Een kleurrijke illustratie van twee gezichten. Het ene 'gezicht' heeft een potlood tusen de tanden. De kleuren van de illustratie zijn roze, blauw, geel, groen, rood en zwart.
(Illustratie: Eveline Schram)

Hoe denken studenten en medewerkers over diversiteit en inclusie? En wat verwachten ze van de TU Delft op dit gebied?

Read in English

Wat vinden TU-studenten en medewerkers van acties als het hijsen van de regenboogvlag, de diversiteitsweek of de stilteruimte in X. Is er nog ruimte voor verbetering? En waar moet de TU de prioriteit leggen als het gaat om diversiteit en inclusie?

19 Nederlandse universiteits- en hogeschoolmedia, waaronder Delta, hebben de krachten gebundeld en een enquête gemaakt over diversiteit en inclusie. Deze wordt op elke deelnemende instelling verspreid. Zo willen we niet alleen een beeld krijgen hoe er in het hoger onderwijs wordt gedacht, maar kunnen we de resultaten per instelling vergelijken. 

  • Ben je student? Vul dan hier de enquête in
  • Ben je medewerker? Vul dan hier de enquête in

Het onderzoek naar diversiteit en inclusie is een initiatief van de Kring van Hoofdredacteuren Hoger Onderwijs Media. Deze ‘kring’ bestaat uit de hoofdredacteuren van die 22 Nederlandse universiteits- en hogeschoolmedia. Voorzitter Ries Agterberg legt uit waarom voor dit thema is gekozen: “Diversiteit is een veelbesproken onderwerp, zowel binnen als buiten het hoger onderwijs. In hoeverre is diversiteitsbeleid nodig en zo ja, hoe ver kun je diversiteitspolitiek doorvoeren? Gaat het hoger onderwijs hierin te ver, of gaat het juist niet snel genoeg? De minister van Justitie zei recent in een lezing dat woke (het je bewust zijn van racismepolitiek, red.) op universiteiten de academische vrijheid bedreigt. Is dat waar? Met dit onderzoek willen we ontdekken hoe studenten en medewerkers over diversiteit en inclusie denken.”

Buitengesloten
In 2020 was er een verhit debat in de Tweede Kamer over een Nationaal Actieplan voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Grofweg waren er twee stromingen. De ene zei: je moet niet op diversiteit en afkomst letten, want het gaat alleen om kwaliteit van mensen. De andere zei: kwaliteit komt soms niet bovendrijven doordat bepaalde mensen worden achtergesteld.

Welke mening hebben de studenten en medewerkers? Ook hierover is een vraag te vinden in de enquête.

Het diversiteitsonderzoek is niet alleen bedoeld om meningen te verzamelen, het biedt ook ruimte om eigen ervaringen te delen. Zijn er studenten en medewerkers die zich buitengesloten voelen of vinden ze dat ze gediscrimineerd worden? En zo ja, weten ze dan waar ze terecht kunnen?

Het project van de Kring is mogelijk gemaakt met steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, een organisatie die onderzoeksjournalistiek in Nederland ondersteunt. De Kring heeft hiervoor ruim 100 duizend euro gekregen. De enquête is samengesteld op basis van gesprekken met redacteuren van alle deelnemende media en is opgesteld door Onderzoeksbureau Newcom. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt. Respondenten kunnen, als zij dit willen, aangeven dat een journalist van de eigen instelling met hen contact kan opnemen om nader over hun ervaringen te praten.

  • Ben je student? Vul dan hier de enquête in
  • Ben je medewerker? Vul dan hier de enquête in
  • Het onderzoek staat open tot 25 oktober. De resultaten zijn terug te vinden in een serie artikelen later dit jaar.
  • Deze enquête staat los van een vragenlijst die het TU Delft Diversity Office onlangs verstuurde aan alle medewerkers