Geneeskundeopleidingen mogen voortaan al hun studenten zelf selecteren. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze dit ook echt gaan doen. De loting wordt dit jaar nog niet afgeschaft.

Alle opleidingen met een ‘studentenstop’ mogen sinds het jaar 2000 de helft van hun studenten ‘decentraal selecteren’, op basis van bijvoorbeeld hun motivatie. Maar in de zomer van 2011 werd het wetsvoorstel Ruim baan voor talent aangenomen. Daarin werd bepaald dat fixusopleidingen al hun studenten op die manier mogen selecteren. Alleen kandidaten met een gemiddeld eindexamencijfer van een acht of hoger hebben net als nu automatisch toegang.

Afgelopen vrijdag maakte het kabinet bekend dat er meer opleidingsplaatsen voor artsen en verpleegkundig specialisten worden bekostigd. In de brief aan de Tweede Kamer stond ook dat de geneeskundestudies, net als de andere fixusopleidingen, zelf mogen bepalen hoeveel studenten ze toelaten. De indruk ontstond dat de geneeskundestudies de loting met onmiddellijke ingang zouden afschaffen.

Maar zover is het nog lang niet, want het selecteren van een groter aandeel studenten vergt een flinke extra inspanning van de opleidingen die bovendien veel voorbereiding kost. De Rijksuniversiteit Groningen, de Vrije Universiteit en de Universiteit Maastricht selecteren dit voorjaar net als voorheen de helft van hun studenten decentraal. Ze bezinnen zich nog over een mogelijke verhoging van dat percentage in de jaren erna.

De Universiteit Leiden selecteert slechts vijftien procent van haar geneeskundestudenten zelf, maar wil uiterlijk over vijf jaar naar honderd procent, minus de achtplussers. Over de fasering beraadt de universiteit zich nog.

Wat de universiteiten van Maastricht en Utrecht gaan doen is nog niet bekend.

Van der Veen woont aan de Hendrik Marsmanlaan en heeft al jaren last van de studentenflat aan de E. du Perronlaan. De aanpak die Duwo-directeur Benschop in het artikel schetste, staat in schril contrast met zijn ervaringen. Benschop reageerde op een incident waarbij studenten vorige maand een leeg drankflesje gooiden vanaf een balkon van de Oranjeflat aan de Balthasar van der Polweg. Hij schetste een stapsgewijze aanpak van overlast met als ultieme straf het uitzetten van overlastgevers.

Die aanpak mist Van der Veen aan de E. du Perronlaan, waar honderden studenten wonen. Er is volgens hem veel en vaak geluidsoverlast, onder meer door feesten. Hij heeft geregeld meubilair vanaf galerijen naar beneden zien gooien. Af en toe sneuvelt zo ook een supermarktkar.

Van der Veen klaagt geregeld per telefoon en e-mail bij politie en Duwo. Sinds 2009 heeft hij een lijst met huisnummers zodat hij kan aangeven welke wooneenheid overlast geeft. Ook spreekt hij studenten aan. Klagen bij Duwo heeft volgens hem geen effect. Hij wil dat Duwo de studenten regelmatig via mail of brief wijst op mogelijke overlast en de consequenties aangeeft. Ook zou het afdichten van de galerijen met plexiglas volgens hem een oplossing zijn.

Benschop ontkent de problemen niet, maar blijft erbij dat Duwo overlastgevers aanpakt. “Maar die flat is achttien hoog, dus is lastig te achterhalen wie overlast veroorzaakt. Hij benadrukt dat klachten van Van der Veen serieus worden genomen en dat er regelmatig via de beheerder overleg is met de politie. Hij belooft dat de studenten van de flat gericht worden benaderd met informatie over het voorkomen van overlast. Het dichtmaken van de balkons is alleen ‘veel te duur’.