De Haagse Studentenvakbond springt in de bres voor het maandblad van de Haagse Hogeschool, dat om zijn kritische artikelen opgeheven dreigt te worden. Zo zit het helemaal niet, zegt de hogeschool zelf.

In juni verschijnt waarschijnlijk de laatste editie van het maandblad H/Link van de Haagse Hogeschool, meldt de Haagse Studentenvakbond op zijn website. Het blad schreef enkele kritische artikelen, bijvoorbeeld over de ict aan de hogeschool. Het bestuur zou er genoeg van hebben, meent de vakbond.

De redactie kan haar website voortzetten, maar voorzitter Jemal Mohamed van de lokale studentenvakbond verwacht niet dat ze daar even onafhankelijk kan opereren als in het magazine. “Ik zou dat teleurstellend vinden van een hogeschool die pretendeert haar studenten op te leiden tot kritische wereldburgers.”

Een woordvoerder van de Haagse Hogeschool zegt dat er nog geen besluit is genomen om de papieren uitgave van H/Link te staken. “Maar inderdaad neigen we naar een online-variant. Een website is actueler en biedt meer interactie met de lezers.” Met angst voor kritische berichtgeving heeft het plan volgens hem niets te maken. “We hechten veel waarde aan een onafhankelijke nieuwsvoorziening.”

H/Link-hoofdredacteur René Rector plaatst daar kanttekeningen bij. “Dit gaat niet alleen over de vraag welk medium je kiest, maar ook over de vraag wat de rol van dat medium binnen de organisatie is. Daar is nu volop discussie over.”

In het redactiestatuut staat volgens Rector dat de redactie zo zelfstandig mogelijk mag opereren. “En er staat ook in dat we het imago van de hogeschool niet mogen schaden. Dat is altijd een lastige, want je kunt het imago van de hogeschool ook schaden door ergens niet over te schrijven.”

De redactie heeft volgens het statuut de opdracht om de betrokkenheid van studenten en medewerkers bij de hogeschool te vergroten en de meningsvorming te bevorderen. “Aan die opdracht kunnen we de laatste tijd steeds minder goed voldoen.”

Alle universiteiten en veel hogescholen hebben een eigen blad of website. Als de redacties kritische stukken schrijven, schiet dat bestuurders soms in het verkeerde keelgat. De bladen krijgen veel waardering voor hun rol in de publieke discussies aan onderwijsinstellingen, maar anders dan medezeggenschapsraden en opleidingscommissies hebben ze geen eigen plaats in de wet op het hoger onderwijs.