​Geen extra beveiliging RID

Het college van burgemeester en wethouders gaat niet bij de minister van Justitie en Veiligheid vragen om 24/7 bewapende beveiliging van de Delftse kernreactor. Dat antwoordt het college na vragen van Onafhankelijk Delft.

De Wit had om de beveiliging gevraagd omdat hij het hek rond het Reactor Instituut Delft (RID) had zien openstaan. Net als RID-directeur Bert Wolterbeek eerder in Delta deed, antwoordt het college dat er behalve zichtbare ook onzichtbare beveiligingsmaatregelen zijn genomen. Daardoor zou een open hek geen problemen opleveren.

Het college verwijst daarbij naar een brief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu van 28 april 2016. Daarin staat dat de beveiliging van Nederlandse nucleaire inrichtingen voldoet aan Nederlandse wet- en regelgeving en daarmee ook aan internationale aanbevelingen van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA). Nederland gaat volgens de minister zelfs een stapje verder dan het IAEA adviseert, door te kijken naar maatregelen tegen zogeheten blended attacks: cyberaanvallen als onderdeel van een fysieke aanval.

Het beveiligingsniveau is gebaseerd op alle beschikbare actuele dreigingsinformatie van de Nederlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en op grond daarvan bepaalt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid het dreigingsniveau, schreef minister Schultz van Haegen in april. Er zijn volgens haar goede afspraken om snel gewapende beveiligers in te kunnen zetten en als dat nodig blijkt zal daar onmiddellijk toe worden besloten.