Overslaan en naar de inhoud gaan
Meer aanmeldingen universiteiten tu delft delta

Er hebben zich bij de universiteiten dertien procent meer eerstejaars bachelorstudenten aangemeld dan vorig jaar om deze tijd. Universiteitenvereniging VSNU vermoedt dat de uiteindelijke instroom minder sterk zal stijgen.

Momenteel hebben de universiteiten 76 duizend aanmeldingen binnen voor hun bacheloropleidingen: negenduizend meer dan in augustus 2016. De universiteiten zitten dus in de lift.

De aanmeldingen geven een indicatie van de trend, maar het is nog niet bekend hoeveel eerstejaars daadwerkelijk aan de start verschijnen. Dat is meestal ongeveer een derde minder. Pas in het voorjaar wordt het officiële aantal eerstejaars studenten vastgesteld.

De universiteitenvereniging waagt zich liever niet aan een schatting van de uiteindelijke instroom, zegt woordvoerder Bart Pierik, maar vermoedelijk zal de stijging lager zijn dan deze aanmeldcijfers suggereren. Hij heeft nog niet gehoord dat de roostermakers met de handen in het haar zitten.

Vorig jaar in augustus lag het aantal vooraanmeldingen negen procent hoger en groeide de instroom uiteindelijk met acht procent. De VSNU maakt in de voorlopige aanmeldcijfers geen onderscheid tussen buitenlandse en Nederlandse studenten, maar de afgelopen jaren is vooral het aantal buitenlandse studenten toegenomen. Vorig jaar groeide dat met 27 procent.

In het hbo is de groei minder onstuimig: daar staat de teller zes procent in de plus.

HOP, Mathhijs van Schie

Accu van zonnewagen eindelijk in Darwin

Geen vliegtuigmaatschappij durfde de batterij van de zonnewagen van het Nuon Solar Team mee te nemen. Afgelopen woensdag arriveerde hij dan toch. ‘Nu gaan we knetterhard werken en de wagen testen.’

Lees het artikel

Klaar met declaratiegedrag universiteiten

Als universiteiten en hogescholen niet snel op de proppen komen met een uniforme regeling over de hoogte van declaraties, wordt die bij wet vastgesteld, dreigt minister Bussemaker.

Lees het artikel

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe