Als de plannen van staatssecretaris Rutte worden doorgevoerd, dan leven we over vijf jaar in de ideale wereld. De kwaliteit van de opleidingen hoeft niet langer door de overheid te worden gewaarborgd, de student stemt met zijn voeten.

Als je studie in Delft niet bevalt, dan kun je zonder problemen overstappen naar de universiteit in Eindhoven. Je mag zeseneenhalf jaar doen over je studie, genoeg om eens een andere studie te proberen. Ook is dit genoeg tijd om naast de studie ervaring op te doen in commissies of besturen. Lang leve meneer Rutte.Deze plannen zijn echter funest voor de kritische Delftse ingenieur. De gemiddelde student doet 7,2 jaar over het behalen van zijn TU-bul. Een financiële prikkel in de vorm van instellingscollegegeld, dat mogelijk 6500 euro zal bedragen, is niet het juiste middel om de studieduur te verlagen. Meer dan de helft van de studenten zegt de studie niet in een kortere tijd te kunnen afronden, volgens onderzoek van de Vssd.Dit moet aangepakt worden door zowel de student als de universiteit. Studenten zouden zich beter bewust moeten zijn van de verantwoordelijkheden en kosten die bij studeren horen. Instellingen hebben daarnaast de verantwoordelijkheid hun opleidingen beter studeerbaar en de vakken aantrekkelijker maken. Dit kan door studenten meer betrokken te maken bij het onderwijs, bijvoorbeeld door debat. De studenten zouden moeten worden gestimuleerd om de discussie aan te gaan en het zou voor hen duidelijk moeten zijn wat er met hun mening gebeurt. Door middel van betrokkenheid krijgt de student niet alleen kennis te verwerken, maar leert hij ook kennis te generen. Dit maakt de student gemotiveerder en door de onderwijsverbeteringen wordt de studie versneld.Het bedrijfsleven wil nu nog graag afgestudeerden uit Delft. Een van de redenen hiervoor is de goede academische vorming. Deze vorming maken studenten zich onder andere eigen door bestuursactiviteiten. Door allerlei activiteiten kun je een aantal maanden vertraging oplopen. Met de plannen van Rutte kan deze uitloop het verschil betekenen tussen het normale collegegeld en het instellingscollegegeld, een verschil van mogelijk vijfduizend euro. Dit zal studenten afschrikken om bestuursactiviteiten te doen. Het gevolg hiervan is dat verenigingen problemen krijgen met het vinden van studenten die activiteiten willen organiseren. Hierdoor zullen vele verenigingen het bijltje erbij moeten neergooien en zo mist de student een belangrijk deel van zijn ontwikkeling.Een van de mooie kanten van de plannen lijkt dat je zonder problemen kunt overstappen naar een andere studie, of zelfs een andere stad. Naast het feit dat het nu al mogelijk is als je dit wilt, zitten er nog genoeg praktische bezwaren aan de uitvoering van deze plannen. Er bestaat een aantal unieke opleidingen, bijvoorbeeld aardwetenschappen in Delft.Ook sluiten opleidingen niet op elkaar aan, zoals te zien is bij de huidige bama-structuur. Overstappen naar een andere universiteit is daarom niet mogelijk. In de praktijk zijn de studenten niet zo vrij als meneer Rutte wil. Je hele sociale leven is in Delft, zou je dat kunnen achterlaten? Je zou je kamer moeten opgeven, terwijl in andere steden misschien nog wel hogere kamernood is dan in Delft. Daarnaast is het de bedoeling dat instellingen gaan strijden om studenten door middel van kwaliteitsverschillen, maar hoe dat in de praktijk zal gebeuren...Zit er dan niets positiefs aan de plannen van Rutte? Jawel, één van de dingen die verbeterd zullen worden is het bekostigingsstelsel. De universiteit krijgt minder diplomabonus en minder eerstejaarsbonus en krijgt bekostiging per besteed leerrecht. Het is eerlijker als instellingen geld krijgen voor de werkelijk geleverde prestaties en dat ze op deze prestaties ook afgerekend worden. De TU moet dan echt gaan letten op de kwaliteit van het onderwijs dat ze levert.De plannen van Rutte zullen mijns inziens helaas niet leiden naar de ideale wereld zoals aan het begin omschreven. Er kleven teveel nadelen aan het plan, zodat het tot mislukking is gedoemd. De kosten van deze mislukking zullen niet alleen worden gedragen door de toekomstige studenten, maar door heel Nederland. De kenniseconomie zal ernstig worden aangetast. Alleen grote veranderingen kunnen het plan tot een succes maken. En alleen dan blijft het mogelijk om een goede Delftse ingenieur te worden.De auteur is voorzitter van de Vssd, Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft.

