De TU wil over naar een duurzame energievoorziening. De afdeling facilitair management en vastgoed (FMVG) wil het onderzoek en het onderwijs van de TU daarbij betrekken. Dat klinkt eenvoudiger dan het is.

Duurzaamheid is een speerpunt voor FMVG. Vandaar dat energie bespaard wordt op ict en verlichting, er zonnepanelen komen op bijna de helft van het totale dakoppervlak van de TU, bedrijfsprocessen worden verduurzaamd. De universiteit kruipt langzaam omhoog op de duurzaamheidsranglijst voor Nederlandse universiteiten en hogescholen. Eind mei werd bekend dat de TU nu op plaats 11 staat. In 2013 was het nog de 17e plaats.

Een groot aandeel in die stijging komt echter niet van de verduurzaming van de campus zelf, maar van de duurzame insteek van veel onderzoek en onderwijs. Hoe mooi zou het zijn als de duurzaamheidsprojecten van FMVG en onderwijs en onderzoek hand in hand zouden gaan?

Campus sustainability coördinator Chris Hellinga ziet daarvoor genoeg kansen. Er is al samenwerking met bijvoorbeeld het aardwarmteproject, de plaatsing van zonnepanelen en bij nieuwbouw en renovaties. Maar, zegt hij, ‘de combinatie met onderzoek en onderwijs is geen simpele uitdaging’. "Een FMVG-project moet aansluiten bij wetenschappelijke interesses, en wetenschappers moeten begrip hebben voor de praktische consequenties van hun vraag."

Hellinga en zijn collega Ad Winkels (die gaat over de verduurzaming van FMVG-bedrijfsprocessen) proberen beide werelden te verbinden. Biomassavergassing is een voorbeeld. FMVG overweegt een biovergasser op de campus te plaatsen, voor warmtelevering. "Dat is echt nog maar een plan, want het is vrij complex", aldus Hellinga. "Er gaan misschien vrachtwagens met biomassa over de campus rijden, je moet kosten berekenen, de kwaliteit van het gas weten, bedenken wat je doet met de koolstof die als restproduct overblijft. Bovendien wordt er verschillend gedacht over biomassa. In deze vergasser gaat getorrificeerde massa, die vrijwel altijd gemaakt is van hout. Tegen hout als brandstof wordt vaak negatief aangekeken."

Bij 3mE, weet Hellinga, wordt onderzoek gedaan waarbij afvalproducten als biomassa dienen. Promovendus Yash Joshi werkt aan een nieuwe voorbehandeling van onder meer bermgras en suikerriet bagasse. Nu doet hij tests met het torrificeren van kleine hoeveelheden biomassa, waarbij er tijdens een speciaal proces van verhitting biokolen ontstaan. De biokolen kunnen vervolgens in de biovergasser.

Wellicht, zegt Joshi's begeleider, universitair hoofddocent Wiebren de Jong, dat er later tests met grotere hoeveelheden biomassa volgen. Daarbij zou de vergasser van FMVG een rol kunnen spelen. De Jong tempert de verwachtingen, want er moet aan veel voorwaarden worden voldaan, wil dat echt kunnen. "Ons onderzoek staat in principe los van de plannen van FMVG. Veel van wat we doen is fundamenteel onderzoek. Maar nieuwe mogelijkheden zijn altijd interessant voor ons."

Hellinga benadrukt dat er nog niets is beslist. Enthousiast is hij wel. "Als dit project echt van de grond komt, dan kun je innoveren op een manier die past bij de TU. Want iedereen kan duurzame lampjes ophangen."