Vlak na de aardbeving in Iran richtten vijf Iraanse Delftenaren het comité Bam op om geld in te zamelen voor de wederopbouw van de gelijknamige Iraanse stad. Delta-columnist en student materiaalkunde Behnam Taebi is één van de initiatiefnemers van het comité.

Vlak na de aardbeving in Iran richtten vijf Iraanse Delftenaren het comité Bam op om geld in te zamelen voor de wederopbouw van de gelijknamige Iraanse stad. Delta-columnist en student materiaalkunde Behnam Taebi is één van de initiatiefnemers van het comité.2De eerste zevenhonderd euro is al binnen: afgelopen zaterdag in Oosterhout hebben vrijwilligers kaarsen verkocht waarvan de opbrengst naar comité Bam is gegaan. Wat gaan jullie nog meer doen?,,We zijn bezig met het organiseren van een benefietconcert. Daarvoor hebben we al bekende en onbekende artiesten gevraagd, onder wie Trijntje Oosterhuis, Marco Borsato, Jamai, Gordon en Postmen, maar ook popgroepen uit Iran. Nog niemand heeft ons verzoek afgewezen, dus ik geloof dat de meesten bereid zijn om deel te nemen. Maar de artiesten wachten met hun toezegging totdat onze plannen wat concreter zijn. Zo zijn we er nog niet uit of het op televisie wordt uitgezonden, hoeveel geld we willen inzamelen en in welke zaal in welke stad het benefietconcert wordt gegeven.‘'Er komt geen benefietconcert in Delft?,,Nee. Delft heeft geen grote concertzalen, vandaar.''Hoeveel verwacht het comité te kunnen ophalen?,,Wat we afgelopen weekend binnen hebben gekregen is het begin. Ik kan je verzekeren dat we meer ophalen. Veel Iraanse organisaties in Nederland staan ons bij. Het gaat ook niet alleen om geld, maar om solidariteit met de mensen in Iran. En om de emotionele steun en dat we in staat zijn mensen te mobiliseren. Of ze nu veel of weinig geven.''Waar gaat het geld naartoe en hoe weten jullie waar het werkelijk terecht komt?,,We opereren vanuit ons eigen netwerk van mensen die we in Iran kennen, want dan hebben we zicht op het geld. Financiële transparantie naar de gulle gever is voor ons belangrijk. Als dat niet mogelijk blijkt, gaan we via de non-gouvernementele organisaties aan de slag. Of via Shirin Ebadi, de Iraanse advocate die dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede won.Het geld gaat naar collectieve voorzieningen zoals een weeshuis, school of ziekenhuis, afhankelijk van wat we inzamelen. Verder hopen we dat de Nederlandse regering nog meer hulpmiddelen naar Iran stuurt. Want voor de wederopbouw van een stad die qua inwonertal vergelijkbaar is met Delft heb je heel veel nodig.''Je bent woordvoerder van het comité en jullie hebben al veel media-aandacht gehad. Hoe staat het met je studie?,,Nou... Volgende week heb ik een herkansing voor het driepuntsvak bedrijfseconomie. Ik wilde vandaag gaan studeren en het is nu 15.45 uur. Ik vrees het ergste, maar ik blijf positief.'’www.comitebam.nl . .Giro: 455 794 405 . .

Vlak na de aardbeving in Iran richtten vijf Iraanse Delftenaren het comité Bam op om geld in te zamelen voor de wederopbouw van de gelijknamige Iraanse stad. Delta-columnist en student materiaalkunde Behnam Taebi is één van de initiatiefnemers van het comité.2De eerste zevenhonderd euro is al binnen: afgelopen zaterdag in Oosterhout hebben vrijwilligers kaarsen verkocht waarvan de opbrengst naar comité Bam is gegaan. Wat gaan jullie nog meer doen?,,We zijn bezig met het organiseren van een benefietconcert. Daarvoor hebben we al bekende en onbekende artiesten gevraagd, onder wie Trijntje Oosterhuis, Marco Borsato, Jamai, Gordon en Postmen, maar ook popgroepen uit Iran. Nog niemand heeft ons verzoek afgewezen, dus ik geloof dat de meesten bereid zijn om deel te nemen. Maar de artiesten wachten met hun toezegging totdat onze plannen wat concreter zijn. Zo zijn we er nog niet uit of het op televisie wordt uitgezonden, hoeveel geld we willen inzamelen en in welke zaal in welke stad het benefietconcert wordt gegeven.‘'Er komt geen benefietconcert in Delft?,,Nee. Delft heeft geen grote concertzalen, vandaar.''Hoeveel verwacht het comité te kunnen ophalen?,,Wat we afgelopen weekend binnen hebben gekregen is het begin. Ik kan je verzekeren dat we meer ophalen. Veel Iraanse organisaties in Nederland staan ons bij. Het gaat ook niet alleen om geld, maar om solidariteit met de mensen in Iran. En om de emotionele steun en dat we in staat zijn mensen te mobiliseren. Of ze nu veel of weinig geven.''Waar gaat het geld naartoe en hoe weten jullie waar het werkelijk terecht komt?,,We opereren vanuit ons eigen netwerk van mensen die we in Iran kennen, want dan hebben we zicht op het geld. Financiële transparantie naar de gulle gever is voor ons belangrijk. Als dat niet mogelijk blijkt, gaan we via de non-gouvernementele organisaties aan de slag. Of via Shirin Ebadi, de Iraanse advocate die dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede won.Het geld gaat naar collectieve voorzieningen zoals een weeshuis, school of ziekenhuis, afhankelijk van wat we inzamelen. Verder hopen we dat de Nederlandse regering nog meer hulpmiddelen naar Iran stuurt. Want voor de wederopbouw van een stad die qua inwonertal vergelijkbaar is met Delft heb je heel veel nodig.''Je bent woordvoerder van het comité en jullie hebben al veel media-aandacht gehad. Hoe staat het met je studie?,,Nou... Volgende week heb ik een herkansing voor het driepuntsvak bedrijfseconomie. Ik wilde vandaag gaan studeren en het is nu 15.45 uur. Ik vrees het ergste, maar ik blijf positief.'’www.comitebam.nl . .Giro: 455 794 405 . .