Tijdens een zeer ontspannen bijeenkomst heeft rector Jacob Fokkema woensdag 17 juni de diploma’s uitgereikt aan de eerste zeven postdocs Security Science & Management (SS&M).

Fokkema prees de opzet van deze ‘commerciële’ studie van Delft Toptech omdat die een combinatie is van academische wetenschap en praktijk. De zeven nieuwe postdocs zijn stuk voor stuk mensen die op beleids- en managementsniveau bij bedrijven en instellingen werken.

“Juist die combinatie is nodig”, benadrukte Fokkema. “Wij zijn er om wetenschap te bedrijven en de bedrijven zijn er om geld te verdienen en daarbij helpt de kennis die we hier ontwikkelen.”

Hoogleraar veiligheidskunde Ben Ale, die de zeven studenten begeleidde, schetste in een betoog vol grappen met zeer serieuze ondertoon de valkuilen in het landschap van de security.

“Als je iets hebt van 20.000 euro dat je niet kwijt wilt, dan kun je daar voor 150.000 euro camera’s op zetten die de dag erna gestolen zijn. Maar je kunt ook naar het probleem kijken. Mag het niet gestolen worden omdat je het niet kwijt wilt of dat je de schuld krijgt?” In plaats van camera’s zou je dan ook wat kunnen doen aan de schuldvraag, was de kern van zijn betoog.

Zo nam hij ook enige mythes rond security weg, onder meer dat er met een ingreep ten gunste van de veiligheid verder niets verandert. Alsof dieven niet zouden reageren.

Als voorbeeld gaf hij ook dat je er niet van uit mag gaan dat na een veiligheidsmaatregel gedrag van betrokkenen niet zal veranderen. Anders dan verwacht liep na het invoeren van de gordelplicht voor automobilisten het aantal dodelijke slachtoffers niet terug met 50 procent, maar met 25 procent. “Omdat mensen zich met die gordel om ineens coureurs waanden.”

Directeur-generaal openbare orde en veiligheid bij het ministerie van binnenlandse zaken Dick Schoof toonde zich blij met de eerste lichting postdocs SS&M. Hij verving de uitgenodigde minister Guusje ter Horst, die verplichtingen had in de Tweede Kamer.

Volgens Schoof zijn deze masters in de huidige tijd hard nodig. “Het zijn mensen die een breed perspectief zien, nuchter analyseren. Niet alleen in bedrijven zijn zij nodig.”

Schoof ‘constateerde’ een spanning tussen bestuur en wetenschap. “Die had je al in de tijd van Galileo Galilei.” Onder druk van de politiek moest die zijn wetenschappelijke inzicht over de aarde in het zonnestelsel inslikken, net als criminoloog Frank Bovenkerk jaren geleden met zijn bevindingen over criminaliteitscijfers niet zo welkom was bij de politiek en nu wel.

“Dat is een kwestie van draagvlak. De universiteit is er voor de kennis en de wetenschap. De overheid moet beslissen op grond van draagvlak én van analyse en wetenschap.” De nieuwe masters zijn volgens Schoof geknipt om voor die afweging te zorgen. (EH)