‘Er viel geen eer aan te behalen’

Commotie vooraf, teleurstelling na afloop. Na de omstreden Studium Generale-lezing ‘The 9/11 building collapse’ van
Richard Gage op 16 april in de aula rest de vraag: had het anders gemoeten?

De lezing van Gage op 16 april in de TU-aula veroorzaakte vooraf veel commotie. Waarom een complottheorie breed uitmeten op een technische universiteit? En waarom zo kritiekloos? De ophef werd zo groot, dat de TU zich niet afzijdig kon houden. Rector Karel Luyben kondigde aan in mei in gesprek te zullen gaan met SG-hoofd Coen Vermeeren, de organisator van de lezing. Het college van bestuur (cvb) wil toetsen of de programmering ‘voldoende aansluit bij de doelstellingen, verwachtingen en behoeftes van de studentengemeenschap’.

Die gemeenschap toonde in ieder geval interesse, getuige de grote opkomst. Een rondgang langs de twee faculteiten die het dichtstbij het onderwerp staan, Bouwkunde en Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG), bevestigt dat. Volgens vicevoorzitter Chris Heuberger van Practische Studie, de studievereniging van civiele techniek, leefde de lezing erg op zijn faculteit. “Een medewerkster van marketing en communicatie kwam er zelfs mee bij ons. Velen vonden het een interessant onderwerp, ik ook. Het is toch iets bekends en ik was benieuwd. Zelf kon ik niet die avond, maar veel mensen zijn geweest.”

Ook veel bouwkundestudenten gingen, met de nodige scepsis, aldus Anne van der Meulen van Stylos, de studievereniging van Bouwkunde. “Er was wat discussie, want zo’n complot, kun je dat serieus nemen? Bijna niemand gelooft dat.” Toch vindt de studente het ‘prima’ dat deze lezing op de TU werd gehouden. “Mensen waren geïnteresseerd in wat Gage zou zeggen. Als hij goede argumenten heeft, laat maar horen.” Hoewel Van der Meulen zelf niet naar de lezing kon, merkte zij dat de scepsis ‘terecht’ was. “Ik hoorde na afloop dat er teleurstelling was. Op vragen van studenten kon Gage niet goed antwoorden.”

Ondanks dat beetje kritiek tijdens de lezing, rijst de vraag of de TU geen inhoudelijk tegengeluid had moeten organiseren. Dat was Vermeeren afgelopen zomer al aangeraden door de twee jaar geleden opgerichte SG-programmaraad. Die raad vergadert vier keer per jaar en blikt dan zowel vooruit als terug. Specifieke evenementen die zich op een ander moment aandienen, komen alleen voor advies bij deze raad als de programmamakers er onderling niet uitkomen. Daar was bij de lezing van Gage geen sprake van.

De lezing over 9/11 kwam afgelopen zomer wel ter sprake als casus op een bijeenkomst van de programmaraad met Studium Generale. Programmaraadvoorzitter en TU Library-directeur Wilma van Wezenbeek: “Wij hebben toen gezegd: veel kan, maar denk na over de setting en zorg dat er debat plaatsvindt.”

Dat probeerde Vermeeren te regelen door TU-wetenschappers uit te nodigen om tijdens de lezing op Gages beweringen in te gaan. Niemand hapte toe. Daarover zei hij eerder: “Ze hebben daarvoor de meest uiteenlopende redenen: ze kunnen niet of hebben onvoldoende expertise.”

Vermeeren heeft bij CiTG inderdaad ‘Jan en Alleman’ gevraagd weer-woord te bieden, bevestigt Sander Pasterkamp, onderzoeker van de afdeling bouw en infra. Zelf besloot hij dat door tijdgebrek niet te doen. Hij had zich in het dossier moeten inlezen. “De algemene stemming was: aan erheen gaan, valt geen eer te behalen. Onder constructeurs is over de technische oorzaken geen enkele twijfel. Maar Gage is hier al tien jaar mee bezig. Het is geen doen om op het podium elke bewering te weerleggen. Je moet steeds alles opzoeken. Bovendien willen veel mensen hem geloven, omdat ze gevoelig zijn voor complottheorieën.”

CiTG-decaan Bert Geerken zegt op voorhand pogingen te hebben gedaan een deskundige van zijn faculteit naar de lezing te laten gaan. “Het klonk in eerste instantie interessant. Toen wist ik nog niet wie Gage was.” Geerken peilde onder meer Joop Paul en Rob Nijsse. De eerste is hoogleraar structural design bij Bouwkunde en was niet bereikbaar voor commentaar. De tweede combineert diezelfde functie met het hoogleraarschap building engineering bij CiTG. Hij besteedt binnen het mastervak building structures 2 aandacht aan de instorting van de Twin Towers. Nijsse reageert kort per e-mail: “Ik kon die dag niet. Ik zou op zich de discussie aangegaan zijn, want de stellingname is inderdaad discutabel. Maar negeren lijkt mij nog onproductiever.”

Toen decaan Geerken vlak voor de lezing voor zichzelf vaststelde dat die zou plaatsvinden ‘in een sfeer van stemmingmakerij’ concludeerde hij echter dat een open debat onmogelijk was. “Ik vind dat we het best over controversiële onderwerpen kunnen hebben, maar dan moet alle informatie beschikbaar zijn. Gage beweert dat de overheid achter de instorting van de gebouwen zit. Dat kunnen wij niet nagaan en daar staan we te ver vanaf. Dus moeten we er geen medewerking aan verlenen. Ik maak me er niet heel druk over, maar deze lezing was geen handig idee. Voor het imago van onze instelling moeten we erop letten dat er geen versterkingseffect optreedt.”

Van zo’n effect is al sprake. Vermeeren programmeerde eerder controversiële lezingen over Ufo’s, graancirkels, vrije energiemachines en homeopathie. CiTG-onderzoeker Pasterkamp zegt daarover: “Vermeeren staat wel een beetje met 1-0 achter.”

De nu ontstane ophef is voor de SG-programmaraad aanleiding om binnenkort een bijeenkomst te organiseren met Vermeeren, de redactieraad, het cvb en mensen van corporate communicatie. Van Wezenbeek: “Het is goed om samen na te denken over wat de grenzen zijn. Wellicht dat we het proces anders moeten inrichten. De onafhankelijkheid van Studium Generale staat daarbij buiten kijf.”

Voor de visie van Vermeeren:
delta.tudelft.nl/29797 en 29807

Op de website van Studium Generale staat de onderstaande disclaimer.

'De meningen geuit door medewerkers en studenten op de website en blogs van Studium Generale van de TU Delft en de meningen geuit door gasten en sprekers bij activiteiten georganiseerd door Studium Generale van de TU Delft en haar partners, alsmede de commentaren die daarop zijn gegeven, reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft.

De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de website van Studium Generale zichtbaar is en bij de activiteiten van Studium Generale wordt aangedragen, besproken en becommentarieerd. Wel vindt de TU Delft het belangrijk – en ook waarde toevoegend – dat gasten, sprekers, medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.'