Een maquette als monument
De heer en mervouw Van Zwieteren bij de onthulling. (Foto's: TU Delft/Frank Auperlé)

Voor het kantoor van Bas Jonkman is en bijzondere waterbouwkundige maquette onthuld. De opstelling staat er als herinnering aan de vroeg overleden Thijs van Zwieteren.

Thijs van Zwieteren studeerde in 2013 af in de waterbouwkunde bij prof.dr.ir Bas Jonkman. Maar hij stierf vijf maanden later als gevolg van een noodlottig ongeval nog voordat hij zijn diploma had kunnen afhalen. Zijn bul werd begin 2014 in een speciale bijeenkomst met vrienden en familie postuum uitgereikt aan zijn moeder Margreet Van Zwieteren-Volker. Jonkman sprak er, evenals prof.drs.ir. Han Vrijling en zijn afstudeerbegeleider bij Fugro, ir. Martin van der Meer.

"Wij wilden graag namens Thijs iets terugdoen voor de TU", zegt zijn vader Jeroen van Zwieteren over de telefoon. "We dachten aan een beurs of aan een apparaat dat het onderwijs ten goede zou komen." Later ontstond het idee om een maquette te maken voor wat Van Zwieteren aanduidt als "het epicentrum van de waterbouw."

De maquette, gebouwd door Defacto Architectuur, toont het zuidwesten van Zuid-Holland. Een gebied waar veel te beleven is op waterbouwkundig gebied, en waar het geslacht Volker al zo'n 250 jaar actief is in de strijd tegen het water. Bezoekers hebben de keuze uit zeven onderwerpen: stad en haven, rivierwaterbouwkunde, hoogwaterbescherming, toekomstige waterveiligheid, het poldersysteem, kustwaterbouwkunde en offshore technologie.

Tijdens de vertoning van de korte filmpjes op iPads rondom vindt projectie van dijken en waterstromen op de maquette plaats. Dat gebeurt zo subtiel alsof het lijkt alsof de kaart oplicht. Op de glasstrip langs de rand staat ‘Ter nagedachtenis van ir. Thijs van Zwieteren. Een trotse telg uit de Volkerdynastie van waterbouwers.’ Want vóór Thijs in 2005 in Delft waterbouw kwam studeren, gingen een oom (1969) en zijn opa (1937) hem al voor. De familie Volker was de grondlegger van het baggerbedrijf Volker Stevin dat wereldwijd actief is.

de maquette

"We kijken met genoegen terug op de samenwerking" zegt Van Zwieteren. Ze ervoeren de samenwerking met Anne Loes Nilesen, Mark Voorendt, Bas Jonkman en anderen van de TU als erg stimulerend. Dat geldt ook voor het werken met maquettebouwer en de andere betrokkenen."

"We wilden iets doen waar de nieuwe generatie waterbouwers mee in contact zou komen", kijkt Van Zwieteren terug. "Daarvoor staat deze maquette op de derde verdieping van civiele techniek precies op de goede plek. Vanuit de lift zie je 'm al staan."

Aan de interactieve waterbouwmaquette bouwden mee: Defacto Architectuur en Stedenbouw (ontwerp, conceptvorming), RAV Animated Visuals (animaties/projecties), Model&Object (maquettebouw) en Koco Consultancy (filmopnames en montage). Familie Van Zwieteren is de hoofdsponsor. Daarnaast droegen ook bij: Hoogheemraadschap van Delfland, Van Oord, Rijkswaterstaat, Witteveen en Bos, HKV, IV-groep, Deltares, Fugro en de Provincie Zuid-Holland.