Als je studie in Delft niet bevalt, dan kun je zonder problemen overstappen naar de universiteit in Eindhoven. Je mag zeseneenhalf jaar doen over je studie, genoeg om eens een andere studie te proberen. Ook is dit genoeg tijd om naast de studie ervaring op te doen in commissies of besturen. Lang leve meneer Rutte.Deze plannen zijn echter funest voor de kritische Delftse ingenieur. De gemiddelde student doet 7,2 jaar over het behalen van zijn TU-bul. Een financiële prikkel in de vorm van instellingscollegegeld, dat mogelijk 6500 euro zal bedragen, is niet het juiste middel om de studieduur te verlagen. Meer dan de helft van de studenten zegt de studie niet in een kortere tijd te kunnen afronden, volgens onderzoek van de Vssd.Dit moet aangepakt worden door zowel de student als de universiteit. Studenten zouden zich beter bewust moeten zijn van de verantwoordelijkheden en kosten die bij studeren horen. Instellingen hebben daarnaast de verantwoordelijkheid hun opleidingen beter studeerbaar en de vakken aantrekkelijker maken. Dit kan door studenten meer betrokken te maken bij het onderwijs, bijvoorbeeld door debat. De studenten zouden moeten worden gestimuleerd om de discussie aan te gaan en het zou voor hen duidelijk moeten zijn wat er met hun mening gebeurt. Door middel van betrokkenheid krijgt de student niet alleen kennis te verwerken, maar leert hij ook kennis te generen. Dit maakt de student gemotiveerder en door de onderwijsverbeteringen wordt de studie versneld.Het bedrijfsleven wil nu nog graag afgestudeerden uit Delft. Een van de redenen hiervoor is de goede academische vorming. Deze vorming maken studenten zich onder andere eigen door bestuursactiviteiten. Door allerlei activiteiten kun je een aantal maanden vertraging oplopen. Met de plannen van Rutte kan deze uitloop het verschil betekenen tussen het normale collegegeld en het instellingscollegegeld, een verschil van mogelijk vijfduizend euro. Dit zal studenten afschrikken om bestuursactiviteiten te doen. Het gevolg hiervan is dat verenigingen problemen krijgen met het vinden van studenten die activiteiten willen organiseren. Hierdoor zullen vele verenigingen het bijltje erbij moeten neergooien en zo mist de student een belangrijk deel van zijn ontwikkeling.Een van de mooie kanten van de plannen lijkt dat je zonder problemen kunt overstappen naar een andere studie, of zelfs een andere stad. Naast het feit dat het nu al mogelijk is als je dit wilt, zitten er nog genoeg praktische bezwaren aan de uitvoering van deze plannen. Er bestaat een aantal unieke opleidingen, bijvoorbeeld aardwetenschappen in Delft.Ook sluiten opleidingen niet op elkaar aan, zoals te zien is bij de huidige bama-structuur. Overstappen naar een andere universiteit is daarom niet mogelijk. In de praktijk zijn de studenten niet zo vrij als meneer Rutte wil. Je hele sociale leven is in Delft, zou je dat kunnen achterlaten? Je zou je kamer moeten opgeven, terwijl in andere steden misschien nog wel hogere kamernood is dan in Delft. Daarnaast is het de bedoeling dat instellingen gaan strijden om studenten door middel van kwaliteitsverschillen, maar hoe dat in de praktijk zal gebeuren...Zit er dan niets positiefs aan de plannen van Rutte? Jawel, één van de dingen die verbeterd zullen worden is het bekostigingsstelsel. De universiteit krijgt minder diplomabonus en minder eerstejaarsbonus en krijgt bekostiging per besteed leerrecht. Het is eerlijker als instellingen geld krijgen voor de werkelijk geleverde prestaties en dat ze op deze prestaties ook afgerekend worden. De TU moet dan echt gaan letten op de kwaliteit van het onderwijs dat ze levert.De plannen van Rutte zullen mijns inziens helaas niet leiden naar de ideale wereld zoals aan het begin omschreven. Er kleven teveel nadelen aan het plan, zodat het tot mislukking is gedoemd. De kosten van deze mislukking zullen niet alleen worden gedragen door de toekomstige studenten, maar door heel Nederland. De kenniseconomie zal ernstig worden aangetast. Alleen grote veranderingen kunnen het plan tot een succes maken. En alleen dan blijft het mogelijk om een goede Delftse ingenieur te worden.De auteur is voorzitter van de Vssd, Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft.