Vlak voor Kerst kregen de eerstejaars de eerste indicatie van het bindend studieadvies (bsa). Voor de helft was die positief, voor een kwart negatief en voor de rest twijfel.

Vlak voor Kerst kregen de eerstejaars de eerste indicatie van het bindend studieadvies (bsa). Voor de helft was die positief, voor een kwart negatief en voor de rest twijfel.

Bram van der Veen

Bram van der Veen

Naam: Bram van der Veen
Leeftijd: 18 jaar
Studie: Industrieel ontwerpen
Advies: Twijfel

De bsa-indicatie ging voor Bram van der Veen vooral gepaard met irritatie en zorgt bij hem niet voor twijfel “Ik had het advies al een beetje verwacht”, stelt hij. “Een onderdeel, tekenen, had ik ingehaald, maar het resultaat daarvan was administratief nog niet verwerkt.”
Daarmee was voor een deel verklaard dat hij officieel maar 7,5 van de 15 te behalen punten heeft. “We moesten via de computer ook een competentiemonitor invullen. Dat heb ik twee keer gedaan, maar beide keren waren de gegevens door het systeem ‘vergeten’. Toen ik alles voor de derde keer helemaal had ingevuld, bleek dat hij toch onvolledig was. Op basis van die twee dingen heb ik het twijfeladvies gekregen.”
Vooral het gehannes met de competentiemonitor vindt Van der Veen ‘heel irritant’. “Ik vind het niet leuk dat ik die punten officieel niet heb, want ik meen dat ik alles heb gehaald wat ik kon halen.” Hij heeft dan ook niet het idee dat hij de studie niet aankan of bij de verkeerde studie is beland. Zijn aanpak zal in elk geval niet veranderen.
Wat hem betreft werkt het bsa als manier om studenten snel op de juiste plek te krijgen voor IO’ers niet. “Bij IO geeft het eerste jaar een beeld van wat je in de studie kunt doen. Je krijgt van alles wat: mens en product, ontwerpen, product en werking, design experience. Dus kun je via het advies nu nog geen goede indicatie krijgen of je bij deze studie op de juiste plek zit.”

Jan-Harm Betting

Jan-Harm Betting

Naam: Jan-Harm Betting
Leeftijd: 19 jaar
Studie: Werktuigbouwkunde
Advies: Positief

“In de eerste periode heb ik alle studiepunten gehaald. We hadden vakken zoals analyse, statica, 2D-tekenen en materiaalkunde. Ik heb hard gewerkt in de eerste witte week om alle tentamens te halen.”
Betting is positief over het bindend studieadvies. “Ik vind het een goed middel om studenten op de juiste plaats te krijgen. Het is niet de bedoeling dat je te lang aanrommelt met een studie die je eigenlijk niet aankunt.” Hij heeft wel het idee dat dit voorlopige advies, over één studieperiode, misschien te kort is voor een goede indicatie van de prestaties van studenten. “Een vriend heeft door een gebroken been in de eerste periode nog helemaal geen punten kunnen halen. Een negatief advies is dan niet eerlijk. De studieadviseur heeft ook aangegeven dat het voorlopige advies nu, na een periode, nog niet veel voorstelt.”
Extra druk op zijn studievoortgang door de invoering van het bindend studieadvies voelt Betting niet. “Ik weet dat ik goed ben in bepaalde vakken en ik was er zeker van dat ik de tentamens zou halen. Andere studenten ervaren misschien extra druk door het bsa. Het kan op twee manieren werken: je kunt worden gestimuleerd of juist worden tegengewerkt.”
Betting heeft niet het idee dat hij, met zijn positieve advies, een uitzondering is binnen de faculteit. “Sommige medestudenten moeten erg hard werken voor hertentamens, maar het moet natuurlijk makkelijk mogelijk zijn om de helft van het totale aantal studiepunten te halen binnen een jaar.” De positieve indicatie verandert volgens hem niets aan zijn studiestijl.

