Jihadgangers krijgen straks geen studiefinanciering, uitkering of toeslagen meer. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Asscher.

De overheid probeert de financiële steun aan terroristen al langer te blokkeren. Afgelopen najaar verzekerde minister Bussemaker van Onderwijs nog dat ze de studiefinanciering van enkele Syriëgangers had stopgezet.

Maar makkelijk gaat dat niet. De studiefinanciering kan bijvoorbeeld alleen worden stopgezet als jongeren niet meer staan ingeschreven voor een opleiding. Dat kan maanden duren. Dus kunnen jihadstrijders gewoon studiefinanciering blijven ontvangen terwijl ze betrokken zijn bij terroristische activiteiten, schrijft Asscher.

Dankzij de nieuwe wet kan de overheid zulke toelages en uitkeringen aan terroristen direct afkappen. Wie zich bij terreurorganisatie IS aansluit, verliest dus zijn recht op studiefinanciering.

Minister Bussemaker had zich vorig jaar op de vlakte gehouden over de formaliteiten. "Ik vind het niet verstandig uitspraken te doen over concrete gevallen", schreef ze. "Daar waar sprake was van studiefinanciering, is die stopgezet. Het gaat om een gering aantal."

Als de wet van kracht wordt, kan een instantie als de Dienst Uitvoering Onderwijs meteen ingrijpen zodra de Contraterrorisme Informatiebox een seintje geeft. Dat is het samenwerkingsverband van onder meer politie, inlichtingendienst AIVD, terrorismebestrijder NCTV en opsporingsinstantie FIOD.

Het wetsvoorstel staat online en iedereen kan er inhoudelijk commentaar op geven. Dit najaar zal de minister het naar de Tweede Kamer sturen.