Ir. Arjen Hoek mag zich de beste bouwkundedocent van '96/'97 noemen. Hij won de verkiezing die dit jaar voor het eerst werd georganiseerd door studievereniging Stylos.

De verkiezing moet een jaarlijks terugkerend evenement worden. Doel is te komen tot een kwaliteitsverbetering van het docentencorps.Het idee om bij Bouwkunde, in navolging van andere faculteiten, een docent van het jaar te kiezen, kwam voort uit een eind vorig jaar gehouden enquête onder studenten. Daaruit kwam een verlanglijstje voort dat aangevoerd werd door meer Internet/computerfaciliteiten, tijdige bekendmaking van toetscijfers en betere docenten. De nu gehouden verkiezing moet een impuls zijn voor onderwijsverbetering aan de faculteit. De winnaars waren in elk geval te spreken over de verkiezing.,,Deze benadering schept ook voor de studenten duidelijkheid‘', aldus Anneloes Nieuwenhuis, commissaris onderwijs van Stylos. ,,Er wordt zoveel kritiek gespuid - we hebben ook de vraag gehad waarom we geen slechtste-docent-verkiezing organiseerden. Daarom is het belangrijk eens een positieve invalshoek te kiezen, zodat studenten zich gaan afvragen wat nu een goede docent kenmerkt.''Uit de verkiezing kwam een lange lijst met gewenste docent-eigenschappen naar voren. De belangrijkste: enthousiasme, inlevingsvermogen, kennis van zaken en humor. Het juryrapport: ,,Ondanks al deze eisen dient een docent ook nog menselijk te zijn.'’Er zal een presentatie van de resultaten volgen voor de faculteit als geheel en mogelijk ook voor de afzonderlijke vakgroepen. Ook kunnen niet-genoemde docenten wellicht een brief verwachten over de eigenschappen waaraan zij zouden moeten werken.

Ir. Arjen Hoek mag zich de beste bouwkundedocent van ‘96/'97 noemen. Hij won de verkiezing die dit jaar voor het eerst werd georganiseerd door studievereniging Stylos. De verkiezing moet een jaarlijks terugkerend evenement worden. Doel is te komen tot een kwaliteitsverbetering van het docentencorps.Het idee om bij Bouwkunde, in navolging van andere faculteiten, een docent van het jaar te kiezen, kwam voort uit een eind vorig jaar gehouden enquête onder studenten. Daaruit kwam een verlanglijstje voort dat aangevoerd werd door meer Internet/computerfaciliteiten, tijdige bekendmaking van toetscijfers en betere docenten. De nu gehouden verkiezing moet een impuls zijn voor onderwijsverbetering aan de faculteit. De winnaars waren in elk geval te spreken over de verkiezing.,,Deze benadering schept ook voor de studenten duidelijkheid'', aldus Anneloes Nieuwenhuis, commissaris onderwijs van Stylos. ,,Er wordt zoveel kritiek gespuid - we hebben ook de vraag gehad waarom we geen slechtste-docent-verkiezing organiseerden. Daarom is het belangrijk eens een positieve invalshoek te kiezen, zodat studenten zich gaan afvragen wat nu een goede docent kenmerkt.''Uit de verkiezing kwam een lange lijst met gewenste docent-eigenschappen naar voren. De belangrijkste: enthousiasme, inlevingsvermogen, kennis van zaken en humor. Het juryrapport: ,,Ondanks al deze eisen dient een docent ook nog menselijk te zijn.'’Er zal een presentatie van de resultaten volgen voor de faculteit als geheel en mogelijk ook voor de afzonderlijke vakgroepen. Ook kunnen niet-genoemde docenten wellicht een brief verwachten over de eigenschappen waaraan zij zouden moeten werken.