellingen voelden zich gebruuskeerd. Achteraf zei ze dat ze vooral een discussie wilde losmaken en in gesprek zal gaan met universiteiten en hogescholen over de toekomst van het bsa.

De aankondiging van Van Engelshoven overviel de TU destijds ook. “We weten niet of het een proefballonnetje is of dat de minister dit echt wil doorzetten”, zei collegevoorzitter Tim van der Hagen in Delta. De hoogte van het bsa is in het verleden met de medezeggenschap zorgvuldig afgewogen, liet hij weten. “Dat in één keer loslaten, gaat ons te snel.”

Het bindend studieadvies was ooit bedoeld om te beoordelen of studenten ongeschikt zijn voor een opleiding. Bij de meeste universiteiten en hogescholen moeten eerstejaars ongeveer 45 van de 60 studiepunten halen. Wie daar niet in slaagt, kan beter vroegtijdig vertrekken dan nog jaren te zwoegen en toch niet af te studeren, is de gedachte.

Hoe zit het in Delft?
Aan de TU Delft leidde het bsa er vorig academisch jaar (2017/2018) toe dat ongeveer 40 procent van de bachelor studenten vroegtijdig een studie moest afbreken. Ongeveer 60 procent van de eerstejaars bachelorstuden kreeg een positief ‘advies’. Percentueel halen meer vrouwen dan mannen een positief bsa, behalve bij EWI en L&R. Daar is het percentage ‘positieve bsa’ bij de mannen hoger dan bij vrouwen. De bsa’s zijn bij IO het meest rooskleurig: 81% van de mannen en 92% van de vrouwen haalde in 2017/2018 een positief advies.

Terug naar het experiment bij Windesheim. ‘Gewone’ eerstejaars studenten bij Windesheim hebben nu 54 van de 60 studiepunten nodig om aan het tweede jaar te kunnen beginnen. Wie dat niet haalt, wordt weggestuurd. In het nieuwe systeem hoeven trage student niet meer te vertrekken. Als ze meer dan 45 à 50 studiepunten hebben behaald, mogen ze vast met tweedejaarsvakken beginnen.

Wel wordt in een zogeheten ‘onderwijsovereenkomst’ vastgelegd wanneer ze de ontbrekende eerstejaarsvakken inhalen. Dit om te voorkomen dat ze die vakken eindeloos voor zich uit schuiven. Studiebegeleiders houden de vinger aan de pols totdat de student zijn propedeuse heeft behaald.

Hogeschool Windesheim is de eerste onderwijsinstelling die af wil van het bindend studieadvies. Stemt de centrale medezeggenschapsraad in, dan wordt het per 1 september afgeschaft, meldt een woordvoerder.

HOP, Inge Schouten / Delta, Tomas van Dijk