Overslaan en naar de inhoud gaan
Faculteit TBM

Tot mijn verbazing stond in Delta 3 (blz. 6, Meningen) een interview van Matthé ten Wolde onder de prominente kop 'TBM moet faculteit voor Geestes- en Sociale Wetenschappen worden'.

Navraag bij de hoofdredacteur leerde dat het hier niet ging om een interview maar een ingezonden bijdrage betrof van de hand van een voormalig medewerker van de faculteit TBM, dr. M.A.Mentzel.Ik stel er prijs op hier te verklaren dat de opvattingen van de auteur, die tot dusverre binnen de faculteit onbekend waren, niet gedeeld worden door mij en door het management team van TBM.Bij mijn navraag bleek tevens dat de hoofdredactie van Delta de opinie is toegedaan dat het beginsel van vrijheid van meningsuiting impliceert dat dergelijke artikelen gepubliceerd kunnen worden zonder kwaliteitstoets en zonder dat vooraf aan de verantwoordelijke decaan de gelegenheid wordt gegeven hierop te reageren. Het resultaat van deze opvatting is een artikel dat enquete-resultaten onzorgvuldig interpreteert en verder kant noch wal raakt. Ik zie dan ook geen aanleiding of noodzaak inhoudelijk op deze bijdrage in te gaan.Decaan faculteit Techniek, Bestuur en ManagementNaschrift:De opiniepagina van Delta is inderdaad een vrijplaats van opvattingen, die op de TU Delft betrekking hebben. Criteria voor plaatsing zijn er wel degelijk: de opvattingen moeten met argumenten onderbouwd zijn en zakelijk van karakter zijn. Persoonlijke aanvallen of afrekeningen zijn uit den boze. Het onderhavige artikel voldeed aan die criteria. Dat de heer Idenburg de bijdrage 'kant noch wal' vindt raken, is zijn goed recht. Maar het impliceert nog niet dat de redactie het stuk daarom moest weigeren.

Tot mijn verbazing stond in Delta 3 (blz. 6, Meningen) een interview van Matthé ten Wolde onder de prominente kop 'TBM moet faculteit voor Geestes- en Sociale Wetenschappen worden'. Navraag bij de hoofdredacteur leerde dat het hier niet ging om een interview maar een ingezonden bijdrage betrof van de hand van een voormalig medewerker van de faculteit TBM, dr. M.A.Mentzel.Ik stel er prijs op hier te verklaren dat de opvattingen van de auteur, die tot dusverre binnen de faculteit onbekend waren, niet gedeeld worden door mij en door het management team van TBM.Bij mijn navraag bleek tevens dat de hoofdredactie van Delta de opinie is toegedaan dat het beginsel van vrijheid van meningsuiting impliceert dat dergelijke artikelen gepubliceerd kunnen worden zonder kwaliteitstoets en zonder dat vooraf aan de verantwoordelijke decaan de gelegenheid wordt gegeven hierop te reageren. Het resultaat van deze opvatting is een artikel dat enquete-resultaten onzorgvuldig interpreteert en verder kant noch wal raakt. Ik zie dan ook geen aanleiding of noodzaak inhoudelijk op deze bijdrage in te gaan.Decaan faculteit Techniek, Bestuur en ManagementNaschrift:De opiniepagina van Delta is inderdaad een vrijplaats van opvattingen, die op de TU Delft betrekking hebben. Criteria voor plaatsing zijn er wel degelijk: de opvattingen moeten met argumenten onderbouwd zijn en zakelijk van karakter zijn. Persoonlijke aanvallen of afrekeningen zijn uit den boze. Het onderhavige artikel voldeed aan die criteria. Dat de heer Idenburg de bijdrage 'kant noch wal' vindt raken, is zijn goed recht. Maar het impliceert nog niet dat de redactie het stuk daarom moest weigeren.

Zorgen over tekort op begroting

Universiteiten en studentenorganisaties maken zich zorgen over het gat in de onderwijsbegroting. “Alsof je je studentenkamer na je verhuizing voor de volgende bewoner als een enorme puinhoop achterlaat.”

Lees het artikel

Factory in a Day

Op 18 september zijn de resultaten getoond van Science: Factory-in-a-Day. In dit project is kennis verzameld die nodig is om fabrieksrobots intelligent te maken.

Lees het artikel

Humans of TU Delft

Meet Roy Bendor, Assistant Professor in the Faculty of Industrial Design.

Lees het artikel

North Sea expedition

The sea bed of the North Sea is mostly gravel, sand and mud. But how come some areas are more prolific or vulnerable than others? A team of scientists went on an expedition last summer to find out.

Lees het artikel

Pesten onder studenten

Het is de Week Tegen Pesten. Ondanks dat er nauwelijks cijfers zijn, is het volgens deze deskundige duidelijk dat ook in het hoger onderwijs wordt gepest.

Lees het artikel

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe