Prinsjesdag werkte inspirerend op het bestuur van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Stijlvol trok de bond gisteren tijdens Prinsjesdag ten strijde tegen het uitblijven van investeringen om van Nederland (weer) een Kennisland te maken.

Waar de bond normaal verbaal fel van leer trekt, gooide het bestuur het in zijn reactie op de Troonrede en Miljoenennota gisteren over een heel andere boeg met een heuse (e)motie.

,

Bestuurskamer der Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)

,

Vergaderjaar 2010-2011

32 500 Nota over de toestand van ‘s Rijks Financiën

Nr.1 MOTIE VAN DE LSVbVoorgesteld 21 september 2010

,

De LSVb,

,

gezien de Rijksbegroting,

,

overwegende, dat het afgelopen jaar weer door een tal van partijen,politici en prominenten een hoop is geleuterd over de kenniseconomie,

overwegende, dat ondanks de motie Hamer, de commissie Veerman ende Kennisinnovatieagenda er desalniettemin weer een jaar lang nul engenerlei investeringen zijn gedaan in de kwaliteit van het onderwijs,

overwegende dat óók de vandaag bekendgemaakte begroting deambitie om naar de top 5 van mondiale kenniseconomieën te klimmenmeer schaadt dan baat,

verzoekt politici van alle partijen om een keer daadwerkelijk teinvesteren in onderwijs, óf ons de loze praat te besparen én teaccepteren dat we afzakken naar de mondiale grauwe middelmaat,

en gaat gedesillusioneerd maar weer over tot de orde van de dag.

BreurEgelmanKeetlaerVerhoekWitkam

Waarvan akte.

 Cramer nodigde de aanwezigen uit op de duurzame dansvloer - product van een van de bedrijven binnen Dnamo - en bracht zo de energieopwekkende vloer tot leven.

Incubator Dnamo is de broedplaats voor duurzame en innovatieve starters, gevestigd op het RDM terrein in Rotterdam. Het is een initiatief van Enviu in samenwerking met de TU, met YesDelft en de Hogeschool Rotterdam.

Behalve Enviu (ontwikkelaar van de Duurzame dansvloer) zitten ondermeer Open Source House en Eco Tuk bij Dnamo. De eerste is een online platform waar technieken voor duurzame huizenbouw uitgewisseld kunnen worden, terwijl Eco Tuk de winnaar is van de Hybride Tuktuk race.

Dnamo gaat van start met vijf duurzame ondernemers, maar kan jaarlijks tien nieuwe ondernemers steunen. Die krijgen toegang tot persoonlijke couching, en tot werkplaatsen op RDM campus en TU om hun prototypes te maken.

Directeur Stephan van Dijk benadrukt dat de selectieprocedure streng is, maar daar staat tegenover dat deelnemers leningen kunnen krijgen tegen gunstige voorwaarden en gebruik kunnen maken van een netwerk van zakelijke en duurzaamheids experts.

Waar de bond normaal verbaal fel van leer trekt, gooide het bestuur het in zijn reactie op de Troonrede en Miljoenennota gisteren over een heel andere boeg met een heuse           (e)motie.

Bestuurskamer der Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)

Vergaderjaar 2010-2011

32 500 Nota over de toestand van ‘s Rijks Financiën

Nr.1 MOTIE VAN DE LSVbVoorgesteld 21 september 2010

De LSVb,

gezien de Rijksbegroting,

overwegende, dat het afgelopen jaar weer door een tal van partijen,politici en prominenten een hoop is geleuterd over de kenniseconomie,

overwegende, dat ondanks de motie Hamer, de commissie Veerman ende Kennisinnovatieagenda er desalniettemin weer een jaar lang nul engenerlei investeringen zijn gedaan in de kwaliteit van het onderwijs,

overwegende dat óók de vandaag bekendgemaakte begroting deambitie om naar de top 5 van mondiale kenniseconomieën te klimmenmeer schaadt dan baat,

verzoekt politici van alle partijen om een keer daadwerkelijk teinvesteren in onderwijs, óf ons de loze praat te besparen én teaccepteren dat we afzakken naar de mondiale grauwe middelmaat,

en gaat gedesillusioneerd maar weer over tot de orde van de dag.

BreurEgelmanKeetlaerVerhoekWitkam

Waarvan akte.