Eind januari wordt begonnen met het verbeteren van het binnenklimaat in de hoogbouw van Elektrotechniek. De bijna 18 miljoen kostende operatie moet een einde maken aan meer dan twintig jaar discussie over het ongezonde klimaat in het hoogste gebouw van de TU.

Er wordt airconditioning aangebracht, die op elke kamer individueel bediend kan worden. Voor de aanleg hiervan worden putten geslagen voor warmte- en koudeopslag. Verder wordt de hele hoogbouw aan de zonkant voorzien van buitenzonwering, om de temperaturen in de zomer binnen de perken te houden.Ondanks de grootscheepse aanpak komt Vastgoedbeheer met de renovatie niet tegemoet aan een belangrijke eis van bestuur en gezamenlijke medezeggenschapscommissies (van Elektro en Wiskunde en Informatica): vervanging van de luchtverversingskanalen. Hierop wordt al jaren aangedrongen vanwege de vermeende luchtvervuiling. Volgens de bewoners van Elektrotechniek worden door deze kanalen afbraakproducten van bacteriën en schimmels de werkkamers ingeblazen. Een groot aantal werknemers zou hierdoor ernstige klachten aan de luchtwegen ondervinden. De schimmels en bacteriën huizen in de dertig jaar oude, vochtige glaswollaag die destijds ter isolatie aan de binnenkant van de kanalen is aangebracht.RisicoIn een brief aan het college schrijft de decaan van Informatietechnologie en Systemen (ITS), prof.dr.ir. E. Backer, dat de TU ‘een groot risico neemt' door de luchtkanalen niet te vervangen. Volgens hem heeft Vastgoedbeheer uit budgettaire overwegingen besloten om de kanalen te laten zitten. Ook de gezamenlijke mc's pleiten voor een gedegen aanpak. Volgens berekeningen zou het een kleine vier miljoen extra kosten om de gewraakte luchtkanalen te vervangen.Maar uit een recente mededeling van collegevoorzitter De Voogd blijkt dat er bij de verwijdering van de kanalen asbest vrij kan komen. De voorzitter van de mc van Elektrotechniek, ir. P. Snoeij, zegt geschrokken te zijn van dit bericht. ,,Na de renovaties die we hebben gehad, denk je dat het gebouw asbestvrij is. Nu dat niet het geval blijkt, ontstaat er nieuwe onrust. Dit geeft weinig vertrouwen.''Ir. W. Jager van Vastgoedbeheer wil niet ingaan op de nieuwe berichten over asbest. Vervanging van de luchtkanalen is volgens hem 'technisch niet noodzakelijk'. ,,Er is uitgebreid onderzoek gedaan'', zegt Jager. ,,Uit niets is gebleken dat er sprake is van luchtvervuiling.'' De klachten van medewerkers daarover noemt hij 'emotionele verhalen die niet op onderzoek zijn gestoeld'. De mc’s hebben inmiddels de vakbonden en de centrale ondernemingsraad ingeschakeld om hun zaak te bepleiten bij het college van bestuur en Vastgoed.

De bijna 18 miljoen kostende operatie moet een einde maken aan meer dan twintig jaar discussie over het ongezonde klimaat in het hoogste gebouw van de TU. Er wordt airconditioning aangebracht, die op elke kamer individueel bediend kan worden. Voor de aanleg hiervan worden putten geslagen voor warmte- en koudeopslag. Verder wordt de hele hoogbouw aan de zonkant voorzien van buitenzonwering, om de temperaturen in de zomer binnen de perken te houden.Ondanks de grootscheepse aanpak komt Vastgoedbeheer met de renovatie niet tegemoet aan een belangrijke eis van bestuur en gezamenlijke medezeggenschapscommissies (van Elektro en Wiskunde en Informatica): vervanging van de luchtverversingskanalen. Hierop wordt al jaren aangedrongen vanwege de vermeende luchtvervuiling. Volgens de bewoners van Elektrotechniek worden door deze kanalen afbraakproducten van bacteriën en schimmels de werkkamers ingeblazen. Een groot aantal werknemers zou hierdoor ernstige klachten aan de luchtwegen ondervinden. De schimmels en bacteriën huizen in de dertig jaar oude, vochtige glaswollaag die destijds ter isolatie aan de binnenkant van de kanalen is aangebracht.RisicoIn een brief aan het college schrijft de decaan van Informatietechnologie en Systemen (ITS), prof.dr.ir. E. Backer, dat de TU ‘een groot risico neemt' door de luchtkanalen niet te vervangen. Volgens hem heeft Vastgoedbeheer uit budgettaire overwegingen besloten om de kanalen te laten zitten. Ook de gezamenlijke mc's pleiten voor een gedegen aanpak. Volgens berekeningen zou het een kleine vier miljoen extra kosten om de gewraakte luchtkanalen te vervangen.Maar uit een recente mededeling van collegevoorzitter De Voogd blijkt dat er bij de verwijdering van de kanalen asbest vrij kan komen. De voorzitter van de mc van Elektrotechniek, ir. P. Snoeij, zegt geschrokken te zijn van dit bericht. ,,Na de renovaties die we hebben gehad, denk je dat het gebouw asbestvrij is. Nu dat niet het geval blijkt, ontstaat er nieuwe onrust. Dit geeft weinig vertrouwen.''Ir. W. Jager van Vastgoedbeheer wil niet ingaan op de nieuwe berichten over asbest. Vervanging van de luchtkanalen is volgens hem 'technisch niet noodzakelijk'. ,,Er is uitgebreid onderzoek gedaan'', zegt Jager. ,,Uit niets is gebleken dat er sprake is van luchtvervuiling.'' De klachten van medewerkers daarover noemt hij 'emotionele verhalen die niet op onderzoek zijn gestoeld'. De mc’s hebben inmiddels de vakbonden en de centrale ondernemingsraad ingeschakeld om hun zaak te bepleiten bij het college van bestuur en Vastgoed.