TU Delft Delta studenten
(Foto: Marjolein van der Veldt)

Studenten met een beperking hebben recht op hulp. Wil je je ervaringen aan de TU delen voor nieuw beleid? Meld je dan.

Studeren met een beperking of een chronische ziekte kan lastig zijn en vaak weten studenten niet goed waar ze terecht kunnen voor hulp. Volgens een VN-verdrag, dat twee jaar geleden in Nederland in werking trad, moeten mensen met een beperking gelijke rechten krijgen. Ook in het onderwijs.

Studentenplatform
De TU Delft ondertekende onlangs een intentieverklaring om een ‘inclusieve en toegankelijke universiteit’ te zijn en herschrijft nu haar beleid voor studeren met een functiebeperking. Ze wil studenten daarbij betrekken door een platform voor studenten met een beperking nieuw leven in te blazen.

In dit platform komen studenten eens per een á twee maanden bij elkaar. Ze kunnen er vertellen hoe het is om hier te studeren met een beperking. “We willen open het gesprek aangaan”, zegt trainee studentenwelzijn Milou Eilers. “Zijn er dingen waar je tegenaan bent gelopen of die juist heel goed gingen? Wat zouden we beter kunnen doen? Het doel van het platform is dat studenten die recht hebben op hulp dat ook krijgen.”

Studieadviseur eerste aanspreekpunt
Het geven van hulp begint al bij de inschrijving in Studielink. Eerstejaars studenten krijgen de vraag of ze willen melden dat ze een functiebeperking hebben. En zo ja of ze een afspraak willen maken met hun studieadviseur, hun eerste aanspreekpunt.

De afgelopen vijf jaar heeft 10 tot 14% van de eerstejaars TU-studenten gemeld een functiebeperking te hebben. Veruit de meesten (tussen de 66 en 70%) zeiden dyslexie te hebben. Daarna volgden ADHD (18%) en een stoornis in het autisme spectrum (10%). Voor het huidige collegejaar meldden 686 studenten dat ze een functiebeperking hebben.

Maatwerk
De hulp die de TU biedt verschilt per faculteit, zegt Eilers. “Daarnaast moet je per persoon kijken naar wat nodig is. Voor dyslexie en AD(H)D bijvoorbeeld kun je een verlenging van tentamentijd aanvragen via de studieadviseur, maar er zijn ook studenten die dat niet nodig vinden. Het is maatwerk.”

De afdeling Career & Counselling Services biedt meerdere workshops die interessant kunnen zijn voor studenten met een functiebeperking of psychische aandoening. Zo zijn er workshops over leren plannen en organiseren, faalangst en het omgaan met stress. Studieadviseurs kunnen daarover adviseren. Daarnaast zijn de studentenpsychologen er voor kortere hulp gericht op studie.

Studievertraging
Wie studievertraging oploopt vanwege zijn of haar beperking kan financiële ondersteuning uit profileringsfonds krijgen voor maximaal twaalf maanden. Ga daarvoor zo snel mogelijk naar je studieadviseur. “Als je wacht tot je ergens tegenaan loopt wordt het lastig”, zegt Eilers. “Als je gedurende je studie een diagnose krijgt, meld het direct.”

Meepraten in het platform?
Meld je bij Milou Eilers:
015 278 8004 of m.b.eilers@tudelft.nl.