Tom Horsten

Tom Horsten

Naam: Tom Horsten
Leeftijd: 18 jaar
Studie: Civiele techniek
Advies: Positief

“Ik heb alle tentamens in de eerste periode gehaald, waardoor ik het maximale aantal van vijftien studiepunten heb. Daardoor had ik verwacht dat het advies positief zou zijn”, vertelt Tom Horsten.
Van tevoren had hij niet verwacht dat de tentamens hem zo gemakkelijk af zouden gaan. “Het viel erg mee. Voor sommige vakken heb ik hard gewerkt, voor sommige minder. Gelukkig waren de tentamenvragen gunstig en had ik geluk bij de vakken waarvoor ik minder goed had gestudeerd”.
Of het bsa een goed middel is om studenten bij de juiste studie te krijgen is voor Horsten de vraag. “Ik had het advies niet hoog in het vaandel staan. Ik vraag me af of het advies een goede indicatie geeft of de studie bij je past en of je goed aan het studeren bent.” Het bsa zorgt er wel voor dat hij harder werkt aan zijn studie dan dat hij zonder bsa gedaan zou hebben. “Ik weet nog niet wat ik in het tweede semester naast mijn studie ga doen. Waarschijnlijk steek ik dan iets minder energie in het studeren, maar nu is het eerst belangrijk om dat minimum van dertig punten te halen.”

Joris Lippens

Joris Lippens

Naam: Joris Lippens
Leeftijd: 18 jaar
Studie: Technische natuurkunde
Advies: Negatief

Joris Lippens ging de kerst in mineur in. “In de brief stond dat mijn studievoortgang zorgwekkend was, of iets in die trant.” Dit advies had hij na de eerste tentamens wel verwacht. Aan de start van zijn eerste studiejaar had hij geen goede inschatting gemaakt van de hoeveelheid werk die in de studie gestoken moest worden, realiseert hij zich nu. “In de eerste periode heb ik drie van de elf punten gehaald. Ik had niet gedacht ik er zoveel energie in moest steken om voldoendes te halen”.
Achteraf vindt Lippens dat hij meer en beter had kunnen studeren en misschien ook een betere inschatting van het werk had kunnen maken. “Ik moet nu echt gewoon hard doorbeunen en me nog meer inzetten. Het is zeker nog geen verloren zaak. Ik verwacht de dertig studiepunten te halen aan het einde van het jaar.”
Lippens is, na het ontvangen van het advies, gaan twijfelen of hij in september met de juiste studie is begonnen. “Ik geloof dat het bsa wel nut heeft, maar tot nu toe vind ik TN wel leuk genoeg. De conclusie dat ik verkeerd zit trek ik zelf voorlopig nog niet.” Door het tweede semester hard te studeren verwacht hij dat het volgende advies positiever uit zal vallen.

Thijs Faber

Thijs Faber

Naam: Thijs Faber
Leeftijd: 19 jaar
Studie: Industrieel ontwerpen
Advies: Positief

“Ik heb gewoon vijftien van de vijftien punten gehaald”, vertelt Thijs Faber. De eerste bsa-brief met de positieve indicatie was dan ook geen verrassing. Toch wil hij het resultaat relativeren. “Het waren introductievakken. En niet de moeilijkste.” Hij heeft tot nu toe ‘niet heel hard’ hoeven werken, voegt hij er aan toe.
Radicaal zal Faber zijn aanpak van de studie dan ook niet veranderen, maar het wordt volgens hem vanaf nu wel een stuk serieuzer. “In de tweede periode komen de rekenvakken, mechanica en wiskunde. Dat zijn niet mijn sterke punten. Ik moet me nu beter voorbereiden op tentamens.”
Voor hem werkt de bsa-indicatie als een middel om te zien of hij op de juiste plek zit. “Deze eerste brief geeft aan dat het goed zit”, meent Faber. “Het is een bevestiging. Maar het is geen garantie voor de rest van het jaar, want dan gaat het om heel andere vakken.”
Er kriebelt bij Faber ook enige twijfel of een studie IO hem echt op het lijf geschreven is. “Ik vind de studie heel leuk, maar ik heb toch wat twijfel. Dat zit ‘m in de wiskundige kant van de studie. En in de tijd. IO is een tijdrovende studie en ik woon in Amsterdam, dus door het reizen houd ik niet veel vrije tijd over.”