Overslaan en naar de inhoud gaan
IO hal TU Delft Delta
De hal van Industrieel Ontwerpen is volgens decaan Voûte erg in trek bij studenten. (Foto: Thomas Zwart)

Wat speelt er op de faculteiten? Wat is er aan de hand binnen de universiteitsdienst? Waarover maakt de ondernemingsraad zich druk? Een serie over medezeggenschap aan de TU Delft. Vandaag: Industrieel Ontwerpen.

De faculteit Industrieel Ontwerpen (IO) is volop in beweging, gezien de onderwerpen op de agenda van de medezeggenschap.

 • Begroting

Financieel gezien bevindt IO zich in rustig vaarwater: er zijn geen tekorten en er is een heldere verdeling van het geld over de groepen. “Niets om over te klagen”, zegt odc-secretaris Martin Verwaal.

 • Werkdruk

Hoewel de faculteit al een aantal jaren een numerus fixus heeft, is er volgens Verwaal bij IO sprake van overbelasting van personeel in het onderwijs. “Na de grondige vernieuwing bij de afdeling design engineering moesten er nieuwe universitair (hoofd)docenten worden gezocht”, zegt Verwaal. “Voordat die gevonden zijn ben je een paar jaar verder, maar ondertussen gaat het onderwijs gewoon door. Als je het goed wilt doen, kom je in de knel met de deadlines voor je onderzoek.”

Decaan Ena Voûte geeft toe dat de reorganisatie een lastige periode is geweest, maar meldt dat er nu meer docenten deeltijd in dienst zijn voor drie tot vijf jaar. ‘We hebben behoefte aan nog meer docenten, dus laat ze zich bij interesse alsjeblieft melden.”

Voûte wil het gevoel van stress bespreekbaar maken, maar ze meent dat oorzaken en oplossingen voor iedereen anders zijn. “Soms willen mensen te veel. Soms ligt het aan de manier waarop je het werk organiseert. Praat er over, want pas dan kunnen we het probleem oplossen. De onderwijsondersteuning is nu al beter en er wordt een jaar vooruit gepland in de roostering. Zo kun je rekening houden met wensen. Mensen kunnen zich dan bijvoorbeeld in het tweede kwartaal meer richten op onderzoekaanvragen. Het is vaak een kwestie van plannen.”

Volgens Voûte gaat de helft van de tijd naar onderwijs en is juist dat één van de redenen voor de numerus fixus. “Anders is er geen balans meer met onderzoek. We willen met onze fixus de kwaliteit van ons onderwijs én onze medewerkers beschermen.” Een andere reden is dat in Nederland nu zo’n zeshonderd industrieel ontwerpers worden opgeleid. “Dat is niet teveel want ze vinden goed een baan, maar er wordt ook niet enorm geschreeuwd om meer”, zegt Voûte.

 • Masterstudenten

Het aantal masterstudenten groeit hard. Bij IO is er een verdubbeling van het aantal studenten dat voor het eerst aan de TU Delft komt studeren, van vijftig naar honderd. Een derde van de masterstudenten komt uit het buitenland: de helft uit Azië en de andere helft uit de westerse wereld.

Waar die toename vandaan komt weet Voûte niet. Als mogelijke oorzaken noemt ze: de onrust in Amerika (Trump) en Engeland (Brexit) waardoor studenten zich breder oriënteren, de moocs (massive open online courses, red.) die het vak bekender maken, en de groeiende behoefte aan ‘ontwerpen’. “Wij koppelen de kennis die elders wordt ontwikkeld aan wat nodig is in de maatschappij.”

Wat volgens odc-secretaris Verwaal bij elke vergadering aan de orde komt is:

 • Parkeerproblemen

IO kent momenteel een parkeerprobleem voor fietsen, erkent Voûte. “Dat komt vooral door onderwijsgebouw Pulse dat op de stoep komt en de groei van het aantal studenten in andere faculteiten. “Ik moet enorm vechten voor mijn hal. Iedereen vindt het geweldig om er te studeren. Wij kunnen dat niet aan en moeten ruimte bieden aan onze eigen studenten. Wij vinden het fijn als Pulse in augustus in bedrijf gaat.”

Delta ontving onlangs een mail van een medewerker van de dienst Onderwijs en Studentenzaken (O&S) die klaagde over overlast door fietsen van IO-studenten op het smalle parkeerplaatsje bedoeld voor medewerkers en bezoekers van O&S. “Mijn fiets heeft diverse malen op de grond gelegen, voorlamp en kettingkast zijn hierdoor gebroken”, aldus de medewerker die niet met naam in Delta wil.

Fietsen parkeren O&S Delta TU Delft
De bulk fietsen bij de dienst Onderwijs & Studentenzaken is sommige medewerkers een doorn in het oog. (Foto: Connie van Uffelen)

Hoewel het volgens Voûte nog maar de vraag is of het fietsen van IO-studenten waren, gaat het volgens haar om een tussenfase: “Nu staan fietsen onder TBM. We bouwen een nieuwe fietsenstalling: Coffee & Bikes. Onlangs is besloten om de capaciteit te vergroten door fietsenrekken met twee niveaus te plaatsen. De verwachting is dat we er in maart in kunnen.”

De parkeerplaatsen onder TBM komen dan weer vrij voor auto’s. Nu er veel straten op de campus zijn opgebroken, is ook parkeren voor auto’s een probleem, vindt Verwaal. Volgens Voûte is het een kwestie van tijd: “Achter 3mE worden de parkeerplaatsen weer mondjesmaat in gebruik genomen. De parkeerruimte bij het college van bestuur is vergroot, waardoor ik hoop dat de parkeerdruk bij de Aula afneemt.”

 • Interne verbouwingen

Om het gebruik van het gebouw te optimaliseren is de faculteit al een jaar of drie bezig met het project ‘Upgrade IO’. Het moet in de zomer helemaal klaar zijn en behelst:

 1. Een nieuwe, halfronde collegezaal ‘ID-Arena’ op de eerste verdieping, voor 120 studenten
 2. Nieuwe meubels, verlichting en vloeren in alle studio’s voor studenten
 3. Vernieuwing van het i.d-Kafee
 4. Uitbreiding van de werkplaats met meer elektronica en 3D-printers
 5. Upgrading van de Bernd Schierbeekzaal waardoor er meer daglicht in valt
 6. Verhuizing van collegezaal Hans Dirken naar beneden
 7. Verhuizing van enkele studio’s naar de tweede verdieping

Wat de komende jaren op stapel staat is:

 • Vernieuwing van de bachelor

Het curriculum is sinds 2007 onveranderd. “Veel is goed, maar we willen dat studenten iets meer eigen keuzes kunnen maken”, zegt Voûte. “Dat hebben we al in de master gedaan waar studenten een half jaar zelf kunnen inrichten. We willen in de bachelor kijken of we wat meer gelegenheid kunnen geven om je in een bepaalde richting te ontwikkelen.”

 • Delft Design Labs

Daarin gaat een aantal wetenschappers met externe partijen en een aantal afstudeerders aan de slag met een bepaald thema. Als voorbeeld noemt de decaan het onderzoek dat afstudeerders nu doen op Schiphol naar een betere reiservaring en een efficiëntere luchthaven.

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe