Overslaan en naar de inhoud gaan
NHTV gebouw

Waarom krijgen wij niet evenveel geld voor onze academische opleidingen als de universiteiten, vraagt hogeschool NHTV zich af. De hbo-instelling stapte naar de rechter, maar ving daar bot.

Sinds 2004 is de grens tussen universiteiten en hogescholen een beetje minder hard gemaakt. In principe mogen alle instellingen zowel hbo- als wo-opleidingen aanbieden. Maar één ding is niet veranderd: hogescholen krijgen alleen bekostiging voor hun onderwijs, terwijl universiteiten ook een bedrag voor hun wetenschappelijk onderzoek ontvangen.

Dat is niet eerlijk, vindt hogeschool NHTV, die twee wetenschappelijke bachelors en één master in huis heeft. Zij stapte daarom naar de rechter.

De enige reden waarom de financiering niet is aangepast, redeneert NHTV, is dat het ministerie bij de wetswijziging er vanuit ging dat het even zou duren voordat hogescholen academisch onderwijs gingen aanbieden. De toelichting bij de wet wekte de indruk dat de financiering later zou worden aangepast, als die opleidingen er daadwerkelijk zouden zijn. Maar dat is nog altijd niet gebeurd.

Dat betoog volgt de rechter echter niet. Dat NHTV academische opleidingen aanbiedt, betekent niet dat de hogeschool opeens een soort universiteit is. Universiteiten hebben namelijk andere doelstellingen en daarop is de financiering toegesneden.

Waarom zouden hogescholen bovenop het geld voor 'ontwerp- en ontwikkelactiviteiten', dat universiteiten ook niet krijgen, evenveel recht hebben op onderzoeksbekostiging als de universiteiten? De rechter ziet er geen reden voor. NHTV bestudeert de uitspraak en kan nog niet zeggen of zij in hoger beroep gaat.

De hogeschool kan nog niet zeggen om hoeveel geld het gaat. Dat is misschien lastig te berekenen, want de financiering van het hoger onderwijs is erg complex. Volgens cijfers van de overheid zelf krijgen universiteiten voor hun onderwijs en onderzoek meer dan twintigduizend euro per student en hogescholen zo’n tienduizend euro.

HOP, Irene Schoenmacker

Zorgen over tekort op begroting

Universiteiten en studentenorganisaties maken zich zorgen over het gat in de onderwijsbegroting. “Alsof je je studentenkamer na je verhuizing voor de volgende bewoner als een enorme puinhoop achterlaat.”

Lees het artikel

Factory in a Day

Op 18 september zijn de resultaten getoond van Science: Factory-in-a-Day. In dit project is kennis verzameld die nodig is om fabrieksrobots intelligent te maken.

Lees het artikel

Humans of TU Delft

Meet Roy Bendor, Assistant Professor in the Faculty of Industrial Design.

Lees het artikel

North Sea expedition

The sea bed of the North Sea is mostly gravel, sand and mud. But how come some areas are more prolific or vulnerable than others? A team of scientists went on an expedition last summer to find out.

Lees het artikel

Pesten onder studenten

Het is de Week Tegen Pesten. Ondanks dat er nauwelijks cijfers zijn, is het volgens deze deskundige duidelijk dat ook in het hoger onderwijs wordt gepest.

Lees het artikel

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe