Er komt geen voorrangsregeling voor studenten die de studiepunten van de augustusherkansing nodig hebben voor een positief bindend studie advies (bsa).

Dat stelde Paul Rullman namens het college van bestuur (cvb) tijdens overleg met de studentenraad (sr). Rullman vindt het prima als faculteiten proberen de tentamens van de risicogroep snel na te kijken. “Maar er gelden nu al nakijktermijnen. Het als eerste nakijken van tentamens van de risicogroep wordt geen nieuw beleid. Het resultaat van augustus afwachten, is de afweging van de student.” Tijdens het overleg ging de sr definitief akkoord met het bsa, waarbij een student minimaal dertig studiepunten moet hebben om verder te mogen met de studie. Het resultaat van de augustustentamens telt mee voor het bsa. In juni/juli krijgt de student een definitief advies. Dat is niet bindend. Het bindend advies volgt in september. Voor wie dan een negatief advies krijgt, kan het net te laat zijn om over te stappen naar een andere studie. Nieuwe studies starten in september.In het overleg is afgesproken is dat elke faculteit kijkt of invoering per september 2009 mogelijk is. Rullman: “In beginsel gaat elke opleiding over op het bsa, tenzij …” Een reden om af te wijken kan zijn dat een faculteit de invoering organisatorisch niet rond krijgt. Het voorstel van studentenraadslid Menno van der Kamp dat over de invoering per september 2009 consensus moet bestaan tussen de decaan en de faculteitsstudentenraad (fsr) haalde het bij het cvb niet. Rullman vreest dat dan een nieuw besluitvormingstraject ontstaat. “Er is overleg tussen de decaan en de fsr, maar de decaan beslist.”De sr bepleitte een zorgvuldige invoering. Anka Mulder (directeur onderwijs- en studentenzaken) en Rullman benadrukten dat dat zeker gebeurt. “Zeker in het begin zullen we vaak kijken hoe het loopt. Monitoren dus. En na drie jaar komt er een serieuze evaluatie.”

Last week TU Delft and dozens of other regional employers signed a covenant ‘Accessible Haaglanden’. The goal of this agreement is to have reduced the number of kilometers driven in traffic jams by six percent by 2012. Hans Krul, secretary of the TU Delft’s Executive Board, says the agreement is “definitely not informal.” Krul: “As an employer, we must create a mobility policy, or in any case, make the policy we now have in place more recognizable.”