Overslaan en naar de inhoud gaan
Vertrouwenspersonen TU Delft Delta
(Foto: Thomas Zwart)

Het aantal meldingen van ongewenst gedrag dat vertrouwenspersonen vorig jaar ontvingen is slechts het topje van de ijsberg. In de Medewerkersmonitor meldden medewerkers vijftig maal zo veel.

De vertrouwenspersonen kregen vorig jaar 28 meldingen van ongewenst gedrag, blijkt uit hun Jaarverslag 2016. In de Medewerkersmonitor van begin 2017 werden 1.375 gevallen van ongewenst gedrag genoemd door 1.023 TU-Delft medewerkers (28 procent). Dit bevestigt volgens de vertrouwenspersonen dat zij slechts het spreekwoordelijke topje van de ijsberg zien.

Het grote verschil was voor de vertrouwenspersonen aanleiding om bij de maker van de monitor een extra analyse op te vragen over de aard van de meldingen. Want ging het wel om zaken die ook bij de vertrouwenspersonen terecht hadden kunnen komen? Dat bleek inderdaad het geval, aldus de coördinator van de vertrouwenspersonen, Eveline Vogels.

De analyse gaf echter geen duidelijk beeld van de rapportages bij de verschillende faculteiten en diensten met de achterliggende verdeling en ernst van de meldingen, aldus het Jaarverslag 2016. Wel bleek uit navraag dat het grote verschil ook bij andere universiteiten speelt.

Hoge drempel

De vertrouwenspersonen vermoeden dat het verschil voor een belangrijk deel te maken heeft met de anonimiteit van het invullen van de medewerkersmonitor. De drempel om naar een vertrouwenspersoon te gaan of naar een ander loket aan de TU is een stuk hoger. Daar komt bij dat de medewerkersmonitor niet over het één jaar ging. “De antwoorden kunnen over verschillende jaren zijn gegaan”, zegt Vogels.  

Seksuele intimidatie kwam minder vaak voor: 1 procent van de meldingen

Een andere verklaring is dat leidinggevenden niet snel naar vertrouwenspersonen lijken te stappen. In 2016 was het er maar eentje. In de Medewerkersmonitor werd juist een opvallend hoog aantal ongewenste gedragingen gemeld door leidinggevenden.

Roddelen

De meest voorkomende meldingen in de Medewerkersmonitor gingen over roddelen (25 procent), verbale agressie (11 procent) en pesten en discriminatie (beide 8 procent). Seksuele intimidatie kwam minder vaak voor: 1 procent van de meldingen.

Bij de vertrouwenspersonen kwamen 26 medewerkers en 2 studenten met meldingen over ongewenst gedrag. Dat is ongeveer net zo veel als in 2015. Het ging vooral om (arbeids)conflicten (14) en discriminatie en respectloos gedrag (beide 4). Intimidatie werd driemaal gemeld en seksuele intimidatie tweemaal. Of er over dat laatste sinds #metoo meer meldingen binnenkomen, kan Vogels nog niet zeggen. “We zullen aan het eind van het jaar de balans opmaken en de cijfers opnemen in ons jaarverslag.”

Zichtbaarheid

De vertrouwenspersonen denken dat er nog wel wat kan verbeteren aan hun ‘zichtbaarheid’. Na verdere analyse van het ongewenste gedrag genoemd in de Medewerkersmonitor, willen ze graag duidelijker in beeld komen op de gehele campus. Via de nieuwsbrief TU-nieuws of Delta. Zij zien de Medewerkersmonitor daarvoor als een goede springplank.

Volgens Vogels is de keuze om al of niet naar een vertrouwenspersoon te gaan een heel persoonlijke. “Vertrouwenspersonen staan op onze website en mensen kiezen misschien op een foto. Verder blijven wij medewerkers die dit ‘ernaast’ doen. De expertise voor opvang ligt meer bij psychologen en het bedrijfsmaatschappelijk werk. Ik kan me voorstellen dat mensen er misschien eerder voor kiezen daar naar toe te gaan.”

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe