Effie

Technische Natuurkunde en Werktuigbouwkunde reageren in Delta 17 wat zuur op de succesvolle studentenwerving van de faculteit L&R. In het licht van hun eigen studenteninstroom is dat ook wel begrijpelijk.

Technische Natuurkunde en Werktuigbouwkunde reageren in Delta 17 wat zuur op de succesvolle studentenwerving van de faculteit L&R. In het licht van hun eigen studenteninstroom is dat ook wel begrijpelijk.Zij schrijven de dalende studenteninstroom bij hun eigen faculteit min of meer toe aan het succes van L&R. Met andere woorden, L&R zou studenten bij hen hebben weggehaald. Ik vrees dat de zegslieden Joyce van Middelkoop en S.A. Miedema niet gehinderd worden door enige feitenkennis. Ik krijg ook niet de indruk dat ze geprobeerd hebben om feiten te achterhalen.Feit is bijvoorbeeld dat de faculteit L&R in staat is gebleken om zijn groei in studentenaantallen vooral te realiseren in regio‘s waar de TU Delft traditioneel zeer slecht scoort en ándere universiteiten dan de TU Delft studenten werven. Zo is L&R er onder andere in geslaagd om een substantiële groep Belgische studenten aan te trekken. Dit feit heeft de doorslag gegeven bij het winnen van de Effie (prijs voor efficiënte reclame). Aardig hierbij is dat het profiel van onze studenten niet verandert, gelet op de gemiddelde cijfers voor de exacte vakken van onze instroom eerstejaars. Dat zou ook vreemd zijn, want onze eigen studenten zijn zelf de belangrijkste voorlichters van de vwo'ers.Wat betreft de opmerking van S.A. Miedema over de voorlichtings cd-rom van L&R kan ik kort zijn. Inderdaad merkt een van de vele geïnterviewde studenten terloops op dat L&R een soort superwerktuigbouwkunde is. Daarin heeft deze student ongelijk. Hiermee wordt de breedte van het vakgebied van Lucht- en Ruimtevaarttechniek namelijk ernstig geweld aangedaan.Waarom zulke reacties? Ik denk dat hier onder andere sprake is van een psychologisch verschijnsel. Mensen, of groepen van mensen, zijn soms geneigd om bij eigen falen de schuld daarvoor bij anderen te leggen. Niet het eigen handelen, of het gebrek daaraan, is dan de oorzaak van falen, maar hetgeen de ander wordt aangewreven.Een tweede verschijnsel is het niet kennen, of niet willen kennen van de werkelijkheid. Gebrek aan kennis heeft als voordeel dat je er ook niet door gehinderd kan worden. Ik heb de indruk dat hiervan bij de geïnterviewden sprake is.Ten slotte is jaloezie een menselijke eigenschap. Het is blijkbaar moeilijk om anderen succes te gunnen, laat staan ze daarmee te feliciteren. Het is ergens ook wel begrijpelijk en ik citeer Joyce van Middelkoop van Technische Natuurkunde: ,,Ik werk hier nu vijf jaar en in die tijd is het alleen maar teruggelopen.'’ Terecht dat zij zich daar ernstig zorgen over maakt.Toen de faculteit L&R enige jaren geleden met een dalende instroom werd geconfronteerd, hebben we de handen uit de mouwen gestoken, met nu een klinkend resultaat. Ik hoop dat andere faculteiten die geconfronteerd worden met een dalende studenteninstroom dit eveneens zullen doen en de schuld voor het inzakken niet bij andere faculteiten of het universitaireniveau leggen. Alleen dan kan de instroom van studenten voor de TU als geheel een positieve wending nemen.Drs. G.J. van Helden, L&R

Technische Natuurkunde en Werktuigbouwkunde reageren in Delta 17 wat zuur op de succesvolle studentenwerving van de faculteit L&R. In het licht van hun eigen studenteninstroom is dat ook wel begrijpelijk.Zij schrijven de dalende studenteninstroom bij hun eigen faculteit min of meer toe aan het succes van L&R. Met andere woorden, L&R zou studenten bij hen hebben weggehaald. Ik vrees dat de zegslieden Joyce van Middelkoop en S.A. Miedema niet gehinderd worden door enige feitenkennis. Ik krijg ook niet de indruk dat ze geprobeerd hebben om feiten te achterhalen.Feit is bijvoorbeeld dat de faculteit L&R in staat is gebleken om zijn groei in studentenaantallen vooral te realiseren in regio‘s waar de TU Delft traditioneel zeer slecht scoort en ándere universiteiten dan de TU Delft studenten werven. Zo is L&R er onder andere in geslaagd om een substantiële groep Belgische studenten aan te trekken. Dit feit heeft de doorslag gegeven bij het winnen van de Effie (prijs voor efficiënte reclame). Aardig hierbij is dat het profiel van onze studenten niet verandert, gelet op de gemiddelde cijfers voor de exacte vakken van onze instroom eerstejaars. Dat zou ook vreemd zijn, want onze eigen studenten zijn zelf de belangrijkste voorlichters van de vwo'ers.Wat betreft de opmerking van S.A. Miedema over de voorlichtings cd-rom van L&R kan ik kort zijn. Inderdaad merkt een van de vele geïnterviewde studenten terloops op dat L&R een soort superwerktuigbouwkunde is. Daarin heeft deze student ongelijk. Hiermee wordt de breedte van het vakgebied van Lucht- en Ruimtevaarttechniek namelijk ernstig geweld aangedaan.Waarom zulke reacties? Ik denk dat hier onder andere sprake is van een psychologisch verschijnsel. Mensen, of groepen van mensen, zijn soms geneigd om bij eigen falen de schuld daarvoor bij anderen te leggen. Niet het eigen handelen, of het gebrek daaraan, is dan de oorzaak van falen, maar hetgeen de ander wordt aangewreven.Een tweede verschijnsel is het niet kennen, of niet willen kennen van de werkelijkheid. Gebrek aan kennis heeft als voordeel dat je er ook niet door gehinderd kan worden. Ik heb de indruk dat hiervan bij de geïnterviewden sprake is.Ten slotte is jaloezie een menselijke eigenschap. Het is blijkbaar moeilijk om anderen succes te gunnen, laat staan ze daarmee te feliciteren. Het is ergens ook wel begrijpelijk en ik citeer Joyce van Middelkoop van Technische Natuurkunde: ,,Ik werk hier nu vijf jaar en in die tijd is het alleen maar teruggelopen.'’ Terecht dat zij zich daar ernstig zorgen over maakt.Toen de faculteit L&R enige jaren geleden met een dalende instroom werd geconfronteerd, hebben we de handen uit de mouwen gestoken, met nu een klinkend resultaat. Ik hoop dat andere faculteiten die geconfronteerd worden met een dalende studenteninstroom dit eveneens zullen doen en de schuld voor het inzakken niet bij andere faculteiten of het universitaireniveau leggen. Alleen dan kan de instroom van studenten voor de TU als geheel een positieve wending nemen.Drs. G.J. van Helden, L&R