Het Waterbouwdispuut, studievereniging voor de mastervariant Waterbouwkunde, heeft 570 leden en is daarmee een van de grootste disputen van de faculteit Civiele Techniek en Geodesie (CiTG).

Het dispuut heeft zeven bestuurleden, die vier garantiemaanden te verdelen hebben. Ik vind het spijtig dat het Waterbouwdispuut niet is ingelicht over het mogelijk vervallen van de garantiemaanden en dat het college van bestuur een onjuist beeld heeft over de werkzaamheden van een dispuut.Het Waterbouwdispuut beoogt bachelor- en masterstudenten met de verschillende aspecten van de waterbouwkunde in contact te brengen. We organiseren excursies naar bouwprojecten in binnen- en buitenland, vakcolleges die worden gegeven door waterbouwkundige bedrijven, bedrijfsbezoeken waar verschillende cases gemaakt worden, een jaarlijks symposium en in de zomer een studiereis naar het buitenland. Daarnaast houdt het Waterbouwdispuut zich bezig met de kwaliteit van het onderwijs met behulp van enquêtes, waarvan de resultaten worden teruggekoppeld naar docenten en professoren.Zeven bestuursleden zijn met deze activiteiten een jaar lang gemiddeld vier uur per week bezig. Om de werkdruk te beperken en het Waterbouwdispuut onder de aandacht van de leden te brengen zijn er jaarlijks ongeveer elf ondersteunende commissieleden.Het Waterbouwdispuut beslaat geen fulltime bestuursjaar, maar het neemt een behoorlijke hoeveelheid tijd in beslag. Indien er geschrapt wordt in de garantiemaanden zal dit een impact hebben op de bereidwilligheid van de toekomstige bestuursleden van niet alleen het Waterbouwdispuut maar ook de andere disputen aan de faculteit CiTG en de gehele TU Delft.Ik zoek een open dialoog met de heer Rullmann (college van bestuur) zodat hij met de kennis van de activiteiten, het belang en inzet van de verschillende disputen die de TU, kent een juiste beslissing kan maken over het wel of niet toekennen van garantiemaanden aan kleinere studieverenigingen.Roald TreffersVoorzitter bestuur Waterbouwdispuut 2007

Het Waterbouwdispuut, studievereniging voor de mastervariant Waterbouwkunde, heeft 570 leden en is daarmee een van de grootste disputen van de faculteit Civiele Techniek en Geodesie (CiTG). Het dispuut heeft zeven bestuurleden, die vier garantiemaanden te verdelen hebben. Ik vind het spijtig dat het Waterbouwdispuut niet is ingelicht over het mogelijk vervallen van de garantiemaanden en dat het college van bestuur een onjuist beeld heeft over de werkzaamheden van een dispuut.Het Waterbouwdispuut beoogt bachelor- en masterstudenten met de verschillende aspecten van de waterbouwkunde in contact te brengen. We organiseren excursies naar bouwprojecten in binnen- en buitenland, vakcolleges die worden gegeven door waterbouwkundige bedrijven, bedrijfsbezoeken waar verschillende cases gemaakt worden, een jaarlijks symposium en in de zomer een studiereis naar het buitenland. Daarnaast houdt het Waterbouwdispuut zich bezig met de kwaliteit van het onderwijs met behulp van enquêtes, waarvan de resultaten worden teruggekoppeld naar docenten en professoren.Zeven bestuursleden zijn met deze activiteiten een jaar lang gemiddeld vier uur per week bezig. Om de werkdruk te beperken en het Waterbouwdispuut onder de aandacht van de leden te brengen zijn er jaarlijks ongeveer elf ondersteunende commissieleden.Het Waterbouwdispuut beslaat geen fulltime bestuursjaar, maar het neemt een behoorlijke hoeveelheid tijd in beslag. Indien er geschrapt wordt in de garantiemaanden zal dit een impact hebben op de bereidwilligheid van de toekomstige bestuursleden van niet alleen het Waterbouwdispuut maar ook de andere disputen aan de faculteit CiTG en de gehele TU Delft.Ik zoek een open dialoog met de heer Rullmann (college van bestuur) zodat hij met de kennis van de activiteiten, het belang en inzet van de verschillende disputen die de TU, kent een juiste beslissing kan maken over het wel of niet toekennen van garantiemaanden aan kleinere studieverenigingen.Roald TreffersVoorzitter bestuur Waterbouwdispuut 2007