een hoog gebouw, van onderaf gezien, met een stuk blauwe lucht op de achtergrond
Het studentencomplex aan de Van Hasseltlaan. (Foto: Justyna Botor)

Delft moet de belofte voor meer gedeelde studentenwoningen waarmaken, staat in een motie die op 2 november unaniem door de gemeenteraad is aangenomen.

Read in English

Aanleiding is het voornemen van studentenhuisvester Duwo om het complex aan de Van Hasseltlaan, waar op dit moment 845 studenten wonen, te herontwikkelen en er een nog ongenoemd aantal extra eenheden te bouwen. Een afgerond plan daarvoor is er nog niet, maar wel een zogenoemd planuitwerkingskader (PUK). Hierin wordt verkend onder welke voorwaarden de gemeente zo’n plan zou toestaan.

In het PUK staat dat slechts (minimaal) 10 procent van het vernieuwde complex uit gedeelde woningen moet bestaan, terwijl Duwo in prestatieafspraken met de gemeente heeft afgesproken dat bij nieuwbouw de helft gedeelde huizen zullen zijn.

Tussenoplossing
De 10 procent die Duwo nu wil realiseren zijn zogenoemde Sting-woningen: zelfstandige woonruimtes met een eigen keukentje, badkamer en wc, een gemeenschappelijke grotere keuken en een huiskamer. Het is een tussenvorm tussen studentenhuis en zelfstandige woning. Die is financieel aantrekkelijker om te bouwen dan onzelfstandige studentenhuizen, omdat de bewoners van Sting-huizen huurtoeslag kunnen krijgen en de huren dus hoger kunnen liggen.

De motie van Stip, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA en Volt, die op 2 november unaniem door de gemeenteraad is aangenomen, noemt het Sting ‘geen volwaardige vorm van onzelfstandige huisvesting, maar wel een tussenoplossing tot de bouw van onzelfstandige studentenwoningen weer betaalbaar is’. De partijen hameren op gedeelde huisvesting om eenzaamheid onder studenten tegen te gaan.

Woonmix
Ondanks dat de partijen Sting niet optimaal vinden, zijn ze niet te spreken over Duwo’s uitgangspunt om slechts 10 procent van de woningen aan de Van Hasseltlaan deze vorm te geven. Ze dragen het college van burgemeester en wethouders daarom op bij Duwo aan te dringen op een percentage van tenminste 25 procent.

De raad wil ook dat het college terugkomt op de ‘woonmix’ op het moment dat de besluitvorming over het nieuwe ontwerpbestemmingsplan voor de Van Hasseltlaan plaatsvindt. Wanneer dat zal zijn, is niet duidelijk. In de PUK noemt Duwo alleen de termijn 2023 tot 2035, waarbinnen het project klaar zou moeten zijn.

tekening van mensen achter ramen in een flatgebouw
(Illustratie: Liam van Dijk)

Peiling

 

Delta publiceerde in februari 2022 een eigen peiling over de woonbehoeftes van studenten. Daar kwam onder meer uit dat meer dan de helft liever met huisgenoten woont dan alleen. 

 

Lees meer hier over de uitkomsten.