De onderzoeksfinancier NWO heeft afgelopen jaren te veel geld uitgegeven. Ze putte honderd miljoen gulden uit haar reserves.

NWO koos ervoor om haar reserves aan te spreken, omdat de toenmalige minister Ritzen van Onderwijs haar een budgetverhoging van vijfhonderd miljoen in het vooruitzicht had gesteld. Dat geld zou weggehaald worden bij de universiteiten.Ritzens opvolger Hermans heeft echter een streep gehaald door dit plan. Daarnaast betaalt NWO ook mee aan een nieuw plan van Hermans om vernieuwend onderzoek meer kans te geven. Dat kost NWO tien miljoen gulden.In totaal heeft NWO nog 750 miljoen gulden per jaar aan overheidsgeld te besteden. Dat geld verdeelt zij onder wetenschappers met veelbelovende en maatschappelijk relevante onderzoeksplannen.NWO vreest nu geen serieuze rol in de Nederlandse wetenschap meer te kunnen spelen. Noodzakelijk voor die rol is dat ongeveer 25 procent van alle subsidieaanvragen gehonoreerd wordt, zegt een woordvoerder. Maar dat percentage wordt in vrijwel geen enkel vakgebied gehaald.Het nijpendst is de situatie in de aard- en levenswetenschappen. Daar daalt het honoreringspercentage volgend jaar tot beneden de tien procent. Volgens NWO mist Nederland daardoor bijvoorbeeld de boot op het gebied van de ‘functional genomics’, de toepassing van genetisch onderzoek in onder meer landbouwproducten en geneesmiddelen. Ook het bedrijfsleven zal daarvan schade ondervinden, waarschuwt NWO. .aut (HOP/HOb)

NWO koos ervoor om haar reserves aan te spreken, omdat de toenmalige minister Ritzen van Onderwijs haar een budgetverhoging van vijfhonderd miljoen in het vooruitzicht had gesteld. Dat geld zou weggehaald worden bij de universiteiten.Ritzens opvolger Hermans heeft echter een streep gehaald door dit plan. Daarnaast betaalt NWO ook mee aan een nieuw plan van Hermans om vernieuwend onderzoek meer kans te geven. Dat kost NWO tien miljoen gulden.In totaal heeft NWO nog 750 miljoen gulden per jaar aan overheidsgeld te besteden. Dat geld verdeelt zij onder wetenschappers met veelbelovende en maatschappelijk relevante onderzoeksplannen.NWO vreest nu geen serieuze rol in de Nederlandse wetenschap meer te kunnen spelen. Noodzakelijk voor die rol is dat ongeveer 25 procent van alle subsidieaanvragen gehonoreerd wordt, zegt een woordvoerder. Maar dat percentage wordt in vrijwel geen enkel vakgebied gehaald.Het nijpendst is de situatie in de aard- en levenswetenschappen. Daar daalt het honoreringspercentage volgend jaar tot beneden de tien procent. Volgens NWO mist Nederland daardoor bijvoorbeeld de boot op het gebied van de ‘functional genomics’, de toepassing van genetisch onderzoek in onder meer landbouwproducten en geneesmiddelen. Ook het bedrijfsleven zal daarvan schade ondervinden, waarschuwt NWO. .aut (HOP/HOb)