Er komt geen nieuwe opleiding voor bioprocestechnologie. Het college van bestuur heeft besloten het voorstel daartoe niet opnieuw bij de universiteitsraad in te dienen.

br />Vorige maand nam het cvb het voorstel in de u-raad terug, nadat kritiek van de dekanen de raadsleden tot stevig verzet had geïnspireerd. Gisteren deelde rector Wakker in de raad mee dat STM bioprocestechnologie als afstudeermogelijkheid meer zal profileren. Het cvb vreesde dat het voorstel voor een nieuwe opleiding zou sneuvelen bij adviescolleges van de minister. Raadslid Klooster (DB) wilde het college gisteren nog wel even inpeperen dat ,,maar weer eens gebleken is dat de raad zijn functie waarmaakt. De TU is nu een zeperd bespaard gebleven.‘’

Er komt geen nieuwe opleiding voor bioprocestechnologie. Het college van bestuur heeft besloten het voorstel daartoe niet opnieuw bij de universiteitsraad in te dienen.Vorige maand nam het cvb het voorstel in de u-raad terug, nadat kritiek van de dekanen de raadsleden tot stevig verzet had geïnspireerd. Gisteren deelde rector Wakker in de raad mee dat STM bioprocestechnologie als afstudeermogelijkheid meer zal profileren. Het cvb vreesde dat het voorstel voor een nieuwe opleiding zou sneuvelen bij adviescolleges van de minister. Raadslid Klooster (DB) wilde het college gisteren nog wel even inpeperen dat ,,maar weer eens gebleken is dat de raad zijn functie waarmaakt. De TU is nu een zeperd bespaard gebleven.‘’