Anka Mulder Geert-Jan Olsder TU Delft Delta Histechnica
Anka Mulder krijgt het eerste exemplaar van '175 jaar TU Delft Erfgoed in 33 verhalen' uitgereikt. (Foto: Jan van der Heul)

In het kader van het 175-jarig bestaan van de TU maakte de Erfgoedvereniging Histechnica een boek over 33 voorwerpen met geschiedenis.

Ongeveer zestig leden van de Vereniging van het Academisch Erfgoed van de TU Delft, kortweg Histechnica, woonden in de Blauwe zaal van de UB de overhandiging bij van het boek ‘175 jaar TU Delft Erfgoed in 33 verhalen’ door oud-conrector Geert-Jan Olsder.

Als voorzitter van Histechnica en mede-auteur van het boek kon Olsder het niet nalaten de historische vriendenvereniging in het zonnetje te zetten. Immers, zonder verleden geen toekomst en zonder Histechnica geen TU, schertste Olsder.

Bekende highlights in het boek zijn het Gouden Kalf van professor Vening Meinesz, het Delftse proton-synchrotron en de Testudo computer. Daarnaast komen hoogleraarsportretten aan bod, wiskundige geometrische modellen en de wetenschappelijke waarde van pingpongballen. De voorwerpen zijn ingedeeld per faculteit.

Het 240 pagina‘s tellende boek komt niet in de verkoop. Wel krijgen alle leden van Histechnica een exemplaar. En wie lid wordt krijgt het boek ook aangeboden, aldus Olsder. Hij voegt er aan toe: 'zolang de voorraad strekt.’ Waarmee het boek bijna zelf een erfgoedstuk lijkt te worden.