Het bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam wil het autogebruik terugdringen en gaat daarom onder meer parkeergeld heffen. Alleen voor medewerkers die weinig verdienen of voor wie openbaar vervoer geen optie is, geldt een uitzondering.

Volgens Erasmus Magazine ging de universiteitsraad pas in tweede instantie akkoord met het voorstel ‘duurzaam mobiliteitsbeleid’, toen het bestuur beloofde dat medewerkers in salarisschaal zeven of lager niet hoeven te betalen. Ook wie kan aantonen dat hij anderhalf keer langer onderweg is met het openbaar vervoer dan met de auto, ontspringt de dans.

Tijdens de rommelige raadsvergadering wilden critici van collegevoorzitter Pauline van der meer Mohr weten hoe zij naar de universiteit komt. “Ik heb nog nooit op de campus geparkeerd. Erg duurzaam dus”, luidde haar antwoord. Het is volgens Erasmus Magazine algemeen bekend dat zij over een auto met chauffeur beschikt. 

De Eerste Kamer zal naar verwachting in oktober een wetsvoorstel aannemen dat de opsporing van onverzekerden mogelijk maakt. De Tweede Kamer stemde er in mei al mee in. Gisteren meldde het HOP op basis van CBS-cijfers dat bijna tienduizend studenten (1,7 procent) geen zorgverzekering hebben, hoewel dit wettelijk verplicht is.

In de nieuwe aanpak krijgen alle onverzekerden een brief van het College van zorgverzekeringen (CVZ) waarin zij worden aangespoord zich te verzekeren. Wanneer dit na drie maanden niet gebeurd is, wordt een boete van driehonderd euro opgelegd, eventueel gevolgd door een tweede. Haalt dit niets uit dan wordt de persoon in kwestie gedwongen verzekerd door het CVZ.