Overslaan en naar de inhoud gaan

Geodesie en Technische Aardwetenschappen prefereren huisvesting in de oude gebouwen in het noorden van de TU-wijk boven de nieuwbouw in het middengebied.

br />,,In het voorjaar van 2002 verlaat de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat het gebouw aan de Kanaalweg. Rijkswaterstaat heeft het goed onderhouden, dus we kunnen er zo in. In het gebouw zitten nog mooie landmeetkundige ornamenten, want het is eind negentiende eeuw speciaal ontworpen voor Geodesie‘', aldus prof.dr.ir. M.J.M. Bogaerts, voorzitter van de afdeling Geodesie van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG).Het faculteitsbestuur van CiTG onderzoekt twee opties voor de herhuisvesting van haar drie afdelingen. In de uitgangspunten voor het nog op te stellen Masterplan is concentratie in het middengebied voorzien. Hierin past de trilocatie-optie, waarbij Technische Aardwetenschappen en Geodesie achter Civiele Techniek worden ondergebracht in een nog te bouwen complex. Bij de andere optie blijft aardwetenschappen aan de Mijnbouwstraat zitten en verhuist Geodesie terug naar haar oude onderkomen aan Kanaalweg 4.,,Als in de tuin tussen deze twee gebouwen nieuwbouw komt met onderwijsvoorzieningen, passen we er goed in'', aldus Bogaerts, die vindt dat de TU haar cultureel erfgoed moet koesteren. Vastgoedbeheer van de TU-Delft heeft echter andere plannen met TU-Noord. Het faculteitsbestuur is er nog niet uit welke optie het voordeligst is, omdat volgens Bogaerts de financiën op verschillende manieren kunnen worden berekend.De afdelingsvoorzitter erkent dat de concentratie in het middengebied een voordeel kan zijn voor de synergie tussen de drie opleidingen. ,,Maar zoals een collega van mij ooit beweerde: het duurt even lang om van TU-Noord naar Civiel te lopen als van de linksboven naar rechtsonder in het Civiel-gebouw.''Bogaerts heeft bovendien slechte ervaringen met masterplannen: ,,Vijfentwintig jaar geleden verhuisde wij als eerste naar de Thijsseweg, omdat het toenmalige masterplan alle nieuwe TU-gebouwen daar plaatste. Die zijn er echter nooit gekomen, waardoor we zo afgelegen liggen.'' De geodeet wijt de dalende instroom bij Geodesie gedeeltelijk aan de geïsoleerde ligging.Hij twijfelt ook aan de uitvoering van dit Masterplan: ,,De nieuwbouw voor TA en Geodesie staat qua prioriteit achteraan de lijst. Het raakt al erg vol achter Civiel, want TNO Bouw komt daar ook en de TU is TNO graag ter wille. Straks is het geld voor nieuwbouw op en dan moeten we maar zien waar we worden weggefrummeld'’, vreest Bogaerts.

Geodesie en Technische Aardwetenschappen prefereren huisvesting in de oude gebouwen in het noorden van de TU-wijk boven de nieuwbouw in het middengebied.,,In het voorjaar van 2002 verlaat de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat het gebouw aan de Kanaalweg. Rijkswaterstaat heeft het goed onderhouden, dus we kunnen er zo in. In het gebouw zitten nog mooie landmeetkundige ornamenten, want het is eind negentiende eeuw speciaal ontworpen voor Geodesie‘', aldus prof.dr.ir. M.J.M. Bogaerts, voorzitter van de afdeling Geodesie van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG).Het faculteitsbestuur van CiTG onderzoekt twee opties voor de herhuisvesting van haar drie afdelingen. In de uitgangspunten voor het nog op te stellen Masterplan is concentratie in het middengebied voorzien. Hierin past de trilocatie-optie, waarbij Technische Aardwetenschappen en Geodesie achter Civiele Techniek worden ondergebracht in een nog te bouwen complex. Bij de andere optie blijft aardwetenschappen aan de Mijnbouwstraat zitten en verhuist Geodesie terug naar haar oude onderkomen aan Kanaalweg 4.,,Als in de tuin tussen deze twee gebouwen nieuwbouw komt met onderwijsvoorzieningen, passen we er goed in'', aldus Bogaerts, die vindt dat de TU haar cultureel erfgoed moet koesteren. Vastgoedbeheer van de TU-Delft heeft echter andere plannen met TU-Noord. Het faculteitsbestuur is er nog niet uit welke optie het voordeligst is, omdat volgens Bogaerts de financiën op verschillende manieren kunnen worden berekend.De afdelingsvoorzitter erkent dat de concentratie in het middengebied een voordeel kan zijn voor de synergie tussen de drie opleidingen. ,,Maar zoals een collega van mij ooit beweerde: het duurt even lang om van TU-Noord naar Civiel te lopen als van de linksboven naar rechtsonder in het Civiel-gebouw.''Bogaerts heeft bovendien slechte ervaringen met masterplannen: ,,Vijfentwintig jaar geleden verhuisde wij als eerste naar de Thijsseweg, omdat het toenmalige masterplan alle nieuwe TU-gebouwen daar plaatste. Die zijn er echter nooit gekomen, waardoor we zo afgelegen liggen.'' De geodeet wijt de dalende instroom bij Geodesie gedeeltelijk aan de geïsoleerde ligging.Hij twijfelt ook aan de uitvoering van dit Masterplan: ,,De nieuwbouw voor TA en Geodesie staat qua prioriteit achteraan de lijst. Het raakt al erg vol achter Civiel, want TNO Bouw komt daar ook en de TU is TNO graag ter wille. Straks is het geld voor nieuwbouw op en dan moeten we maar zien waar we worden weggefrummeld'’, vreest Bogaerts.

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe