Delta TU Delft Verkeer op de campus
TU-medewerkers gaven tijdens een lunchbijeenkomst hun mening over het verkeer op de campus. (Foto: TU Delft)

Gevaarlijke kruispunten, drukke fietspaden, weinig parkeerplekken… Het verkeer op de campus kan beter, vinden TU-medewerkers. Ze deden suggesties tijdens een lunchbijeenkomst.

‘Vervang de verkeerslichten bij de Jaffalaan door een fietstunnel’ luidde één van de suggesties voorstellen tijdens de lunchbijeenkomst op 15 november over het verkeer op de campus. De ondernemingsraad (or) wil met deze bijeenkomsten de input van medewerkers verzamelen en deze vervolgens meenemen in het overleg en de onderhandelingen met het college van bestuur (cvb).

Ergernissen en oplossingen
Aanwezigen konden bij drie whiteboards, (voor auto, fiets en voetganger) hun ideeën, problemen, ergernissen en oplossingen delen met elkaar en de or. Per vervoersmiddel kozen ze uiteindelijk de twee belangrijkste punten.

  • Auto

Medewerkers maken zich zorgen over de afnemende parkeermogelijkheden op de campus, bijvoorbeeld rond de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM). Ze willen daarom meer (gereguleerde) parkeerplaatsen voor medewerkers en bezoekers van de TU. Verder vinden ze de optie om de auto in te ruilen voor het ov niet aantrekkelijk genoeg. Ze noemen een snelbus van en naar Zoetermeer en een eersteklasvergoeding als potentiële oplossingen.

  • Fiets

Fietsende medewerkers willen auto’s en fietsers beter scheiden op de campus. Die komen elkaar nu op verschillende kruisingen tegen, wat gevaarlijke situaties oplevert. De nieuwe verkeerslichten op de Mekelweg vinden ze geen goede oplossing. Een fietstunneltje lijkt hen veiliger en efficiënter.

  • Wandelaar

Voor de wandelaars is het van sommige paden op de campus niet duidelijk of het een voet- of fietspad is. In het Mekelpark word je daardoor soms van je sokken gereden, omdat je dacht op een voetpad te lopen. Daarnaast moet je als voetganger op de campus op verschillende plekken een fietspad oversteken. “Op school leer je links, rechts en dan weer links te kijken. Maar bij deze fietspaden kun je dat eeuwig blijven doen. Er komt altijd wel wat aan”, lacht een medewerker schamper. Het scheiden van de fietspaden in twee éénrichtingsbanen lost dit volgens hem op.  

Vervolg
De or zal de suggesties meenemen in het overleg met het cvb, meldt or-lid Peter Wilders. In juli stelde het cvb een mobiliteitsvisie vast; een document waarin verschillende doelstellingen rondom verkeer en bereikbaarheid staan. Zo is vastgesteld dat de campus veilig, comfortabel en beloopbaar moet zijn. Deze doelstellingen zijn vervolgens omgezet naar concrete  projecten. Cathelijn Dijk, programmamanager Mobiliteit en Bereikbaarheid: “Denk aan de VRI’s (verkeerslichten, red.) op de Jaffalaan, de inzet van fietsstewards en het verbeteren van de gebruikskwaliteit van fietsenstallingen.”

De or neemt de punten mee en bespreekt uiteindelijk ongeveer zeven punten van deze lunchbijeenkomst in de onderhandelingen met het cvb. De raad is van plan vaker lunchbijeenkomsten te organiseren om medewerkers de kans te geven hun mening te laten horen over onderwerpen.