Onder druk van bedrijfsleven en maatschappij wordt het onderwijs bij Lucht- en Ruimtevaarttechniek steeds 'groener'.'Duurzaam onderwijs' krijgt bij enkele Delftse faculteiten langzaam vorm.

Eén van de voorlopers is Lucht- en Ruimtevaarttechniek (L&R). Het curriculum van L&R bevat inmiddels tal van ‘groene vakken'. Integratie van duurzaam denken in bestaande vakken verloopt echter stroef. Niet alleen de staf, maar ook studenten worstelen met de combinatie van duurzaamheid en harde bètavakken.Toch werkt de faculteit hard aan aandacht voor duurzaamheid binnen de harde techniekvakken.,,Vliegtuigfabrikanten vragen tegenwoordig naar ingenieurs met niet alleen verstand van de technische, maar ook van de sociale, ethische en milieutechnische aspecten van de vliegtuigbouw'', verklaart dr.ir. A. Vlot. De toenemende maatschappelijke kritiek op de luchtvaartsector versnelt de verduurzaming van het lucht- en ruimtevaartonderwijs. Ook de extra lesruimte door de verlenging van de studieduur van vier naar vijf jaar draagt bij aan meer aandacht voor het milieu.Volgens Vlot miste de faculteit in het verleden visie op de samenhang tussen maatschappelijke vakken en de rest van de curricula. ,,Vaak kwam iemand van de faculteit Techniek, Bestuur en Management langs om zijn vakjes te slijten. Die vormden ideologische eilanden binnen het curriculum.'' Dat euvel is volgens hem nu bij L&R verholpen.Toch hebben studenten nog vaak moeite met de combinatie van duurzaam en analytisch denken. ,,Veel studenten hebben het idee dat er een recept voor duurzaamheid is'', meent ir. A de Haan, docent van een ontwerpvak waarbij duurzaamheid als criterium meegenomen moet worden. ,,Studenten willen zoveel eisen in hun ontwerp verwerken, dat duurzaamheid het kind van de rekening is. Achteraf willen ze hun ontwerp nog even 'verduurzamen'. Dat werkt niet.'’

Onder druk van bedrijfsleven en maatschappij wordt het onderwijs bij Lucht- en Ruimtevaarttechniek steeds ‘groener'.'Duurzaam onderwijs' krijgt bij enkele Delftse faculteiten langzaam vorm. Eén van de voorlopers is Lucht- en Ruimtevaarttechniek (L&R). Het curriculum van L&R bevat inmiddels tal van 'groene vakken'. Integratie van duurzaam denken in bestaande vakken verloopt echter stroef. Niet alleen de staf, maar ook studenten worstelen met de combinatie van duurzaamheid en harde bètavakken.Toch werkt de faculteit hard aan aandacht voor duurzaamheid binnen de harde techniekvakken.,,Vliegtuigfabrikanten vragen tegenwoordig naar ingenieurs met niet alleen verstand van de technische, maar ook van de sociale, ethische en milieutechnische aspecten van de vliegtuigbouw'', verklaart dr.ir. A. Vlot. De toenemende maatschappelijke kritiek op de luchtvaartsector versnelt de verduurzaming van het lucht- en ruimtevaartonderwijs. Ook de extra lesruimte door de verlenging van de studieduur van vier naar vijf jaar draagt bij aan meer aandacht voor het milieu.Volgens Vlot miste de faculteit in het verleden visie op de samenhang tussen maatschappelijke vakken en de rest van de curricula. ,,Vaak kwam iemand van de faculteit Techniek, Bestuur en Management langs om zijn vakjes te slijten. Die vormden ideologische eilanden binnen het curriculum.'' Dat euvel is volgens hem nu bij L&R verholpen.Toch hebben studenten nog vaak moeite met de combinatie van duurzaam en analytisch denken. ,,Veel studenten hebben het idee dat er een recept voor duurzaamheid is'', meent ir. A de Haan, docent van een ontwerpvak waarbij duurzaamheid als criterium meegenomen moet worden. ,,Studenten willen zoveel eisen in hun ontwerp verwerken, dat duurzaamheid het kind van de rekening is. Achteraf willen ze hun ontwerp nog even 'verduurzamen'. Dat werkt niet.'’