Ir. Freek Higler gaat uiterlijk 1 april aan de slag als nieuwe directeur Vastgoedbeheer.Higler is nu nog actief als directeur van het Business Service Center (BSC) van de TU, een functie die hij december 1998 aanvaardde.

Daarnaast loodste hij als millenniumcoördinator de TU het jaar 2000 binnen. In het verleden was hij onder meer secretaris-beheerder van de faculteit Civiele Techniek en projectleider binnen de MOD-reorganisatie.Higler volgt ir. Astrid Sanson op, die op 1 december naar een vastgoedadviesbureau vertrok. ,,Het is wel pijnlijk voor het BSC, ik was er net lekker bezig. Maar het college verzocht mij deze nieuwe functie te gaan vervullen en dat heb ik niet geweigerd. Toen ik bij de TU in dienst trad, heb ik me voorgenomen loyaal aan de universiteit werkzaam te zijn‘', licht Higler toe. Hij noemt zichzelf 'geen vastgoedexpert', maar wijst wel op zijn achtergrond als civieltechnisch ingenieur. ,,Bovendien was mijn vader aannemer en makelaar. En mijn voordeel is dat ik uit de TU afkomstig ben. Ik voel aan wat er leeft. Dat gevoel moet ik omzetten in daden.'' Op huisvestingsterrein is daadkracht nu gewenst, zegt hij. Ondanks enkele lopende nieuwbouwprojecten is er nog steeds geen masterplan voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van de TU-wijk. En de gemeente Delft wacht met smart op de ontwikkeling van het zuidgebied.Een belemmerende factor zou de topzware bemanning van vastgoedbeleid- en uitvoering kunnen zijn. Behalve een directeur vastgoedbeheer kent de TU een vastgoedadviseur bij het college. Het nog aan te stellen vierde lid van het college krijgt vastgoed in zijn portefeuille, onder formele verantwoordelijkheid van de collegevoorzitter. Higler: ,,Er is nog geen stabiele eindsituatie rond het vastgoed. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn functie voldoende inhoud krijgt. Ik zal behalve in de uitvoering zeker ook in de beleidsvoorbereiding een belangrijke rol gaan spelen.'’

Ir. Freek Higler gaat uiterlijk 1 april aan de slag als nieuwe directeur Vastgoedbeheer.Higler is nu nog actief als directeur van het Business Service Center (BSC) van de TU, een functie die hij december 1998 aanvaardde. Daarnaast loodste hij als millenniumcoördinator de TU het jaar 2000 binnen. In het verleden was hij onder meer secretaris-beheerder van de faculteit Civiele Techniek en projectleider binnen de MOD-reorganisatie.Higler volgt ir. Astrid Sanson op, die op 1 december naar een vastgoedadviesbureau vertrok. ,,Het is wel pijnlijk voor het BSC, ik was er net lekker bezig. Maar het college verzocht mij deze nieuwe functie te gaan vervullen en dat heb ik niet geweigerd. Toen ik bij de TU in dienst trad, heb ik me voorgenomen loyaal aan de universiteit werkzaam te zijn‘', licht Higler toe. Hij noemt zichzelf 'geen vastgoedexpert', maar wijst wel op zijn achtergrond als civieltechnisch ingenieur. ,,Bovendien was mijn vader aannemer en makelaar. En mijn voordeel is dat ik uit de TU afkomstig ben. Ik voel aan wat er leeft. Dat gevoel moet ik omzetten in daden.'' Op huisvestingsterrein is daadkracht nu gewenst, zegt hij. Ondanks enkele lopende nieuwbouwprojecten is er nog steeds geen masterplan voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van de TU-wijk. En de gemeente Delft wacht met smart op de ontwikkeling van het zuidgebied.Een belemmerende factor zou de topzware bemanning van vastgoedbeleid- en uitvoering kunnen zijn. Behalve een directeur vastgoedbeheer kent de TU een vastgoedadviseur bij het college. Het nog aan te stellen vierde lid van het college krijgt vastgoed in zijn portefeuille, onder formele verantwoordelijkheid van de collegevoorzitter. Higler: ,,Er is nog geen stabiele eindsituatie rond het vastgoed. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn functie voldoende inhoud krijgt. Ik zal behalve in de uitvoering zeker ook in de beleidsvoorbereiding een belangrijke rol gaan spelen.'’