Afgezien van de geodeten, namen de meeste studenten vorige week niet de moeite te gaan stemmen voor de facultaire studentenraden.

Tegelijk met de verkiezingen voor de centrale studentenraad vonden vorige week donderdag de verkiezingen plaats voor de facultaire raden. Met 31,5 procent is de opkomst hier iets hoger dan bij de centrale studentenraad. Uitschieter is de opleiding geodesie met een extreem hoge opkomst van bijna 66 procent. Bouwkundigen toonden de minste interesse: de opkomst was nog geen achttien procent. Bij Maritieme Techniek waren slechts drie kandidaten beschikbaar voor drie zetels. Het was dus niet nodig om hier verkiezingen te houden.Steeds minder vaak worden de gevechten tussen de traditionele studentenpartijen Aag en Oras uitgevochten op de faculteiten. Subfaculteiten kiezen er steeds vaker voor om met één lokale lijst te komen. Waar Oras en Aag wel locale verkiezingsstrijd leveren, is de onderlinge verhouding dezelfde als op centraal niveau: Oras pakt ongeveer tweemaal zoveel zetels als Aag.Voorlopige zetelverdeling studentenkamersFaculteit Aag Oras anders opkomstL&R - - 5 26,5%Geo - - 5 65,8%8TA - 5 - 36,2%8TN 2 3 - 32,7%8IO - - 3 32,6%8Wb - - 3 20,6%8MT - - 3 -----TB 2 3 - 32,4%8WTM 2 3 - 40,2%8Bk - - 9 17,8%8Et 1 4 - 29,0%8TWI - - 6 21,0%8ST - - 3 27,2%8Mk - - 3 30,4%8CT - - 5 29,0%8Totaal 7 18 46 31,5%8

Tegelijk met de verkiezingen voor de centrale studentenraad vonden vorige week donderdag de verkiezingen plaats voor de facultaire raden. Met 31,5 procent is de opkomst hier iets hoger dan bij de centrale studentenraad. Uitschieter is de opleiding geodesie met een extreem hoge opkomst van bijna 66 procent. Bouwkundigen toonden de minste interesse: de opkomst was nog geen achttien procent. Bij Maritieme Techniek waren slechts drie kandidaten beschikbaar voor drie zetels. Het was dus niet nodig om hier verkiezingen te houden.Steeds minder vaak worden de gevechten tussen de traditionele studentenpartijen Aag en Oras uitgevochten op de faculteiten. Subfaculteiten kiezen er steeds vaker voor om met één lokale lijst te komen. Waar Oras en Aag wel locale verkiezingsstrijd leveren, is de onderlinge verhouding dezelfde als op centraal niveau: Oras pakt ongeveer tweemaal zoveel zetels als Aag.Voorlopige zetelverdeling studentenkamersFaculteit Aag Oras anders opkomstL&R - - 5 26,5%Geo - - 5 65,8%8TA - 5 - 36,2%8TN 2 3 - 32,7%8IO - - 3 32,6%8Wb - - 3 20,6%8MT - - 3 -----TB 2 3 - 32,4%8WTM 2 3 - 40,2%8Bk - - 9 17,8%8Et 1 4 - 29,0%8TWI - - 6 21,0%8ST - - 3 27,2%8Mk - - 3 30,4%8CT - - 5 29,0%8Totaal 7 18 46 31,5%8