In januari volgend jaar valt de benoeming te verwachten van een 'fietsdocent'. De 'uhd-er' (universitair hoofddocent) gaat zich bij de vakgroep infrastructuur van Civiele Techniek bezighouden met fietsverkeer, fietsvoorzieningen en combinaties met andere vervoerswijzen.

br />De part-time docent wordt, voor een periode van vier jaar, betaald door het ministerie van verkeer en waterstaat en is waarschijnlijk ook van dat departement afkomstig. Het instellen van een ‘fiets-leerstoel' is overwogen maar een hoogleraarschap in dit specialisme bleek niet haalbaar. Prof.dr.ir. P. Bovy van infrastructuur hoopt dat de docent als 'vliegwiel' het onderzoek naar vervoer per fiets zal aanjagen. ,,Juist vanwege zijn milieueigenschappen zal de goedkope en in ons land zeer bruikbare fiets met veel meer zorg omringd moeten worden'', aldus 'spoorweg-hoogleraar’ prof.ir. M. van Witsen van dezelfde vakgroep. Hij houdt morgen zijn afscheidsrede. (Zie ook het artikel over Van Witsen.)

In januari volgend jaar valt de benoeming te verwachten van een ‘fietsdocent'. De 'uhd-er' (universitair hoofddocent) gaat zich bij de vakgroep infrastructuur van Civiele Techniek bezighouden met fietsverkeer, fietsvoorzieningen en combinaties met andere vervoerswijzen.De part-time docent wordt, voor een periode van vier jaar, betaald door het ministerie van verkeer en waterstaat en is waarschijnlijk ook van dat departement afkomstig. Het instellen van een 'fiets-leerstoel' is overwogen maar een hoogleraarschap in dit specialisme bleek niet haalbaar. Prof.dr.ir. P. Bovy van infrastructuur hoopt dat de docent als 'vliegwiel' het onderzoek naar vervoer per fiets zal aanjagen. ,,Juist vanwege zijn milieueigenschappen zal de goedkope en in ons land zeer bruikbare fiets met veel meer zorg omringd moeten worden'', aldus 'spoorweg-hoogleraar’ prof.ir. M. van Witsen van dezelfde vakgroep. Hij houdt morgen zijn afscheidsrede. (Zie ook het artikel over Van Witsen.)